HEYET: Irak’ın ve Iraklıların Sorun Yaşadığı Problemlerin Başlıca Nedeni Mevcut Siyaset ve Siyasilerdir

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada Irak’taki başlıca problemin mevcut siyaset ve siyasiler ile Irak’ı parçalamaya ve sosyal dokusunu bozmaya zemin hazırlayan ırk ve mezhep temelli anayasanın bizzat kendisi olduğu gerçeğini bir kez daha vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “28/09/2017 akşamında Irak Başbakanı Haydar El Abadi, Kürdistan’da gerçekleştirilen referandumu kabul etmediğini sert bir şekilde ilan ederek Kürdistan bölgesinde uçuş yasağını ve Erbil ve Süleymaniye muhafazalarında uluslararası uçuşların durdurulmasını da içeren bazı yaptırımlar uyguladı.  Bu yaptırımlara eşzamanlı olarak birkaç gün açık bir tavır belirlemeyen Amerika’nın referandum sonuçlarını tanımayacağı açıklaması geldi. Çünkü Amerika, zamanlamanın doğru olmadığına dikkat çekiyordu. Mevcut siyasetteki anlaşmazlıklara, yeni aşamaya kapı aralayacak ve bazı kazanımlar elde edecek seviyeye ulaşıncaya kadar kayıtsız kalma politikasını bilinçli olarak tercih eden Amerika idaresinin genelde davranışı böyle olmuştur.”

Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik resmi sözcüsü Stéphane Dujarric, BM adına şu açıklamalarına yer verildi: “Bu türden yaptırımların uygulanması, milyonlarca Iraklı göçmenin sığındığı Kürdistan bölgesindeki muhafazalarda ve şehirlerde insani durumu tehdit ettiği gibi Kürt halkının güvenlik ve ekonomik olarak da etkilenmesini beraberinde getirecektir. Özellikle kuvvet kullanımı tehditlerinin hiddeti arttırıldığında ve İran’ın başını çekeceği dış müdahaleyle beraber taraflar arasında savaşın neşet etmesiyle bütün bunlar yaşanacaktır.

Irak’ın atmosferini kaplayan olaylar ve gelişmeler karşısında bazı noktalara dikkat çeken Irak Müslüman Alimler Heyeti,  parti ve grup endeksli kazanımların dışında bir şeye önem vermeyen tarafların bir bahanesi olduğu herkes tarafından idrak edilen argümanlar ve gerekçeler üzerinde daha önce uyuşan siyasi katılımcıların arasında meydana gelen anlaşmazlıklar adı altında halkı cezalandırma politikalarının,  kendisine yapılan eziyetleri reddetmeye gücü olmayan Kürt halkımıza karşı işlenmiş iğrenç bir cinayet olduğuna dikkat çekti.

HEYET tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Bağdat hükümetinin Kürt parti ve liderleriyle anlaşmazlığı sebebiyle kapsayıcı bir çözüm bulmak yerine Irak’ın maslahatına uygun olmayan İran ve bölgesel güçlerden yardım isteyerek Kürdistan bölgesine uyguladığı yaptırımları da içeren baskı, geçtiğimiz seneler boyunca işgalci güçlerin teşkil ettiği hükümetlerin izlediği politikalardır. Bu politika, Iraklı halkı cezalandırmayı, onu zayıflatmayı ve onu meşgul etmeyi hedeflemektedir. Tıpkı Ninova, Salahuddin, Enbar, Diyala, Bağdat Kemeri şehirleri, Curf Es Suhr gibi yerlerde yaşandığı gibi halkın zenginliklerinde ve gücünde kontrolü sağlamayı ve haklarını müsadere etmeyi amaçlamaktadır. Ki bu şehirlerin her köşesine zulüm yayılmış, hayat dinamiklerinden ve sebeplerinden hiçbir şeyi es geçmemiştir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, yayınladığı açıklamasında Irak’ın problemlerinin, halk ve toprak olarak birliğini dikkate alan, gerekçe ne olursa olsun bölünmesine karşı çıkan bir çerçevede toplu bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladığına dikkat çekti. Bunun ancak, barışçıl, çoklu siyaset, istibdat ve ötekileştirmeden uzak durmak, başta güvenlik ve adalet olmak üzere hakları gasp edilen Iraklıların haklarını tekrardan teslim etmek, hükümetin adat haline getirdiği ve gerçekte parçacı çözüm olan araçlara iltifat etmemek esasları üzerine kaim milli ve ulusal bir siyasi rejim çerçevesinde gerçekleşeceğini sık sık dile getirdiğini de hatırlatarak “Ki bu parçacı çözüm arayışlar, sadece siyasi partilere hizmet edecek çıkarlara mebnidir ve bunun sebebiyle Iraklılara felaketler musallat olmakta ve acılarını arttırmakta olduğu gibi problemlerin düğümlendiği ve çözüm yollarının kapandığı bir girdaba girmesine neden olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Irak’ın bölünmesi ve parçalanması hususunda bizim duruşumuz gayet açıktır. Irak Müslüman Alimler Heyeti, bunu, işgal hükümetlerinin argümanlarının ve bahanelerinin hiçbirisinin gerekçe olarak kabul edilemeyeceği büyük bir suç olarak kabul etmektedir. Bunu benimseyenler ne tarih ve gelecek nesillerin yargılamalarından ne de Rableri karşısındaki sorunluluktan hiçbir zaman kurtulamayacaklardır. Ancak buna mukabil olarak Irak Müslüman Alimler Heyeti, halkın hayatına dokunma çabalarını, siyasi şantaj ve makamlar için onların rehine olarak kullanılmasını asla kabul etmemektedir.”

Yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Aynı şekilde bütün yaşanacakların hukuki, ahlaki, insani ve tarihi sorumlulukları halkların hayatları ve akıbetleri üzerinden kazanım elde etmeye çalışan ve kendi aralarında çatışan taraflara yüklemektedir. Bütün Iraklılara, öncesinden daha basiretli davranmaları düşmektedir. Irak’taki Amerika ve İran edatlarının, hayata dair emellerinden ve geleceğe dair düşüncelerinden her ne kaldıysa onu yok etmek için çalıştıklarını daha iyi anlamaları gerekmektedir. Ülkeyi parçalamayı ve zayıflatmayı, ülkeyi ele geçirmeye çalışan kuvvetler için av kılmayı hedefleyen her türlü çabaya karşı koymak için bütün meşru araçları kullanmaları gerektiğini bilmelidirler.”

 

HEYET Net

137 total views, 1 views today