Dr. Yasin Casim El Muhaymid (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, uzun süredir boğuştuğu onulmaz hastalıktan sonra önceki gün Mekke-i Mükerreme’de  hayatını kaybeden kari, lügatçi Dr. Yasin Casim El Muhaymid hakkında taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamanın metni şu şekilde;

Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti, uzun süredir boğuştuğu onulmaz hastalıktan sonra önceki gün Mekke-i Mükerreme’de hayatını kaybeden kari, lügatçi Dr. Yasin Casim El Muhaymid hakkında taziyelerini takdim eder.

Merhum Şeyh Yasin, Suriye’de dünyaya geldi. Dini ve daveti için Suriye’den kaçmak zorunda kaldı. Önce Yemen’de, sonra Irak’ta ve daha sonra Suudi Arabistan’da oturdu. Üniversite eğitimini ve yüksek lisansını Bağdat’taki Mustansiriye üniversitesinde Dil bölümünde tamamladı. Yüksek lisans tezini “Arap Alimlerde ve Usulcülerde Emri bil Maruf ve Nehyi anil Münker” olarak hazırlarken doktora tezini “İbn Atiyye’nin Tefsirinde Nahiv Çalışmaları” adında hazırladı. Bağdat’ta Şeyh Abdulkerim El Muderris ve Şeyh Tahir Berzenci gibi alimlerin yanı sıra Bağdatlı birçok alimden ders aldı. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin önceki Genel Sekreteri Şeyh Haris Ed Dari (rahimehullah) ile birçok defa bir araya geldi. Bunun yanı sıra Bağdat’a kıraat ilmi verdiği birçok ilim talebesi onun dizinden dersler aldı.

Merhum Şeyh Yasin Casim, Mekke’deki Ümmül Kura Üniversitesinde Davet ve Usulu Din Fakültesindeki Kıraat bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Harem’de ise kıraat kürsüsünün şeyhiydi. Birçok eser kaleme alan Şeyh Yasin Casim (rahimehullah)’ın başlıca eserleri şunlardır; “Kuran Kıraatlerinde Nahivcilerin Konumu, El İrabul Muhit Minel Bahril Muhit, Kaf Sesinde Beyan, Abdullah bin Amir’in Kıraati ve Nahiv Çalışmalarına Etkisi, Elfiyetu İbn Malik Fi Durusi Menheciyye, Şerhu Milhetul İrab; Dabt ve Tadkik, Min Letaifi Kuran, Faslul Hitab Fi Siyreti Kadi Abdulvahhab, Eseru Kıraatil Kuraniye Fi Kavaidi Nahviyye, El Vakfu vel İbtidau Fi Kurani Kerim ve Sılatuhu bir Resmil Mushaf vel Kıraat vel İrab.

Allah (azze ve celle) Şeyh Yasin Casim’e rahmet etsin, onu geniş cennetlerine yerleştirsin, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin. Bu ümmeti de, ilmin yayılması ve talime edilmesi görevini yerine getiren simalarla nimetlendirsin. Hiç şüphesiz O işiten ve icabet edendir.

 

Genel Sekreterlik

3 Safer 1439

23/10/2017

 

589 total views, 1 views today