İlim Birimi Ramazan Sezonu Derslerinin Sonuncusunda Şeyh Dr. Es-Sadi’yi Ağırladı

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Genel Sekreterlik merkez binasında düzenlenen Ramazan sezonu ilmi dersler kapsamında Ramazan ayının son günlerinde Şeyh Dr. Abdulmelik Abdurrahman Es-Sadi’yi ağırladı.

Şeyh Dr. Abdulmelik Es-Sadi, İmam Şafi’nin “İnsanlar bu surenin değerini bilmiyorlar. Şayet Kur’an’da bu sureden başka sure inmeseydi, bu sure insanlara yeterdi.” dediği Asr suresindeki tefsiri düşünceler konulu ders verdi.

Şeyh Es-Sadi dersinin başında peygamberlerin mucizelerinden, her kavmin peygamberine kavmin ihtiyacı doğrultusunda mucizelerin nasıl verildiğinden bahsederek şu ifadeleri kullandı: “İsa (aleyhi selam)’a, ölülerin diriltmek ve cüzzam hastalarını tedavi etme mucizesi verilmişti. Musa (aleyhi selam)’a asa, el ve kavminin olağanüstü olarak kabul edeceği diğer mucizeler verilmişti. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in mucizesi de Kuran’dı.”

Asr suresinin içerdiği Arapça esrarına değinen Şeyh Es-Sadi, surenin başında geçen Asr kelimesinin manası hakkında varit olan açıklamaları anlattı. Asr kelimesinin üç anlama gelebileceğini vurgulayan Şeyh Es-Sadi, birincisinin öneminden ve özelliğinden dolayı ikindi vakti manasına gelebileceği, ikincisinin “İnsanların en hayırlıları benim asrımdakiler, sonra onlardan sonra gelenlerdir” diye buyuran Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in dönemi manasına gelebileceğini, üçüncüsünün ise insanın kendi dönemi ve kendi hayatı manasına gelebileceğini vurguladı. Bu üç manadan üçüncüsünü tercih eden Şeyh Es-Sadi bu bağlamda ayet ve hadislerle söz konusu görüşü delillendirdi.

Şeyh Allame Es-Sadi şöyle devam etti: “İnsanın teklif şerefi, Allah (azze ve celle)’nin onu diğer mahlukattan ayırmasında ve ona iki ayrı ruh vermesindedir. Birincisi hayat ruhu, ikincisi idrak ruhudur. Durum böyleyken Allah (azze ve celle) iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı da temyiz etmeye güç sahibidir.

Asr suresinin ayetlerini tefsir eden Şeyh Es-Sadi şu ifadeleri kullandı: “İman edilen nitelikler ve onun gereklerinden olan imanın rükünleri, İslam’ın rükünleriyle amel etmenin yanı sıra dünya hayatında imanı yolculuğunda bu rükünlerle hayırlı bir dostluk kurmaktır.”

Şeyh Es-Sadi dersinin sonunda ilim talebelerine ve ilim adamlarına seslendi, ilim yoluna devam etmeye ve bu yolda sabır göstermeye teşvik etti. Bu yolda kazandıkları ilimden hesaba çekileceklerine dikkat çeken Şeyh Es-Sadi, ihlas ve istikameti gerektiren görevler düştüğünü belirtti. Özel olarak ders katılımcılarına genel olarak ümmete dua eden Şeyh Es-Sadi, ilim talebinde ve Allah’a davette çok çalışan ansiklopedik alimleri hatırlatarak katılımcılardan her hareketlerinin, doğumdan mezara kadar ilme yönelik olmasını talep etti.

Şeyh Es-Sadi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin önceki Genel Sekreteri Şeyh Dr. Haris Ed-Dari (rahimehullah)’ın bazı menkıbelerini hatırlatıp Allah (azze ve celle)’den ona rahmet etmesini ve geniş cennetlerine yerleştirmesini niyaz ederek dersini sonlandırdı.

Şeyh Es-Sadi’nin dersinin bitmesinin ardından Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Şeyh Es-Sadi’ye bu daveti kabul ettiğinden ve katılımcıların çok faydalandığı değerli dersinden dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Şeyh Abdulmelik Es-Sadi’nin verdiği ders, İlim Birimi tarafından düzenlenen Ramazan sezonu derslerinin çok güzel bir kapanışı olduğu gibi önceki dersleri kendisinde cem etti.”

 

 

HEYET Net

416 total views, 1 views today