Kapsamlı Irak Girişiminin 2. Yıldönümü Münasebetiyle Diyalog Semineri Düzenlendi

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi, Irak’ı ve bölgeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmayı hedefleyen Kapsamlı Irak Girişimi’nin 2. yıldönümü münasebetiyle dün akşam diyalog semineri düzenledi. Söz konusu seminere Iraklı ileri gelen şahsiyetler katıldığı gibi gazeteci ve siyasi aktivistler de hazır bulundu.

Seminerin birinci bölümünde Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari, 15 Ağustos 2015’de başlatılan bu girişimin doğum aşamalarını ve sonrasında Irak’ın ve bölgenin tanık olduğu olaylara paralel olarak gelişen siyasi durumu ve bu girişimin aşamalarına eşlik eden şartları konu edinen bir konuşma yaptı.

Genel Sekreter Ed Dari’nin konuşmasının başında şunları ifade etti: “Bu girişimi, gelişmelerini, hedeflerini, engellerini ilk aylarda konu etmek, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, bilhassa bünyesindeki Siyasi Birimi’nin dayandığı etkenler arasındaydı. Bu bağlamda ikinci senesine kadar ulaştı. Bu yıl düzenlenen seminer, sadece bu girişimle ilgili değildir. Aksine Kapsamlı Irak Girişimi’nden istifade edilen ulusal çalışmanın detaylarını masaya yatırma amacı taşımaktadır.

Genel Sekreter Ed Dari, girişimin ilan edildiği vakitlerde bunun hayat bulması için Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin birçok Iraklı ulusal kuvvetle temas kurmak için çaba gösterdiğini aktarırken bu yolda birçok zorluk ve engelle karşılaştığını kaydetti. Bazı kuvvetlerin girişimin ilkelerini, esaslarını selamlamasına ve bu girişime zemin hazırlayan fikirlere ortak olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı bu girişime olumlu reaksiyon göstermemeleri, Genel Sekreter tarafından en bariz engellerden biri olarak gösterildi.

Siyasi vakaya binaen Irak Müslüman Alimler Heyeti, kendi içerisinde bu konu üzerine yoğunlaştığı gibi birçok ulusal kuvvet ve şahsiyetlerle bu konu hakkında oturum gerçekleştirdi. Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Ed Dari şunları dile getirdi: “Bu alan, o sıralarda birkaç ay mevcut siyasete muhalif diğer ulusal kuvvetlerle görüşmelere terk edildi. Bu girişim için ciddi reaksiyonlar alınması hedefleniyordu. Ancak durum kapalı bir yola girdiğinde Irak Müslüman Alimler Heyeti, bir kişi üzerinde durmaksızın veya birini beklemeksizin ikinci ve üçüncü aşamalara devam edilmesine karar verdi. Bu hareketliliğin diğerlerine bu konunun önemini hissettireceği umut ediliyordu.

Ulusal Çalışmanın Hareketlendirilmesi

Dr. Ed Dari, bu konunun sadece salt bir girişim olmadığı uyarısında bulunarak bazılarının sandığı gibi girişimin HEYET’in kendisi olma maksadını taşımadığını vurguladı. Hangi yol olursa olsun, performans kaybı, baskı güçlerinin artması, küresel ve bölgesel şartlar sebebiyle ulusal hattan sapılması ekseninde ulusal çalışmanın hareketlendirilmesi çabası taşıdığına dikkat çekti.

Genel Sekreter Ed Dari şunları ekledi: “Geçen bu iki senelik süreç herkesin bildiği ve etki sahibi olayları detaylarıyla biriktirdi. Bu durum Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni ve onun yanında yer alan kuvvetleri, mevcut siyasete muhalif kuvvetler tarafından büyük reaksiyon alan ulusal misak aşamasına intikal etmeye mecbur bıraktı. Bu geçiş, bu çalışmanın sadece Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne özel bir çalışma olmadığı anlaşmasından sonra gerçekleşti. Irak Müslüman Alimler Heyeti, bu çalışmayı bir fikir olarak ortaya attı. Bunu her kim benimserse ona selam olsun. Bu noktada onunla aynı seviyede çalışacağız. Misak imzalandığında Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çalışması sona erecek. İşte o zaman mevcut siyasete muhalif kuvvetlerden oluşturulacak bir komisyon, ülkenin en büyük maslahatlarına hizmet edecek ulusal çalışmanın sonuçlarını ve gelişmelerini yönetmenliğini ele alacak.

