Kültürel Beşinci Meclis Şeyh Dr. İbrahim El Hassan’in Kuran Konulu Seminerine Tanık Oldu

 

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada Kültürel Beşinci Meclis, Şeyh Dr. İbrahim El Hassan’ı ağırladı. Şeyh Dr. İbrahim El Hassan, Kuran dilinin genişliği, sıralanışı ve beyanı hakkında bir seminer verdi.

Beşinci Meclis misafirlerinin tanık olduğu seminerde Kuranı Kerim’in insan nefsine etkisi, Kuranı dinlediği zaman insanda ortaya çıkan huşunun boyutları ele alındı. Şeyh İbrahim El Hassan, söz konusu tedebbür ve huşunun açıklamasında masiyet ve itaatin rolünü, kişinin imanına ve ahlakına yansımalarını açıkladı. Şeyh İbrahim El Hassan, Bir kalp inşa ederken tedebbürün rolüne, Allah’ın emirlerine uymada ve yasaklarında kaçınmada ne derece önemli olduğuna işaret etti.

Şeyh İbrahim El Hassan, büyük ve kapsamlı olarak nitelendirdiği tedebbürün manalarını seminerde açıkladı. Fehim, tetkik, mana istihracı, her kelimede ve her hükümde vakfe, ayetlerin maksatlarını bilme gibi manalara geldiğini açıklayarak İslam davetinin aşamalarındaki her bir aşamada Kuran’ın hitabını idrak etmenin önemine, iman temelleri oluşturma, terbiye ve ahlak, yasama, evren gerçekleri ve benzerleri gibi ayetlerin ele aldığı konuların farklılığında nüzul zamanını gözetmenin gerekliliğine değindi.

Şeyh İbrahim El Hassan şöyle devam etti: “Doğrudan aklı, kalbi, vicdanı ve ruhu muhatap alan Kuranı Kerim ayetleri, Arapların şiir, recez, nesir, hutbe ve beliğ kelam gibi diğer konuşma biçimlerine nazaran farklı bir dizime sahip olarak temayüz etmektedir. Kuranı Kerim, dizimi çok üst düzeyde bir lügattir ve kelamı bütün seviyelerin üstündedir.”

Allah (azze ve celle)’nin kelamı için seçtiği Arap dilinin de önemine değinilen seminerde Şeyh İbrahim el Hassan şunlara dikkat çekti: “Kuranı Kerim Arap dilinde öyle lafızları tercih etmiştir ki, insanların benzerini getirmekten aciz duruma düştüğü bir özellik kazanmıştır. Nitekim Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.” Kuran dilinde hiçbir tutarsızlığın bulunması söz konusu değildir. İçindeki her kelime bir gaye ve maksat taşımaktadır. Hatta hereke seviyesinde bile bunu söylemek mümkündür. Bunun nedeni bir kelimenin yapısında yapılan ziyade veya eksiklik kelimenin doğrudan manasını ve delalet yönlerini etkilemesinden dolayıdır.

Kuranı Kerimin kullandığı lafız terkipleri hakkında Şeyh İbrahim El Hassan şunları söyledi: “Bu terkipler ayetlerde, ele aldığı hale uygun olarak gelmektedir. Buna örnek verecek olursak Allah (azze ve celle)’nin “Ey iman edenler! Size ne oldu ki, «Allah yolunda savaşa çıkın!» denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır.” ayetinde “İssakeltum” lafzını gösterebilir. Ayette “tesakeltum” fiili kullanılmamıştır çünkü “issakeltum” fiili daha ince manalar taşımakta ve manevi, hissi ve bedeni yere çakılıp kalma halini çok daha güzel ifade etmektedir. Aynı şekilde cihat ve seferberlik halini uygun bir şekilde tasvir etmektedir. Yine bu manalara sevk eden fonetik delalet ve yapısal delalet içermektedir.”

Şeyh İbrahim El Hassan tarafından verilen seminer Kuranı Kerimdeki manaların ince kullanımlarına, El Mecit, El Aziz, El Hakim gibi Allah (azze ve celle)’nin isimlerine ve vasıflarına işaret eden delaletlerin bilinmesinin önemi de ele alındı. Şeyh İbrahim El Hassan bu konuda bazı örnekler ve misalleri açıkladı. Bunun üzerine getirdiği bazı örneklerin manalarını, siyak ve sibaklarını, yaklaşık manalara sevk eden diğer müfretler olmaksızın kullanım etkilerini şerh etti. Bütün bunların Kuran dilinin güzelliğine delalet ettiğine dikkat çekti.

Şeyh İbrahim El Hassan seminerin sonunda Kuran’ın terk edilmesine, bunun Müslüman şahsiyetin imanını ne derece tehdit ettiğine değindikten sonra Allah (azze ve celle)’nin kelamını terk etmenin ve ondan uzaklaşmanın boyutlarını açıkladı. Bu bağlamda İbn Kayyım (rahimehullah)’ın konuyla ilgili taksimini getirerek bunların tilaveti terk etmek, ezberlemeyi terk etmek, onunla muhakeme olmayı terk etmek, onu düşünmeyi terk etmek, onunla şifa bulmayı terk etmek şeklinde türleri olduğuna dikkat çekti. Daha sonra örnek bir hayat inşa etmeye ulaştıracak sağlam bir yol olması itibariyle Kuran’ın hayattaki önemli rolünden konuştu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin ikamet ettiği binada düzenlenen seminerde, katılımcılar tarafından konuyla alakalı bir çok soru geldiği gibi katılımcılar da seminere katkı sağladı. Şeyh İbrahim El Hassan sorulan sorulara detaylı cevaplar verdikten sonra söz konusu seminer sonlandırıldı.

242 total views, 1 views today