İlim Birimi’nin Düzenlediği Ramazan Derslerinin Bu Haftaki Konuğu Dr. Beşşar Avad Maruf’tu

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Ramazan sezonu ilmi dersler kapsamında Dr. Beşşar Avad Maruf’u ağırladı. “İlim adamlarının siyasi otoriteyle ilişkisi” konulu ders yapan Dr. Beşşar Avad Maruf, ümmetin daha önceki alimlerinden örnekler vererek siyasi kararları düzeltme ve doğru kılma hususunda verdikleri mücadelelere değindi.

Dr. Beşşar Avad Maruf dersin başında Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah)’ın bazı faziletlerinden bahsederek onu Rabbani Alim olarak nitelendirdi. Allah (azze ve celle)’den onu rahmetine gark etmesini, onu peygamberler, Sıddıklar, şehitler ve Salihler zümresine katmasını dua etti.

Dr. Beşşar Maruf şöyle devam etti: “Konu dallara sahip olduğu gibi birbirine girintilidir. İlim adamları zulümlerin varlıklarını hissettikleri zaman yöneticilerin karşısında yer alıp onlara karşı çıkmışlardır. Bunun tarihte örnekleri çok fazladır. Bu bağlamda bazı olaylar delil olarak getirildiği gibi Said bin Cübeyr, Amir Şabi, Ebu Hanife ve benzeri alimlerin duruşları zikredilmektedir.

Dr. Beşşar Maruf, insanların genelinin alimlere meyilli olduğuna dikkat çekerek dersinde bazı görsellere yer verdi. Emevi devletinin ortaya çıkmasını sağlayan olaylar, onu takip eden fetihler, Abbasi devletinin meyli, bazı hareketlerin sapması gibi konuları görsellerle anlatan Dr. Beşşar Maruf, bu yönelimler karşısında alimlerin dimdik durduğunu, tarihin onların duruşunu, sebatını ve gücünü kaydettiğini ve bunların başında da İmam Ahmet bin Hanbel’in geldiğini vurguladı.

İlim talebelerin, akademisyenlerin, gazetecilerin ve Amman’da yaşayan bazı Iraklı şahsiyetlerin katıldığı dersinde son bulmasının ardından ders katılımcıları da konuya dair görüşlerini paylaştı.

Dersin bitmesinin ardından Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Ed-Dari, konunun inanç, akide ve siyaset içeren hassas ve önemli konu olması nedeniyle bazı açıklamalarda bulundu. Konunun içeriğinin kültürel bir arka planla birlikte güzel anlamaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Genel Sekreter Ed-Dari, Irak ve başka yerlerde konuya dair akademik çalışmaların varlığına vurgu yaparak ümmetin bugün bunu anlamaya daha fazla ihtiyaç duyduğuna değindi.

Günümüzde dönen bazı yanılgılara dikkat çeken Ed-Dari, bunlardan bir tanesinin de Müslüman yöneticilere karşı ayaklanmanın engellenmesiyle ilişkili anlayışın olduğunu belirtti. Geçmiş zamanda yaşamış bazı alimlerin bu anlayışı doğruladığına vurgu yapan Ed-Dari, geçmiş zamandaki ikrar edilen bu anlayışın günümüzdeki vakaya uygulanmasının doğru olmayacağını belirterek bu düşüncenin şer’i kanun ve şartlara muvafakat eden Müslüman yöneticilerle ilgili olduğunu ifade etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak Müslüman Alimler Heyeti kuruluşunun başlangıcında, “Tanım ve Anlam” yayınında yöneticinin olmadığı meselesini işlemiş, kafirin Müslümanların ülkesinde hakim olması hakkında konuşmuştur. İmam Cüveyni’nin sözlerine binaen ve diğer alimlerden faydalanarak alimlerin iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma vazifesini yerine getirmeyi gerektiren anın vacibini şerh etmiştir.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şöyle devam etti: “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ilk yayınlarında işlediği bu konular, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin toplumsal faaliyetlere, genel işlere ve siyasi alana neden başvurduğu açıklanan bazı araştırmalarda yazılmıştır. Bu ihtisas alanı olmadığı bir alana müdahale değildir. Çünkü din adamı ile din alimi gibi ikili bir anlayış yoktur. Ancak vaka bunu dayatmaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Ed-Dari konuşmasının sonunda ilim talebelerine seslenerek selefi salihin alimlerinin kendi dönemlerinde dönen olaylar karşısında görevlerini ve vaciplerini nasıl yerine getirdiklerine dair araştırma ve çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğuna çağrı yaptı. Özellikle 2003 yılından sonra buna daha fazla ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

 

HEYET Net

418 total views, 1 views today