Siyonistlerle Normalleşme Dalgasına Karşı Ümmet Alimlerinin Misakını HEYET De İmzaladı

 

Onlarca alimin ve dünya çapında teşkilatların, heyetlerin ve şer’i rabıtaların katılımıyla İstanbul’da düzenlenen toplantıda Ümmet Alimleri Misakı sözleşmesini Irak Müslüman Alimler Heyeti de imzaladı.

Dünya çapında 36 dini kurumun katıldığı basın toplantısında, Siyonist İsrail ile artan normalleşme dalgasına engel olarak ilişkilerin sonlandırılması amacını taşıyan Misak ilan edildi. Söz konusu toplantıya katılanlar arasında Uluslararası Müslüman Alimler Birliği, Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti, Irak Müslüman Alimler Heyeti, Mağrip Alimler Birliği, Ehli Sünnet Alimler Birliği, Filistin Alimler Birliği ve Libya Fetva Kurulu gibi kurumlar da bulunuyordu.

Çeşitli konu ve meseleleri içeren manifestoda Siyonist İsrail ile normalleşmenin haramlığı, bunun Filistin meselesine ve direnişin meşruiyetine yansıttığı tehlikesi de yer alırken, aralarında Türkiye, Filistin, Suriye, Mısır, Irak, Malezya ve Mısır’ın da olduğu dünyanın çeşitli bölgelerinden 300 İslam alimi tarafından söz konusu manifesto imzalandı.

Ümmet alimleri tarafından yayınlanan manifesto 44 maddeyi içeriyor. İçerdiği bölümler ise şunlar; Siyonist İsrail ve şer’i ve hukuki hükmü, normalleşme ve yöneticinin görevi, normalleşmeyle mücadelenin ilkeleri, normalleşmeyle mücadelenin maksatlar, normalleşmenin zararları ve tehlikeleri.

Yayınlanan manifestonun maddeleri arasında şu konular da yer alıyor: “Siyonist rejimle normalleşme sürecine girmek imanın ve Müslümanları korunması zorunluluğu gereğince şerî açıdan haramdır. Filistin meselesini ortadan kaldırma adına yapılan, gerek Yahudi yerleşimcileri yerleştirme gerek kutsal mekânları Yahudileştirme çalışmaları, Siyonist rejime herhangi bir hak vermez veya onun işgalci olduğu gerçeğini değiştirmez. Bilakis bu normalleşmenin yasaklanmasının ana sebebidir.

Ümmet alimler tarafından yayınlanan Misak’a göre Siyonist rejimin güttüğü normalleştirme politikası ile mücadele, ümmetin Filistin’in özgürleşmesi konusundaki stratejisinin bir gereğidir. Söz konusu normalleşme ümmetin varlığını, halkların kıymetini ve yok olmaya karşı verdiği mücadele anlayışını tehdit ediyor. Bu bağlamda Misak’ta alimlere, aydınlara ve düşünürlere seslenilerek Siyonist rejimin güttüğü normalleştirme politikasına karşı mücadele etmenin, kişisel ve kurum bazında, toplumu etkileme gücüne sahip her türlü kesiminin omuzlarına yüklenmiş, şeri bir vazife olduğu vurgulandı.

180 total views, 1 views today