Irak Müslüman Alimler Heyeti Bünyesindeki Birimler Haftalık Toplantısını Düzenledi

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren birimler, çalışma programı hakkında öner sürülen öneri ve fikirleri ele almak ve Irak sahasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek amaçlı haftalık toplantısını düzenledi.

Son zamanlarda yayınlanan ve insan hakları savunuyla ilgilenen kurumların, gazetelerin ve haber ajanslarının tedavüle soktuğu yeni verilerle toplantıya gelen Kültür ve Basın Birimi, Musul’da savaşa maruz kalan siviller dosyasını toplantıda ele alarak bu bilgiler ışığında yeni bir istatistik ve belgeleme kampanyası önerisinde bulundu.

Öte yandan İlim Birimi, Davet ve İrşat Birini ile Ürdün’ün Başkenti Amman’da faaliyet gösteren Kuranı Kerimi Koruma Derneğine gerçekleştirdikleri ziyareti anlattı. Ziyaretinin amacının ikili işbirliği yollarının el alınması ve Kuranı Kerimi öğretmeye ve ilimlerinin tedris edilmesine önem verecek benzer bir derneğin Irak’ta da kurulma imkanlarının değerlendirilmesi olduğu açıklamasında bulundu.

Toplantıda İdari, Mesleki, İnsan Hakları, Siyasi ve Yardım birimleri gibi diğer birimler geçtiğimiz hafta boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları sunarak her birimin uzmanlık alanına ilişkin yeni öneriler sunuldu.

 

 

HEYET Net

157 total views, 1 views today