Genel Sekreter Ed Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu reaksiyon sayesinde İstanbul ve Amman’da üç oturum gerçekleşti. Ulusal misakın ilk sınırları, ilan edilmesine uygun bir vaktin ve şartların seçilmesi şeklinde belirlendi. Bunun yanı sıra, mevcut siyasete muhalif ulusal kuvvetlerin temsilcilerini içeren misak konferan komisyonu ve kuvvetler ile istişareler doğrultusunda gerçekleşecekti bu.”

Genel Düşünceler ve Çoğunluğun Fikirleri

Genel Sekreter Ed Dari, ulusal misakın hedefinin genel düşüncelerin formüle dilmiş hali, şuanda ve gelecek aşamalarda çoğunluğun fikirleri doğrultusunda ulusal çalışmaları tanzim edecek planlamalar olduğunu, bir grubun, heyetin, patinin veya akımın ferdi görüşü olmadığını bir kez daha yenileyerek şu ifadeleri kullandı: “Toplantılarda, seminerlerde ve diğer platformlarda sözlerin, fiillerin, koalisyonların ve ortaklıkların kıyas edileceği bir kıstas olacak bu misak. Ulusal hareketin başlangıç noktaları için siyasi bir ifadeyi temsil edecektir.”

Daha sonra Dr. Müsenna Ed Dari konuşmasında siyasi çalışmalarda zan içerikli meselelerin veya sağlam kaidelere sahip olmayan inançların, “İstenilen esnekliktir, sabiteler ve ilkeler, salt siyasi çalışmalar alnının dışındaki fikirlerdir” iddiasıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. İmkan sanatının çağımızda ifsat sanatına dönüştüğüne dikkat çeken Ed Dari, Irak’ta şuan ki siyasetin durumunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Bir kimse fesada uğrayıncaya kadar bu kapıdan yavaş yavaş girmeyi nasıl ister? Ulusal hareketler şayet bu konuda görevlerini yerine getirmezlerse düğüm çözülmeye mahkumdur.”

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, 2005 yılında kuruluş toplantının ilan edilmesinden bu yana ulusal çalışmanın engellerine, zorluklarına ve tarihi tecrübelerine ilişkin fikirleri de konuşmasında konu edindi. Irak ulusal çalışmasının başkalarının karşılaşmadığı zorluklarla karşılaştığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun birçok nedeni var. Bunlardan en önemlisi şudur; baş düşmanın Irak’taki siyasetin ve olayların tamamına hakim Amerika Birleşik Devleti’dir. Diğer bir konu ise Irak’ta kökleştirilmeye çalışılan siyasi faaliyetlerinin varlığıdır. Bazı insanlar buna dahil olurlar, bu ise Irak’taki atmosferi farklı bir atmosfere çevirdi.

Genel Sekreter Ed Dari şöyle devam etti: “Irak Müslüman Alimler Heyeti istişare, ölçü, takviye yönü ve nasihat ve irşat yönüyle kalacak. Siyasi alanda uygun gördüğü şeylerde aktif olacak. Siyasete muhalif kuvvetlerle çeşitli konularda istişare edecek.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesindeki Siyasi Birimi’nin düzenlediği seminerde, ulusal çalışma, bütün şekilleri ve nevileriyle direniş çalışmaları, öncelikler, kuvvetler arası ortak yardımlaşma, her konuda istikrara götürecek faktörler ve nedenler gibi birçok konu daha masaya yatırıldı.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed Dari’nin konuşmasının ardından katılımcılar da görüşlerini açıkladı. Bu sayede diyalog ve yeni fikirlere kapılar aralandı. Bu bağlamda işgale ve siyasi faaliyetlere muhalif çalışmalar ve başarıyı gerçekleştirecek şartlar konuşuldu.

Söz konusu diyalog semineri açık bir oturum ile fikir alışverişleri yapılarak son buldu. Irak’a ilişkin çeşitli alanlar, görüşler, analizler ve okumalara yer verildi. Öte yandan ülkede yaşanan olaylar gözlemlendi ve sonuçları araştırıldı.

228 total views, 1 views today