Genel Sekreter Dr. Ed Dari Başkanlığında Birimler Haftalık Toplantılarını Düzenledi

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren birimler, çalışma planlarını ele almak, aktivite ve faaliyetler bağlamında öne sürülen önerileri değerlendirmek ve ülkede tanık olunan son olayları ve gelişmeleri tahlil etmek için bir araya gelerek haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

Birimler tarafından düzenlenen toplantıya Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari başkanlık etti. Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, toplantıyı çeşitli düzeylerde yaşanan son gelişmelerin en dikkat çekenlerini paylaşarak başlattı. Özellikle Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin proje ve hedeflerini üzerine tesis ettiği sabitelerine, duruş ve tavırlarına ve ilkelerine ilişkin konulara değindi. Irak’ın durumuna önem gösteren diğer kurumlarla ilişkilerine yönelik Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin attığı bir dizi adımı toplantı katılımcılarına açıkladı.

Toplantı, birimlerin son zamanlarda hayata geçirdiği bazı projeler ve çalışmaların en önemlileri ve önümüzdeki hafta gerçekleştirmesi planlanan öncelikli faaliyetlerin değerlendirilmesiyle devam etti. Bu bağlamda Kültür ve Basın Birimi, çeşitli alanlarda yayınlarına ilişkin bazı aktivitelerini paylaştı. Gerçekleştirdiği haber ve yorum raporlarını değerlendirdikten sonra uzmanlık alanında gerçekleştirdiği koordinasyonu katılımcılarla paylaştı.

Öte yandan Siyasi Birimi, günlük çalışmaları kapsamında gösterdikleri gayretleri ve elde ettikleri sonuçları, bunların Irak’taki siyasi vakayla ilişkilerini ve alınacak kararları açıkladı. İleride toplantılara, televizyon programlarına çeşitli araştırmalara Siyasi Birimi’nin katılmak için hazırladığını belirtti.

Diğer yandan İnsan Hakları, Mesleki, İlmi, Davet ve İrşat, İdari ve Yardım birimleri, hafta içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaştıktan sonra her birim kendi alanıyla ilgili yeni fikirler ve önerilerde bulundu.

 

HEYET Net

407 total views, 1 views today