Davet ve İrşat Birimi Şeyh Şehit Yusuf Yakub El Hassan Konulu Bir Seminer Düzenledi

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi, 2006 yılının Haziran ayında Büyük Basra Camisinde Cuma namazı eda ederken şehit edilen Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterlik Üyesi ve Güney Mıntıka Şubesinin Başkanı Şeyh Şehit Yusuf Yakup El Hassan’ın hayatını ve mücadelesini konu edinen bir ilmi seminer düzenledi.

“Basra’nın Fakihi ve Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Şehidi Şeyh Dr. Yusuf El Hassan’in Davet Mücadelesi” adını taşıyan seminere Kuran’ı kerimden bazı ayetler okunarak başlandı. Kuran tilavetinin ardından Kültür ve Basın Birimi’nin Başkan yardımcısı Üstat Haris El Ezdi, toplantıda hazır bulunanları selamladıktan sonra Şeyh El Hassan (rahimehullah)’ın şahsiyeti hakkında genel bilgiler sunduğu bir konuşma yaptı.

Şeyh Şehit Yusuf El Hassan’in şahsi yaşantısına ilişkin ilk oturumda Şehit Yusuf El Hassan’in kardeşi Şeyh Dr. İbrahim El Hassan, onun faziletlerine ve niteliklerine değindikten sonra şu ifadeler kullandı konuşmasında: “Onun hakkında konuşmak uzun ve acıdır. Çünkü ümmet, davasını omuzlarında taşıyan erlere her zaman ihtiyaç duymuştur. Şeyh Yusuf (rahimehullah) Peygamber efendimizin “İnsanlar, aralarında soylu ve binmeye elverişli bir tek deve bulmakta güçlük çekeceğin yüz deve (lik sürü) ye benzer.” sözüne birebir uyan erler sınıfından bir isimdi.

 

Kuran Endeksli Yetişme

Şeyh Şehit Yusuf (rahimehullah)’ın kardeşi Dr. İbrahim El Hassan sözlerini şöyle sürdürdü: “Küçüklüğünden beri Kuran’a karşı muhabbet besleyerek yetişti. Bu hususta evi, ailesi ve yaşadığı çevresi ona yardım etti ve kendi yaşıtlarına göre bir ayrıcalık kazandı. Çünkü Kuran ezberleme ve şer’i ilimlerin talimindeki yarışmalarda her zaman birinciydi. Öğretmenleri ve müderrisleri bu alanda onun parlaklığını, zekasını, hırsını ve himmetini övüp takdir ediyorlardı.”

Şeyh Yusuf (rahimehullah)’ın ilmi yaşantısının aşamaları hakkında ise Dr. İbrahim El Hassan şunları söyledi: “Şeyh Yusuf (rahimehullah) Basra’da ders almaya başladı. Daha sonra Samarra’ya giderek icazet aldığı Şeyh Eyüp El Hatip (rahimehullah)’tan fıkıh ve nahiv dersleri almaya başladı. Daha sonra Bağdat’taki İslami İlimler Fakültesine kaydını yaptırdı. Ancak bu fakülteyle yetinmiyor, Bağdat’taki ilmi dersler yapılan çeşitli camilere de gidiyordu. Örneğin Şeyh Abdulkadir El Fadili ve Şeyh Abdulkerim Beyara ve diğer ilim adamları sabah namazından akşam namazına kadar belirli aralıklarda fıkıh, miras ve çeşitli ilim dallarında dersler düzenliyordu. Bütün bunlar Şeyh Yusuf (rahimehullah)’ın ilmi ve onun yolunda yürümeyi sevmesine neden oldu. İlmi yolculuğundan döndükten sonra Basra’da Hasan Basri medresesini kurdu ve oranın müdürü oldu. Ek olarak İmam Azam fakültesinde Davet bölümünün de başkanlığını yürütüyordu.”

Şeyh İbrahim El Hassan, Şehit Dr. Yusuf (rahmehullah)’ın medreselerde, okullarda ve fakültelerdeki ilmi hizmetle yetinmediği, aksine şer’i ilimler için ders halkaları oluşturduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Vaktinin çoğunu bu ders halkalarına tahsis ediyordu. İlmi ve talebelerini severdi. Vasiyetini okuyan kimse sadece onlar için yazdığını görebilir. Bunların yanında sosyal alanda ve insanların arasını düzeltmede, terbiye ve davet alanlarında da aktif bir isimdi. Çok cömertti. Yumuşak huylu ve hayır için çabalardı. İnsanlar arasında kabul gördü. Söyledikleri dinlenir ve saygı duyulurdu.”

