Dünya Alimler Birlikleri, Heyetleri ve Müesseseleri Siyonistlerle Normalleşmeye Karşı Misak Başlatıyor

 

 

Heyet.net/İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin de içinde yer aldığı dünya alimler birlikleri, heyetleri ve müesseseleri, Siyonistlerle normalleşmeye karşı koymak için ümmetin alimlerinin misakını başlatıyorlar.

Bu misakın ilanı, ümmetin alimlerinin hakkı beyan etme, tehlikelerden sakındırma, Siyonistlerle normalleşme girişimine karşı şer’i duruşu açıklama, normalleşmeye çağıranların sahte argümanlarını çürütme görevlerini eda etme bağlamında geldi. Bunun başlıca nedeni normalleşmeye yönelik atılan adımların hız kazanması, işgalcilerle siyasi ilişkilerin gereklilik olduğu yönünde çıkan seslerin irtifa kazanmasıdır.

Hicri 30 Rebiülevvel 1439’a tekabül eden 18 Aralık 2017 tarihinde İslam alimlerinden bir grubun katılımıyla İstanbul’da İHH binasında düzenlenecek basın toplantısında Siyonistlerle normalleşmeye karşı mücadele misakı tamamlanacak.

 

 

191 total views, 1 views today