(1287 Nolu Açıklama) Balfour Deklarasyonu’nun 100. Yıldönümü Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Balfour Deklarasyonunun 100. yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1287 Nolu Açıklama) Balfour Deklarasyonu’nun 100. Yıldönümü Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Bir asır geçmesine rağmen tarihin en büyük soygununun yıldönümü ümmetin hafızasında tazeliğini korumaktadır; nesiller onu anmakta, Arthur James Balfour’un, özel olarak Filistinlilerin genel olarak İslam ümmetinin üzerinde etkisi kalsın diye o uğursuz vaadini içeren kötü üne sahip mektubunu gönderdiğinden bu yana haberler bu yıldönümünü nakletmektedir.

Balfour’un vaadi, gelişi güzel bir söz veya serbest atılan bir atış değildi. Aksine daha önce planlanarak hazırlanmış bir geçmişi bulunmaktaydı. 1916 yılında imzalanan Sykes Picot anlaşmasından bir seneden daha az bir sürenin ardından bu plan yürürlüğe girmiş ve bununla işgalci devletler, uluslararası arenada payitaht konumuna gelmesinin ardından Arap mıntıkasını parçalayarak bundan nemalanmıştır. Bu en düşük halde, parçalamayı ve bölmeyi istediği devletlerin maslahatlarını tehdit eden bir kuvveti temsil etmektedir. İlgili devletlere acı sebebi olsun diye bu bölgenin kalbinde Yahudilere gasp ederek, askeri çatışma meydanında toprak vermek anlamına gelmektedir.

“Mal sahibi olmayan hak etmeyen kimseye veriyor” vecizesi, bu vakayı özetlemektedir. Ancak halkların hak ve hukukları, zaman aşımına uğramakla düşmez. Balfour vaadi suçu, suçların anası lakabını hak ediyor. O, hakim devletlerin gözetiminde bölgedeki birbirini takip eden entrikaların sadece başlangıcıydı.

Bu uğursuz vaadin 100. Yıldönümü İngiltere tarafından kutlanması, ilk yöntemlerine ısrarla devam ettiklerini açık bir şekilde göstermektedir. Nitekim Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, söz konusu yıldönümden birkaç gün önce söz konusu deklarasyonu desteklemeye devam ettiklerini, bundan hiçbir sıkıntı duymadıklarını açıklamıştı. Bu konuda Siyonist cemaatleri Amerika’nın içerisine yerleştiren, Filistin topraklarını gasp eden İsrail devletinin çıkarlarını gözeten, bölge ölçeğinde en büyük tesirleri dayatan, bölge kuvvetleriyle oynayan, Irak’ı parçalaması ve bölgedeki projelerini yürütecek bölgesel polisleri ile İran arasındaki dostluğu çift yönlü kılmak adına otoritenin geleneklerini sağlaması için İran’a daha fazla güç ve nüfuz imkanı sağlayan Amerika da İngiltere’den farksızdır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, bu deklarasyonun 100. yıldönümünü ümmetin kendi işlerine istikamet vererek düzenlemesi, milletler arasında minber olmak için hazırlık yapması, düşmanlarının heybetlendiği şeylerde kuvvet ve izzet sahibi olması için bir fırsat olarak görmektedir. Bu konuda iş bu güzel neslin adamlarına, acılarını unutmaktan yüz çevirmiş gençlere düşmektedir. Onlar, acının rahminden umut üretmeye çalışmaktadırlar. Amel eden alimler, salih gençler, ıslah ediciler, düşünürler, ihlaslılar olduğu müddetçe bu ümmet hayal kırıklığına asla uğramayacaktır.

Genel olarak Irak’tan özel olarak Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden işgal edilen Kudüs ve kardeşlerindeki, Batı Şeria’daki, Mücahitlerin bölgelerindeki Filistinli halkımızın tamamına selam olsun. Onlara şunları söylüyoruz: zafer, sizin birliğinize, işlerinizin bir arada yürümesine, gaspçı işgalcilerin birliğini dağıtmanıza, deklarasyonun planlarını ve nihai hedeflerini başarısızlığa uğratmanıza bağlıdır.

Allah’ım Filistin’deki kardeşlerimize yardım et, onları zafer süsüyle süsle. Zaferlerini, ayaklarının sebatına bağla. Ümitlerini yok etme. Hiç şüphesiz sen buna güç yettirensin ve kadirsin.

 

Genel Sekreterlik

14 Safer 1439

03/11/2017

 

 

312 total views, 1 views today