Genel Sekreterin İkame Ettiği Binada Oryantalistlerin Sünnet Düşmanlığı Konulu Seminer Düzenlendi

 

 

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Harid Ed Dari’nin ikamet ettiği binada Kültürel Beşinci Meclis, Şeyh Dr. Ömer Mekki’nin “Nebevi Sünnet ve Oryantalistlerin Sünnete Saldırıları” adlı ilmi seminerine tanık oldu.

Şeyh Dr. Ömer Mekki seminerine konunun bazı noktalarını açıklayıcı bazı kavramları anlatarak başladı. Nebevi Sünnetin Müslümanlar için ne derece önemli bir mesele olduğuna dikkat çeken Şeyh Mekki, İslam karşıtlarının İslami dinini Müslümanlardan ayırmak amacıyla Sünneti hedef almaya çalıştıklarını vurguladı. İslam karşıtlarının, nakledene darbe indirmek aynı zamanda nakledilene bir darbe indirmektir mantığıyla ilk önce ravileri hedef aldıklarını ve bununla rivayetlerde şüphe oluşmasını sağlamaya çalıştıklarına dikkat çekti Şeyh Dr. Ömer Mekki.

Dr. Mekki daha sonra oryantalistlerin Nebevi Sünnete saldırma çabalarına değindi. Bu saldırıların başında aslen Yahudi olan Alman oryantalist Ignac Goldziher’in yazdıkları olduğuna dikkat çeken Dr. Mekki, Goldziher’in Nebevi Sünneti hedef alan en büyük şüpheleri ortaya attığını, onun şüphelerinin Nebevi Sünnette yer alan şeylerden şüphe edenlerinin sürekli tekrarladıkları şeylere dönüştüğünü ifade etti. Şeyh Dr. Ömer Mekki, bazı araştırmacıların Ignac Goldziher’i, İslam’dan şüphe edenlerin etrafında döndüğü bir put olarak kabul ettiğine dikkat çekti.

Şeyh Dr. Ömer Mekki şunları söyledi: “Oryantalistlerin Nebevi Sünneti hedef alma girişimleri son bulmadı. Çünkü Ignac Goldziher’in ardından ünlü oryantalist Joseph Franz Schacht geldi ki bu şahıs, ahkam hadislerinde ve rivayet zincirlerinde şüpheler oluşturmak için yaklaşık 10 seneden daha fazla bir zaman diliminde kendisini ahkam hadisleri çalışmasına kapattı.”

Şeyh Dr. Ömer Mekki, oryantalistlerin Nebevi Sünnete saldırı girişimlerini ve bu saldırıların çeşitlerini bir bir katılımcılara sundu. Ardından bunlara en güzel şekilde nasıl cevap verileceğini yöntemleriyle anlattı. İslam ümmeti alimlerinin bu türden şüphelere karşı doğru bir şekilde karşılık vermesinin ne derece önemli olduğunu ve kendilerini korumaları ve bu iddialara kapılmamaları için gençlerin bu noktada bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Şeyh Dr. Ömer Mekki sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam’a karşı nefret besleyen bu şahıslar, Sahabe döneminin öne çıkan isimlerinden Ebu Hureyre (radiyallahu anh) gibi Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sahabesinden büyük ravileri hedef almaya fazlasıyla önem vermektedirler. Aynı şekilde İmam Zühri de oryantalistler tarafından büyük saldırılara maruz kalmıştır. Bu saldırı girişimleri, bu ravilerin sünneti tebliğ etmede ve onu korumada gösterdikleri gayret ve ehemmiyeti ortaya koymaktadır. Bu durum şunu göstermektedir; ümmetin tamamına onların yaşantılarını ihtimam göstermek ve onlardan bize ulaşan şeyleri diriltmek düşmektedir.

Dr. Ömer Mekki şöyle devam etti: “Yahudilerin oryantalizme gösterdikleri önemin altında iki neden yatmaktadır. Birincisi dinidir. İslam’ı zayıflatmak, ilke ve değerlerinde çeşitli şüpheler oluşturmak amacı taşımaktadır. İkincisi ise siyasidir. Siyonizm’e hizmet amacı taşımaktadır. İslam ümmetine ve mukaddesatına karşı zehirlerin akıtılmaları için oryantalizm alanı geniştir.

Şeyh Dr. Ömer Mekki seminerin sonlarına doğru oryantalistlerin kitaplarından ve sözlerinden yayınladığı saldırılardan bazılarını paylaştı. İngilizce yayınlanan İslam Dünyası dergisinin yayınladıklarını ve İslam’a giren bir kimsenin İslam’dan çıkmayacağı noktasında İslam ümmetinin kuvvetini teşhis etmelerini delil olarak sundu. İslam ümmetiyle mücadelenin en faziletli çözümün askeri savaşla birlikte kültürel ve fikri savaşın olduğu sözlerine dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin ikamet ettiği binada düzenlenen seminerde oryantalistlerin saldırıları hakkında ve onlarla nasıl mücadele edilebileceği noktasında seminer katılımcılarından birçok soru geldi. Dr. Ömer Mekki, sorulan sorulara detaylı cevaplar vererek semineri sonlandırdı.

350 total views, 1 views today