Irak Meselesi; Sivri Dikenli Yolda Yürüme Aşaması

 

 Talat Rumayyih

Irak sorunu, ittifak ve anlaşmalarında, çatışma ve çarpışmalarında daha kompleks bir hale bürünüyor. Büyük savaşın nihai aşamalarının taşıdığı en önemli işaretleridir bu. Toplu çatışma denklemlerinin sınırlarının çizilmesi, hesapların iyi yapılması, duruma göre geçici, zorunlu ve daimi ittifakların formülasyonunun sağlamlaştırılması gibi konularda daha hassas davranmayı gerekli kılıyor bu durum.

Amerikalı kuvvetler, Irak topraklarını işgal ettiğinde mesele yeterince açıktı. Düşman belli ve belirgindi; kan akmasına neden olan askeri üniformalarıyla caddelerde geziyordu. Onların yanında yer alanlar, yüzlerini ve yönelimlerini gizleyemezlerdi. Çünkü direnişçilerin saflarında yer almayarak veya destek vermeyerek işgalci, katil ve ülkeyi harabeye çevirenlerin safındaydı.

Bu belirginlik, işgalci kuvvetlerin çekilmesini ve onların yanında yer alanları zayıflatılmasını gerektiren faktörlerden bir tanesiydi. Aynı şekilde zaferin gerçekleşmesi imkanını sağlayan Irak direnişinin etrafında yer almaya neden olan faktörlerden biriydi.

Karışıklık, tedlis ve şaşkınlığın en büyük ölçüde yaşanacağı olaylarda stratejik hedeflerin eksenini temsil eden dönemler ve değişimler yaşandı. Bunlardan en tehlikelisi, siyasi çalışmalar ve seçimler oyunuydu. Aynı zamanda buna Sahve gruplarının eşlik etmesi ve ardında IŞİD sorununun baş göstermesiydi. Bunların hepsi, ortak görüşte yaralar açtı ve ortak kuvvetin çözülmesine neden oldu. Özellikle direnişin beşiği olan mıntıkalara tesir etti.

Irak’ın özgürleştirilme atmosferi, bugün daha kompleks bir hale büründü. Bu durum krizlerin idaresinde daha karmaşık bir model gerektiriyor.

Buradaki kastımız; İran hizmetlerinin sonuna yaklaşıldığına, ABD’nin yeni bir döneme girdiğine, bundan fayda sağlayacağına, genel olarak bölgede özel olarak Irak ve Suriye’de İran’ın yıkıcı konumundan faydalanarak hegemonyasını tekrardan kurma ve çıkarlarını tekrardan gerçekleştirmek için İran’ın tahrip ve yıkımlarından doğan neticeleri hasat edeceğine işaret eden Trump idaresinden sadır olan sinyallerdir. Bu noktada ABD kendisini İran’ın yıkımlarıyla mücadele eden, eski müttefik haline alternatif olarak bölgede İran’ın rolüne ve nüfuzuna karşı duran bir taraf olarak tekrardan sunacak. Daha tehlikeli olanı ise ABD’nin, İran’ın tahrip ettiği kuvvetle örtünmesi veya bazılarıyla kesişen çıkar modeline uygunluk arz edecek anlaşmalar sağlamasıdır. Bu durum, Irak’ın özgürleştirilmesi için yürünen yolun, sadece ayakları değil akılları da kanatacak dikenli bir yola evrilmesine yol açmaktadır.

İşgalci Amerika’nın şerrin aslı olarak kabul ettiği fikri, vatani ve stratejik bağımsızlığı korumayı, direniş kuvvetleri başardı. Bu nedenle haritası çizilen iç savaşa düşmedi. Bu direniş kuvvetinin aynı şekilde İran işgaline karşı verdiği mücadelesinde fikir ve amaç bağımsızlığını korumalıdır ki; İran’ın daha önce Irak ve direnişe karşı kullandığı tuzaktan farksız olan ABD’nin kullandığı tuzağa düşmekten kendisine koruyabilsin. İran ile mücadele savaşından, ister İran isterse Amerika’nın olsun Irak’ın işgal çeşitlerinin hepsine son verecek ulusal bir projeyle çıkabilsin.

Şayet göründüğü gibiyse Amerika ve İran arasında son zamanda yaşananlar, Amerika’nın önce Afganistan, daha sonra Irak müdahalesinde Amerika-İran koalisyonun stratejik görüşünden uzak değildi.

