(1260 Nolu Açıklama) Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Komisyonu Krizi Hakkında Açıklama

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Komisyonu krizi hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamanın metni şu şekilde:

(1260 Nolu Açıklama) Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Komisyonu Krizi Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Irak Müslüman Alimler Heyeti birkaç gündür Körfez ülkeleri arasında tırmanan krizi takip etmektedir. Krizin gelişmelerinden ve bu gelişmelerin Suudi Arabistan ile diğer bazı komisyon üyeleri tarafından Katar ile ilişkilerin kesilmesi aşamasına intikal etmesinden esef duymaktadır. Ki bu ilişkilerin kesilmesi, Katar’a olan giriş ve çıkışlara hava, kara ve deniz sahasının kapatılmasını kapsamaktadır. Irak Müslüman Alimler Heyeti, söz konusu komisyon üyeleriyle iyi ilişkilerinden yola çıkarak kardeş devletleri, diyalog ve anlaşma ruhuna, komisyon üyelerinin ve halklarının maslahatlarını gerçekleştirecek mümkün yollarla krize son verilmesine çağırmaktadır.

HEYET, söz konusu komisyonun en büyük kardeşi Suudi Arabistan’a ve Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud’a krizi çevrelemesi, hikmet, güzel siyaset ve halkı siyasi ihtilaflardan uzak tutma ile bu krizi sonlandırması için çağrı yapmaktadır.

Yine Katar devletine, hikmet ve hüsnü takdir ile bazılarının fitneye dönüştürmeye çabaladığı bu krize gücü yettiği oranda kontrollü hareket etmeye çağırmaktadır.

Bizler bu çağrıyı, üzerimize düşen şer’i görevi yerine getirmek için yapmaktayız. Yine bizler İslam ümmeti alimlerini, sorumluluk almaya, şeriatın maksat ve yasalarına uyarak birleştirici bir pozisyonda durmaya, konum, güç ve imkanları oranında en kısa sürede krizin son bulması için görüşlerin yakınlaştırılması için çalışmaya çağrı yapmaktayız. Bu, bölge devletlerine ve halklarına düşman kesimlerin faydalanması ve tehlikelerin karşısında durmak için talep edilen gayreti dağıtmak için anlaşmazlıkların bir araç olarak kullanılması yollarının kapanmasıyla mümkündür.

Özellikle bu krizden faydalanacak ilk isim, ümmet tarihinde hassas bir aşamadan geçerken bunun yansımalarının önünde duran komisyon devletlerini zayıflatmak için yoğun bir şekilde çalışan İran’dır. Ki bu hassas aşama, birliği, dayanışmayı, öncelikler için çalışmak için güçleri birleştirmeyi, komisyon devletlerinin ve genel olarak bölgenin gerçek amaçlarını sekteye uğratacak her türlü engelden kaçınmayı gerekli kılmaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Kuveyt ve Umman devletlerini, bu krizin son bulması ve komisyon devletlerinde tekrardan birliğin sağlanması için gerekli adımları atmaya davet ediyor. Aynı şekilde bütün Arap devletlerini, uygun yollarla krize müdahale etmelerine, bu bağlamda gerekli adımları atmalarına, herkesin üzerine şer’i vacip olan birliğimizi ve kuvvetimizi korumak için çalışmaya davet ediyor. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz (dininiz), bir tek ümmet (bir tek din/İslâm’)dır. Ben de sizin Rabbinizim. O halde emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının.”

Allah (azze ve celle)’den bu çatlağı onarmada bizleri muvaffak kılmasını, birliğimizi güçlendirmesini, düşmanların planlarını ve hilelerini boşa çıkarmasını niyaz ederiz.

 

Genel Sekreterlik

10 Ramazan 1438

05/06/2017

473 total views, 1 views today