( 1299 Nolu Açıklama) Nasiriyye Merkez Hapishanesinde 38 Mahkûmun İdam Edilmesi Hakkında Açıklama

 

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Nasiriyye’de yer alan merkez hapishanesinde 38 mahkûmun hükümet tarafından idam edilmesi hakkında bugün bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamanın tam metni şu şekilde:

( 1299 Nolu Açıklama) Nasiriyye Merkez Hapishanesinde 38 Mahkûmun İdam Edilmesi Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Irak hapishanelerinde icra edilen idam hükümlerine ilişkin uluslararası çağrılara ve taleplere karşı kasıtlı bir şekilde kayıtsız kalınıp, açık bir şekilde meydan okunup ve adaletin kaybolduğu gerçeğine göz yumulurken Bağdat hükümetine bağlı Adalet Bakanlığı, terör saldırılarıyla suçlanan 38 mahkûm hakkında çıkarılan idam kararının uygulandığını duyurdu. Söz konusu idam kararının icra edilmesinin, Cumhurbaşkanı Fuat Masum’un onayından sonra gerçekleştiği ifade edildi. İdam edilen bu mahkûmlarla, Bağdat hükümetinin sene başından bu yana idam kararını uyguladığı mahkûm sayısı 132’ye ulaşmış oldu. Tabi idam kararları uygulanırken, yalan tebliğlere, gizli muhbirlerin iftiralarına, gayri hukuki işlemlere, soruşturma esnasında tutuklananların haklarında gerçekleşen ihlallere, işkence yoluyla işlemediği suçları mahkûmlara kabul ettirerek zorla alınan itiraflarla suçlanan mahkûmların yargılandığı ve genelde idam kararıyla sonuçlandığı şekli mahkemelerin kurulmasına istinat ediliyor. Yargı, mahkeme düzenlenmeden önce işlemediği suçtan dolayı yargılanan mahkûm hakkında zaten kararını veriyor ve mahkemede de o karar çıkıyor. Bütün bunlar hükümetin mezhepçi çatısına ve intikam almasına göre değişiyor.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, suçlanan kimseler hakkında uygulanan ve hakimler tarafından gerçek bir çaba ve gayret ile araştırması yapılmayan idam kararlarının, cezadan muaf olma karşılığında sivilleri öldürmede, onları alıkoymada ve onlara işkence etmede onlardan faydalanmak için suçları belgelenen gerçek suçluların işlediği suçları görmezden gelerek kayıtsız kalan birbirini takip eden işgalci hükümetlerin kayıtlarına utanç olarak geçeceğini vurgulamaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Irak’ta İran tarafından desteklenen milislerin komutanları tarafından işgal edilen nüfuz merkezlerinin varlığını uluslararası topluma hatırlatır. Ve bu kişiler ülkedeki yönetimin ve yönetime bağlı kurumların başında oturmuşlardır. Bu durum, bugün Irak’ta aktif kesimlerin isteklerine uyarak toplu idam cezalarının uygulanacağını da göstermektedir.

Genel Sekreterlik

27 Rebiülevvel 1439

15/12/2017

 

231 total views, 1 views today