HEYET’ten Dr. Yasin Casim El Muhaymid (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, uzun süredir boğuştuğu onulmaz hastalıktan sonra önceki gün Mekke-i Mükerreme’de  hayatını kaybeden kari, lügatçi Dr. Yasin Casim El Muhaymid hakkında taziyeyelerini belirttiği bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Merhum Şeyh Yasin, Suriye’de dünyaya geldi. Dini ve daveti için Suriye’den kaçmak zorunda kaldı. Önce Yemen’de, sonra Irak’ta ve daha sonra Suudi Arabistan’da oturdu. Üniversite eğitimini ve yüksek lisansını Bağdat’taki Mustansiriye üniversitesinde Dil bölümünde tamamladı. Yüksek lisans tezini “Arap Alimlerde ve Usulcülerde Emri bil Maruf ve Nehyi anil Münker” olarak hazırlarken doktora tezini “İbn Atiyye’nin Tefsirinde Nahiv Çalışmaları” adında hazırladı.”

Açıklamada Şeyh Yasin Casim (rahimehullah)’ın Bağdat’ta Şeyh Abdulkerim El Muderris ve Şeyh Tahir Berzenci gibi alimlerin yanı sıra Bağdatlı birçok alimden ders aldığına dikkat çekildi. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin önceki Genel Sekreteri Şeyh Haris Ed Dari (rahimehullah) ile birçok defa bir araya geldiği belirtilirken Bağdat’ta kıraat ilmi verdiği birçok ilim talebesinin onun dizinden dersler aldığına vurgu yapıldı.

Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Merhum Şeyh Yasin Casim, Mekke’deki Ümmül Kura Üniversitesinde Davet ve Usulu Din Fakültesindeki Kıraat bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Harem’de ise kıraat kürsüsünün şeyhiydi. Birçok eser kaleme alan Şeyh Yasin Casim (rahimehullah)’ın başlıca eserleri şunlardır; “Kuran Kıraatlerinde Nahivcilerin Konumu, El İrabul Muhit Minel Bahril Muhit, Kaf Sesinde Beyan, Abdullah bin Amir’in Kıraati ve Nahiv Çalışmalarına Etkisi, Elfiyetu İbn Malik Fi Durusi Menheciyye, Şerhu Milhetul İrab; Dabt ve Tadkik, Min Letaifi Kuran, Faslul Hitab Fi Siyreti Kadi Abdulvahhab, Eseru Kıraatil Kuraniye Fi Kavaidi Nahviyye, El Vakfu vel İbtidau Fi Kurani Kerim ve Sılatuhu bir Resmil Mushaf vel Kıraat vel İrab.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Yasin Casim’e rahmet etsin, onu geniş cennetlerine yerleştirsin, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin. Bu ümmeti de, ilmin yayılması ve talime edilmesi görevini yerine getiren simalarla nimetlendirsin. Hiç şüphesiz O işiten ve icabet edendir.”

 

HEYET Net

538 total views, 1 views today