Stratejik bir okuma, Amerika’nın stratejisi içerisinde İran’ın taktiksel görevi bittiğinde veya önemi zayıfladığında ya da İran’ın kendi çıkarlarına yöneldiğinde bunun çatışamaya dönüşeceğini zaten açıklıyordu. Şuan ki bütün göstergeler bunu açık bir şekilde doğruluyor.

Amerika, düşmanlarına ve Siyonistlerin düşmanlarına karşı kullanmayı hedefleyerek mezhebi, siyasi ve askeri İranlı kuvvetlerin özgürleşmesi için önce Afganistan’ı ve ardından Irak’ı hedef aldı ve işgal etti.

Amerika, bölgenin toplumsal bünyesini ve düşmanlarını gücünü çökertmeye yönelik plan ve projelerini gerçekleştirmek için İran’ın gücünü kullandı. Amerika’nın İran’ı kullanarak hedeflerini uygulamaya koyduktan sonra tekrardan tertip ve taksim etme, yeni olaylar inşa etme zamanı geldi. Bu da İran’a sırt dönmek manasına gelmekte, İran’ın saf dışı kalacağını göstermektedir. Kendi sınırlarına dönmesi ve yeni tertipleri terk etmesi için kalın sopa ona yöneldi.

Şuanda İran ile Rusya’nın arasını açma, Esed’in rolünün bitmesi yönünde baskı kurma gayretleri kapalı bir mesele değildir. Amerika’nın istihbaratı ve askeri gözetimi altında kurulan ve yıkım için kullanılan İranlı milislerin tehlikesinden Amerika konuşmaya başladı. Her geçen gün daha bir açıklık kazanan hazırlıklarda Irak’ta parlamıştı.

Yeni aşamanın yönelimlerin idaresinde -ki bu tamamlanma ve zikzak işaretlerini iyi araştırmayı gerektiriyor- Irak’taki dahili faktör,  çatışmada ana boyut olarak dahil oluyor. Tıpkı, anlaşma ve düşman ilişkilerini idare ve teşkilindeki endişenin geniş bir halinden konuşulması beklendiği gibi.

Bu yeni aşamanın beklenen işaretlerinde, sektör Amerika’ya tabi olan kuvvetler tarafından İran’a tabi olan kuvvetlerden kurtarılacak. Daha önce bu ittifakın pekişmesinin engel olduğu toplumsa kuvvetler de özgürleşecek. Bu aşamada ABD ile koalisyonun zaruretinden konuşmak için işgalle bağlantılı olan Sünni kuvvetlerin sesleri yükselecek.

Daha önce İran’ın ABD ile koalisyon aldatması üzerine sadece İran’a dikkat kesilmesi çağrıları ortaya çıkacak. Bölgesel roller ve amaçlar karmaşık bir hal alacak ve Irak içinde açıklık artacak. Buna karşılık olarak İran’a müttefik güçler (Mukteda Sadr gibi), kaybettikleri siyasi ve toplumsal sektörleri kazanmayı hedefleyerek yöntemlerinde bazı değişikliklere gitmeye çalışacaklar.

Kanatıcı dikenli yolda yol alma gibi ittifaklar idaresindeki sert ulusal hattın esaslı bir çözüme itimat ettiği görünüyor. Çabalarını, tek stratejik çözüm olan iki işgalciyle yardımlaşan kuvvetlerden uzak durarak ulusal bir koalisyon kurmaya yoğunlaştırıyorlar. Ancak ne var ki; bu olaylar, yönelimlerinde, kuvvetlerinde ve hedeflerinde karmaşık siyasi manevraların zorunluluğunu öne sürüyor. Ki işgalcilerle çatışmalar derinleşebilsin, doğrudan hedeflerin gerçekleşebilmesi için bazı zamanlarda ve özel hallerde en geniş geçici kuvvetleri toplayabilsin. Parçalanma meselesi, önümüzdeki aşamada zorunlu bir şekilde sunulacak.

Halk toplulukları üzerinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kriz idaresinde yeni araçlara güvenilmesi zorunluluğu öne sürülecek. Çünkü Irak’ta şuanda ve gelecekte çatışmanın idaresinde genel görüşün ve halkın rolünün önemli bir yeri olacak.

 

 

Bu makale HEYET.net için özel olarak çevrilmiştir. Arapça Orijinali için LÜTFEN TIKLAYIN

699 total views, 1 views today