Genel Sekreterin İkamet Ettiği Binada Irak’taki Kültürel Meclislerin Tarihini Ele Alan Bir Oturum Düzenlendi

 

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreter’nin Ürdün’de ikamet ettiği binada, genel olarak Irak’taki, özel olarak Bağdat’taki kültürel meclisleri konu edinen kültürel beşinci meclis oturumu düzenlendi.

Bu bağlamda konuşma yapan Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari şunları söyledi: “Irak’taki kültürel hareketi konu edinen tarih kitaplarında birçok olay ve vakalar yerini almıştır. Çünkü meclisler, toplum içinde kültürün yayılmasına vesiledir. Özellikle bunun sık sık gündemine taşıyanlar topumun kültürlü simaları ve ilmi müzakerede bulunmak, çeşitli konularda bilgi sahibi olmak için çabalan insanların geneliydi. Hicri 656 yılında Tatar’ın Bağdat’a saldırdığı sıralarda bu meclisler dikkat çeken bir şekilde ortaya çıktı. Ülkeyi kuşatan bazı koşullar ve ilmi gerileme sebepleriyle bazı dönemler bu meclislerin etkisi azalabiliyordu.”

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari oturumda sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak’ta kültürel hareket, tekrardan dirilerek geri döndü ve asırlar sonra, özellikle Osmanlı döneminde ve ondan sonra, Irak’ın yakın tarihinin son üç asrındaki bilinen ilmi hareket yeniden başladı. Şöyle ki, ilmi hareket, kültür ve ilmi tekrardan diriltmek için başladı. Dini okullar ve onlara tabi olan kültürel ve ilmi meclisler genel olarak Irak’ta özel olarak Bağdat, Musul, Basra, Necef Süleymaniye gibi Irak şehirlerinde kurulmaya başladı.”

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, yakın dönemde Irak’taki kültür hareketi çağını çeşitli aşamalarıyla sunarak şunları söyledi: “Bağdat, son üç asırda ilmin zirvesine Ruhu’l Meani tefsiri sahibi İmam Ebu Sena El Alusi medresesinin ortaya çıkmasıyla ulaştı. Bu tecdid hareketi, yaklaşık 150 sene sürdü. Ebi Sena El Alusi (rahimehullah) tarafından başladı, öğrencileri, çocukları ve torunları tarafından sürdürüldü, yirminci asrın ilk çeyreğinde Şeyh Mahmut Şükri El Alusi’nin ölümüyle son buldu. Irak’ta ve Bağdat’ta ilmi harekete, dikkat çeken bir şekilde hareketlenme oldu. Bu dönem, çeşitli alanlarda onlarca meclisin ortaya çıkmasına tanık oldu. Bu meclisler, Irak’taki ilmi, fikri ve kültürel üretim halini yansıtıyor.”

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari konuşmasında bu meclisleri konu edinen bazı kitaplardan bahsetti. Bu kitapların başlarında tarih, teracim ve edebiyat kitapları geldiğine dikkat çeken Ed Dari, bu kültürel hareket üzerinde çalışma yapan en önemli kitapları katılımcılarla paylaştı. Bu kitaplardan en dikkat çekenin ise 1958 yılında yayınlanan ve 2001 yılında tekrardan basılan Üstat İbrahim Ed Derubi’nin “El Bağdadiyun Ahbaruhum ve Mecalisuhum” adlı kitap olduğunu vurgulayarak “Geçtiğimiz asrın 50’lerinde sayısı 223’ün üstüne çıkan Bağdat’taki edebi ve kültürel meclislerin tarihine ilişkin bilgi veren kaynak kitap seviyesindedir.” İfadelerini kullandı.

Genel Sekreter Dr. Ed Dari, kitaptan bazı bölümleri okuduktan sonra şu ifadeleri kullandı: “Bu kitap, kültürel meclisleri, çeşitleri, ihtisasları, aidiyetleri, en ünlü alimleri, edebiyatçıları ve aşiret liderleri bakımından çok detaylı ve dakik bilgilerle ele almaktadır. O dönemde Bağdat’taki kültürel hareketin derinliklerinde yer alan isim ve şahsiyetlerle de verdiği bilgileri güçlendirmektedir.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, aynı şekilde Şeyh Yunus İbrahim Es Samarai’nin Mecalisu Bağdat kitabına da değindi. Söz konusu kitapta İbrahim Ed Derubi’nin saydığı meclislerin sonundan başlayarak 59 meclis daha saydığına vurgu yapan Genel Sekreter Ed Dari, alimlerin, edebiyatçıların, doktorların ve akademisyenlerin meclislerinden yenilerinin ortaya çıktığına dikkat çekti.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed Dari, sadece edebiyat meclislerini konu edinen Seyyit Hüseyin Hatim El Kerhi’nin kitabı Mecalisul Edeb Fi Bağdat kitabını tanıtarak konuşmasını sonlandırdı.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, konuşmasında Irak’ın tanık olduğu işgalin başta edebiyat, ilim, kültür ve dil meclisleri olmak üzere ilmi ve kültürel hareketin çok fazla etkilendiğine işaret ettikten sonra toplumun kültürünü yansıtan bu olgunun ruhunun tekrardan diriltilmesine, Irak’taki kültürel hareketi olumsuz yönde etkileyen bu vakanın değiştirilip toplumsal ıslah araçlarının diriltilmesine çok fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Söz konusu oturumda hazır bulunanların da konuya dair katılımları oldu. Öte yandan kültürel meclislerin tabiatı ve fikri, siyasi ve kültürel gelişmedeki rolünü ele alan, yalan ve aldatmadan uzak tarihi belgeleri içeren kasideler okundu, kıssalar, tecrübeler ve fikirlere yer verildi.

321 total views, 1 views today