HEYET: Ahvali Şahsiye Kanununa Yönelik Düzenleme Önerileri Kaos Ortamı Yaratacaktır

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamasında “188 nolu Ahvali Şahsiyye kanununun düzenlenme önerisini, mezhep temelli tartışmaları derinleştirme ve Irak’ın sosyal dokusunu parçalama” araçlarından biri olarak nitelendirdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Müslümanların ahvali şahsiyye meseleleri ile düzenlenmiş 188 nolu Ahvali Şahsiyye kanunu 1959 yılında yasalaştı. Bu çeşitli İslami mezheplerin görüşleri dikkate alınarak mutedil ve orta bir yol tercih edilmişti. Mezheplerinin farklılığına rağmen muhatapların hepsi gözetilmişti. Şöyle ki; söz konusu mezhepler arasındaki ortak meseleleri cem etmesi için bunu yasalaştıranlar çok gayret göstermişti.”

Açıklamada Irak yasasının bu konudaki başlıca amacının, bu kanunun öncelikle Iraklıların kahir çoğunluğunu birleştirmesi ve bunun yanı sıra çoklu mahkemelere ve çeşitli ihtisaslara engel olunması olduğu belirtilirken Irak’ta ve diğer Arap devletlerinde yaygın olan, yargı ihtisasının birliği için çalışmak olduğuna dikkat çekildi.

Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamanın devamında şunlar ifade edildi: “Bakanlar Meclisine sunulan kanunun düzenlenmesi önerisine bakanlar, ihlalde ve önceki iki ana hedefi ilga etmede bir karışıklığın söz konusu olmadığını görecektir. Bunun yanı sıra mezhep temelli tartışmaları derinleştirme, Irak’ın sosyal dokusunu parçalama amacı taşımaktadır. Oysa Irak yasası, 188 nolu kanunu çıkardığında, anayasal yetkilerden getirilen şeylerin tamamında onu uzak tutma, başta ahvali şahsiyye olmak üzere fıkhi konuları yaklaştırma ve ölçülü olma ilkelerini taşıyan İslami mezheplerin görüşlerinden faydalanma gayreti göstermişti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Özel tabiatlara sahip kanunları ve icraatları uygulamaya geçirmek için ve Iraklıların genelinin veya genel çoğunluğunun maslahatına hizmet etmeyecek hedeflerden dolayı bu tür yollara iltifat etmek, vatandaşların hiçbir fayda sağlayamayacağı huzursuz bir ortam yaratacaktır. Her düzeyde Irak’ın problemli koşulları yaşadığı bir dönemde telaş ve kaotik bir hale neden olacağı gibi Irak’ın ve Iraklı halkının maslahatlarına zarar verecek ve hiçte övülmeyecek sonuçlara sevk edecektir.”

 

HEYET Net

380 total views, 1 views today