(1302 Nolu Açıklama) Amerika’nın Kudüs Kararının Hemen Ardından Irak Hükümetinin Filistinlilerin Haklarına Müsadere Etmesi Hakkında Açıklama

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, ABD Başkanı Trump’ın Tel Aviv elçiliğini Kudüs’e taşıyacağı kararının ardından Irak hükümetinin, Irak’ta yaşayan Filistinlilerin haklarını müsadere etmesi hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1302 Nolu Açıklama) Amerika’nın Kudüs Kararının Hemen Ardından Irak Hükümetinin Filistinlilerin Haklarına Müsadere Etmesi Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Irak’ta yaşayan Filistinli göçmenlerin, hükümette görev alma, mülk sahibi olma, eğitim, sağlık gözetimi, ücretsiz sosyal hizmetler ve benzeri şeylerde Iraklı halkın sahip olduğu şartların tamamına sahip olacağını öngören 2001 senesindeki 202 nolu kanundan faydalanan hakları, Irak hükümeti tarafından ilga edildi. Bu kanun, 2017 yılından çıkartılan 76 nolu kanunla değiştirilerek Filistinlilerin haklarının tamamını geçersiz kılındı ve yarım asırdan beri Irak’ta yaşayan Filistinlileri, hükümetin göndermesine veya ikametlerini ilga etmesine tam yetki sağlayan yabancılar olarak kabul edildi.

Bu kararın ardından Irak’ta yaşayan Filistinlilere terettüp edecek şeylerin en basiti, onların men edilmesi, görevlerinden açığa alınması, ailelerinin geçimlerinin kesilmesi, çocuklarının ücretsiz eğitimden ve üniversiteye kayıttan mahrum bırakılması, yabancı görülerek ağır eğitim yükleri yüklenmesi, sağlık hizmetinden mahrum bırakılması, Irak’ın dışına her çıkmak istediğinde ve hükümetin kabul etmeyeceği ihtimaliyle birlikte geri dönmek istediğinde vize almaya mecbur bırakılmasıdır.

Irak hükümeti tarafından alınan bu karar, Amerika ve İran gibi işgalci devletlerle ilişki içerisinde olan hükümetin, Filistin meselesine karşı ne yanda durduğunu ve Filistin meselesine her zaman derin desteği olan ve onların haklarını gözeten Irak’ta, Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını ortaya koymaktadır. Aynı şekilde mevcut hükümetin çevresine olan bağlılığından ve bölgesel derinliğinden soyutlandığı, Filistin meselesine yardım iddiaların birer yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle bütün bunları, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü işgalci İsrail’in başkenti olarak kabul etme kararına eş zamanlı olarak bu kanunun çıkartılması doğrulamaktadır. Sanki bu adım, Trump’ı razı etmek ve onun kararını uygulamaya sokmak için böyle bir zamanda atılmıştır.

Bu kararın alınması, işgal gölgesinde Irak’a musallat olan bu hükümetlerin suçlarının bir uzantısıdır. Belediyelerde, Bağdat’taki Hayfa caddesinde ve diğer varlık gösterdikleri yerlerde Irak’ta yaşayan Filistinlilere karşı hükümet kuvvetlerinin ve mezhepçi milislerin, öldürme, tutuklama, adam kaçırma, mülkiyetlere el koyma gibi işledikleri mezhepçi suçları ve ihlalleri kimse asla unutmayacaktır. Hükümet tarafından gözetilen ve İran rejimi tarafından yönetilen bu politikalar, Siyonistlerin Filistinli halkı cezalandırmasından, onların haklarına ve özgürlüklerine el koymasından farksızdır. Bu durum, Filistin ve Kudüs meselesinde İran’ın fiillerinin ve sözlerinin tenakuz içerisinde olduğunu göstermektedir.

 

Genel Sekreterlik

4 Rebiülahir1439

22/12/2017

 

 

427 total views, 1 views today