BM Çocuklara Yardım Fonu: Irak’ta Çocukların Boğuştuğu Problemler ve Felaketler Yükselişte

 

2003 yılından itibaren yönetime gelen işgalci hükümetlerin başarısız politikaları nedenleriyle başta eğitim, sağlık ve ekonomi alanları olmak üzere Irak bütün alanlarda aşağıya doğru bir ivme kazandı, yani geriledi. Dünyanın ikinci büyük petrol rezervlerine sahip bu ülkenin evlatları, derinleşmiş problemler ve krizlerle boğuşmaya devam ederken yönetim koltuklarında devam eden çatışmaların gölgesinde ufuklarda herhangi bir umut ışığı veya bir çözüm görünmüyor.

Geçilen 15 yıllık süre boyunca Irak’ın tanık olduğu büyük bütçelere rağmen, işsizliğin artması, iş imkanlarının yokluğu, hükümet kurumlarına ve dairelerine atanmanın nadirliği, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yozlaşması, elektrik ve su gibi zaruri hizmetlerin inkıtaya uğraması sebepleri nedeniyle hayati her şeye ihtiyaç duyan toplumsal hizmet görevi ne yazık ki sürdürülemiyor.

Bu krizlerin en dikkat çekeni ise eğitim mekanizmasının yozlaşması ve öğrencilerin okullardan kopartılmasıdır. Bu durum, öğrencilerin eğitim firesi verme noktasında Irak’ın ilk beş ülke arasında yer almasının ardından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nü (UNESCO), tehlike çanına dikkat çekmeye sevk etmiştir. Şöyle ki, oranlar 9 milyon öğrenciden %40’lara ulaştığını göstermektedir. Bu oranlar ise işgalden itibaren bu ülkenim karşılaştığı felaketin, trajedinin ve kaosun boyutlarını yeterince anlatmaktadır.

Ancak Iraklı çocukları kuşatan problemler, hükümetin yetersizliği ve ihmali, söz konusu sorunlara köklü çözümler bulamayışı karşısında ilmi, terbiye ve sosyal yozlaşma ekseninde karanlık bir gelecek uyarısında bulunan korkunç trajedinin öncüsü olarak kalmaya devam edecektir. Ki bu problemler, Irak toplumunun önemli bir kesiminin geleceğini, büyük oranda etkilemektedir.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan son raporda 1 milyon çocuğun okulu terk ettiği ve 200 bin çocuğun da okulu terk etmeye hazırlandığı UNICEF tarafından vurgulanmaktadır.

UNICEF tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanılmaktadır: “Irak’ta her beş çocuktan biri, ölüm, yaralanma, şiddet ve kaçırılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Söz konusu tehlikelere maruz kalan çocuk sayısı, son zamanlarda 3 milyon 100 bine yükselmiştir.”

UNICEF tarafından hazırlanan rapor açıklamalarını şöyle sürdürmektedir: “Irak’ta çocukların toplam sayısının üçte birine denk gelen 4 milyon 700 bin çocuk, şuanda insani yardım ve desteğe fazlasıyla ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda bu çocukların aileleri son derece zor yaşam koşulları ile boğuşmakta ve Enbar, Salahuddin ve Ninova gibi askeri operasyonlara tanık olan muhafazalarda bu duruma daha fazla tanık olunmaktadır.

Rapor, çocukların kaçırılma hadiselerine de değiniyor. Rapora göre geçilen iki buçuk sene boyunca 18 yaşının altında 1496 Iraklı çocuk kaçırıldı. Buna göre, olaylara karşı önlem almada her birimi başarısız olan işgalci hükümetin ihmali ve güvenliği sağlayamaması nedeniyle her ay yaklaşık 50 çocuk kaçırılıyor. UNICEF’in hazırladığı rapor, 2014 yılının başından itibaren, devam eden askeri operasyonlar ve ülkedeki şiddet nedeniyle 1 milyon 500 bin çocuğun evden kaçmaya mecbur kaldığına dikkat çektikten sonra askeri operasyonlar nedeniyle kullanılmaya uygun olmayan okulların sağlanamamasını da nedenler arasında zikrediyor.

UNICEF örgütü geçtiğimiz ay yayınladığı bir raporunda şunları söylemekteydi: “Ülkedeki silahlı çatışmanın, şiddetin ve tehcirin eğitime etkisinin yıkıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, bir neslin tamamıyla yok olması tehdidinde bulunuyor. Özellikle bundan, resmi olmayan son istatistiklere göre Irak nüfusunun %38’ini teşkil eden çocuklar bundan etkileniyor.

Birleşmiş Milletler, Bağdat, Basra, Zi Kar, Necef ve Tamim muhafazalarında gerçekleştirdiği son değerlendirmesinde şunları vurgulamaktadır: “Çocukların problem yaşadığı ana sorunların en öne çıkanları arasında zor işlerde çalıştırılmaları, saygınlığı ayaklar altına alan işlerde onlardan faydalanılması, sokaklarda dilencilik yaptırılması bulunuyor. Bu durum ülkede cehaletin ve okuma yazma bilmemenin artmasına, yaygınlaşmasına neden oluyor ve ülkeyi, hizmet, çocuklara saygı gösterme ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında dünya devletleri listesinde en sonda yer almasına sevk ediyor.

Öte yandan UNICEF’in Irak sorumlusu Peter Hawkins “Kaçış Yok… Irak Çocukları Devam Eden Şiddet ve Fakirliğin Kuşatmasında” adlı raporunda şunları söylemektedir: “Iraklı çocuklar, sonu gelmeyen ve sürekli artışta olan şiddetin ve fakirliğin kuşatmasında can çekişmeye devam ediyor. Bu çocuklar, nitelendirilmesi mümkün olmayacak dev korkulara tanık olmaya devam ediyorlar. 2014 yılından itibaren 1075 çocuk hayatını kaybederken bunlardan sadece 152 çocuk, 2017 yılının ilk altı ayında hayatını kaybetti. Bu süre zarfından 1130 çocuk yaralanırken 4650 çocuk ailesinden ayrıldı.”

Birleşmiş Milletler 22 Haziranda “Ülkeyi daha önce benzeri görülmemiş seviyelere çıkaran çatışmanın kızgınlığı karşısında Irak’ta 5 milyondan fazla çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu” duyurmuştu.

Temiz topraklarını işgalcilerin çirkin postalları kirlettiğinden, hükümetlerin hayratlarını yağmaladığından, alt yapıyı yok etmek için bunları kiraladığından, mezhepçi politikalar güttüğünden bu yana genelini çocukların ve gençlerin oluşturduğu Irak halkını, tehlikeler savurmaya devam ediyor ve bu halk tarihinde canını, malını, nesillerin geleceğini bedel olarak ödediği en tehlikeli sorunlarla boğuşuyor.

Geçen şeylere binaen çocukları için gelecek hayalleri kuran Iraklı vatandaş şunu söyleyerek kalıyor; genel maslahatlara nazaran şahsi çıkarların hüküm sürdüğü ve vicdanların yok olduğu bu zamanda artmaya devam eden bu felaketler, trajediler ve krizler ne zamana kadar devam edecek?

 

 

HEYET Net

316 total views, 1 views today