Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Muhammed Lütfi Es Sabbağ Hakkında Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Cuma sabahı (27 Ekim 2017 – 7 Safer 1439) Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da hayatını kaybeden davetçi Şeyh Dr. Muhammed Lütfi Es Sabbağ için taziyede bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Muhammed Es Sabbağ (rahimehullah) Suriye âlimlerindendi. Hicri 1348’e tekabül eden miladi 1930 yılında Şam’da dünyaya geldi. Şam’ın faziletli ilim adamlarından dini ilimleri tahsil etti. Bunların başında Şeyh Ali Tantavi (rahimehullah) geliyordu. Şeyh Muhammed Es Sabbağ (rahimehullah) ondan hadis, tefsir ve nahiv ilimlerini ders olarak almıştı. Şeyh Ali Tantavi (rahimehullah) Şeyh Muhammed Es Sabbağ için şöyle demiştir: “Küçük öğrenciyken tanıdığım üç süvariden biriydi. Ben ve insanlar bugün onları büyük üstatlar olarak görüyoruz. Bunlar; İsam El Atar, Zuheyr Şaviş, Muhammed Lütfi Es Sabbağ…

Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamanın devamında Şeyh Muhammed Lütfi Es Sabbağ (rahimehullah)’ın eğitimine yaklaşık 34 sene çalıştığı cami ve mescitlerde devam ettiğine dikkat çekilerek Riyad’daki El Melik Suud Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştığı açıklandı. Yüksek eğitimde birçok doktora tezine danışmanlık yaptığı, birçok defa Uluslararası El Melik Faysal ödül komisyonuna üye olarak seçildiği belirtilen açıklamada aynı şekilde Haliç Ülkeleri Terbiye Ofisi Ödülü komisyonuna da üye seçilmesinin yanı sıra birçok radyo ve televizyon kanalına katılımları, konuşmaları ve dersleri bulunduğu ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Merhum Şeyh Muhammed Lütfi Es Sabbağ (rahimehullah) fazileti, ilmi ve davet alanındaki büyük gayretleriyle tanınmaktadır. Dini ilimlerin yanı sıra edebiyat ve dil ilimlerine ihtimam göstermesiyle de meşhur olmuştur. Özelikle bu üne, Kuran’ı kerim ve hadis ilimleriyle ulaşmıştır. İttilada, genişliği, belagatte kaliteyi, lügatte selameti ve dil hatasından uzaklığı cem etmekle, Kuran ve Sünnette Şam’ın direklerinden olmayı hak eden birisi olmakla nitelendirilmiştir. Çeşitli alanlarda 40 ilmi telif ve tahkiki vardır. Bunların başında doktora tezi olan “Tasvirul Fenni Fi Hadisi Nebevi” kitabı gelmektedir. Diğer önemli eserleri şunlardır: “Ebu Davut Hayatuhu ve Sünenuhu, Ehadisul Kısas Li İbn Teymiyye-Tahkik, El Mevduatul Kubra Li Molla Aliyul Kari-Tahkik, El İnsan Fi Kuranı Kerim, Eyyuhel Muminun Tezkiretun Li Duat, Buhusun Fi Usulu Tefsir, Et Teşriul İslami ve Hacetuna İleyhi, Hadisun Nebevi Mustalahatuhu, Belağatuhu, Kutubuhu, Kitabu Duafa vel Metrukine Li Darekutni-Tahkik, Kadaya Fi Din ve Hayat ve Muctemi, El Muhat Fi Ulumi Kuran ve İtticahat Tefsir, El Menahicu vel Atar Telifiyye Fi Turasina

Açıklamanın sonunda ise Şeyh Muhammed Es Sabbağ (rahimehullah) hakkında şu şekilde dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. Muhammed Lütfi Es Sabbağ’a rahmet etsin, onu geniş cennetlerine yerleştirsin. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin. İlimin yayılması ve talim edilmesi noktasında görevini yerine getirecek şahsiyetlerle bu ümmeti nimetlendirsin. Hiç şüphesiz O işiten ve dualara icabet edendir.”

 

HEYET Net

890 total views, 1 views today