 

İşgalle Mücadele

2003 yılındaki Irak işgalinden sonra yaşananlara dair Dr. İbrahim El Hassan şunları söyledi: “Şeyh Yusuf El Hassan, Amerika’nın Irak işgaline karşı çıkanların ve direnişe davet edenlerin öncülerindendi. Bunu, gevşeklik gösterilmemesi gereken anın vacibi olarak görüyordu. İlk kurulduğundan itibaren Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne katıldı. İnsanları mezhepçilikten, işgalci projelerin ve planların arkasında yer almalarından sakındırıyor Allah’ın kitabına, şeriatına ve peygamberimizin sünnetine tutunmaya davet ediyordu.”

Şeyh İbrahim sözlerini şöyle sürdürdü: “Kardeşimin bu yolu tercih etmesi ve Irak davasına samimi bir şekilde inanması duruşunun sonuçlarını idrak etmesini sağlamıştı. Çünkü işgale karşı durmanın hafife alınacak bir bedeli olmadığını biliyordu. Buna rağmen Allah (azze ve celle)’nin “Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah’ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır” ayetinden yola çıkarak çalışmalarında ve hareketlerinde bu duruşuna devam etti. Sevenleri ve yakınları ona bir şey olmasından çekinerek şehri terk etmesini talep ettiğinde şunları söylemişti: “Şehit olarak ölmeyi bana çok mu görüyorsunuz. Basra’dan şehit olmadan asa çıkmayacağım.” İstediği şey de oldu.

 

Davet Çalışmaları

Şeyh Şehit Yusuf El Hassan’in hayatını konu eden seminerin ikinci oturumunda Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten Davet ve İrşat Birimi Üyesi Dr. Ömer Ravi, şunları söyledi: “Şeyh Yusuf El Hassan (rahimehullah)’ın Hasan Basri medresesinin tesis etmesi, fıkıh, nahiv, kıraat ve diğer ilimler büyük bir ün kazanan Basra medresesinin ihyasıydı. Allah (azze ve celle) bu adamın, ilmin yayılması ve ona talebin artması yolunda çaba harcaması için Basra’da bu adamı takdir etti. Tekrardan eski ilmi konumunu ve övgüsünü kazanması için katkı sağladı.”

Dr. Ömer Ravi sözlerini şöyle sürdürdü: “Şeyh Yusuf El Hassan’in ismi her ne zaman zikredilse, yönelimleri ve mensubiyetleri farklı olmasına rağmen bütün insanların yanında kabul gördüğüyle karşılaşılır. Bunun nedeni taşıdığı nitelikler ve faziletlerdir. Onun bu nitelikleri, toplumda önemli bir mevkie ulaşmasını sağlamıştır. Kendisini insanlara hizmete adamış, aralarını düzeltmek için gayret göstermiş ve aralarında hayrı ve fazileti yaymak için çabalamıştır.

Dr. Ömer Ravi, Şeyh Yusuf El Hassan’ın hayır çalışmalarının sadece Basra ile sınırlı olmadığını ifade ederek bunun Irak’ın güney şehirlerinin tamamına uzandığını açıkladı. Onun davet noktasında çok çalışkan olduğunu söyledikten sonra şunları ifade etti: “Ders vermek, nasihat etmek, şer’i ve ıslahi tebliğde bulunmak, ahlak ve değerlerde derinleşmek için çaba göstermek hususlarında himmet sahibiydi.

 

İletişim ve Araştırma

Şeyh Yusuf El Hassan’in davet endeksli özelliklerine dair Dr. Ömer Ravi şunları söyledi: “Şeyh Yusuf El Hassan, Irak’taki alimlerle ve İslam dünyasındaki ilim adamlarıyla devamlı iletişim halindeydi. Ümmetin meselelerini ele alma, sorunlarını çözme çözüme kavuşturmayı hedefleyerek bu alanda hırs sahibiydi. Bu ise şahsiyetine, basiretine ve görüşlerine önem atfediyordu.”

Davet ve İrşat Birimi Üyesi Dr. Ömer Ravi sözlerini şöyle sonlandırdı: “Alimleri anmak, onların gayretlerini ve duruşlarını açıklamak, peşlerinden bıraktıkları izlere ışık tutmak, himmetleri yücelten, kederleri yok ve insanları rüşte, hidayete ve müstakim yola sevk eden ıslahi projeyi inşa etmek için onların başarılarından faydalanmayı sağlayan bir yoldur.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen seminere Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, Şura Meclisinin bazı üyeleri, ilim talebeleri, gazeteciler, akademisyenler ve bazı Iraklılar katıldı. Söz konusu seminerin sonunda Allah (azze ve celle)’ye, Şeyh Yusuf El Hassan’i Salihlerden kabul etmesi ve cennette yüksek makamlara çıkartması şeklinde dualar edildi.

 

 

HEYET Net

469 total views, 2 views today