Irak Müslüman Alimler Heyeti Dr. Abdussettar Ed Debbağ Hakkında Taziye Açıklaması Yayınladı

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Genel Sekreterlik aracılığıyla yayınlanan taziye açıklamasında “Irak Müslüman Alimler Heyeti, 02 Şubat 2018 tarihinde eceliyle vefat eden Irak Üniversitelerinde Fıkıh ve Tefsir alanında hocalık yapan Prof. Dr. Abdussettar Ed Debbağ hakkında taziyelerini bildirir.” ifadeleri kullandı.

Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Dr. Abdussettar Ed Debbağ (rahimehullah) 1930’larda Musul şehrinde mütedeyyin ve salahla bilinen bir ailede dünyaya geldi. Bab Tuba camisinde Kuran ve tilavet ilmini ders olarak aldıktan sonra caminin mahfelinde yıllarca Kuranı Kerim okudu. Ardından okul hayatına başladı ve eğitimi üniversiteye kadar devam etti. Bağdat’taki Şeriat Fakültesinde üniversite eğitimini tamamladıktan bir süre sonra Mısır’da eğitimine devam etti ve Fıkıh alanında doktorasını bitirdi. Doktora tezi “Hasan bin Ziyad ve Muasırları Arasındaki Fıkhı” adını taşıyordu.”

Açıklamada Dr. Abdussettar Ed Debbağ’ın, Bağdat’taki İslami İlimler Şeriat Fakültesinde ders vermeye başladığı, öğretim görevlisiyken 1995-2001 yılları arasında Bağdat’taki İslam Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde dekanlık görevine yükseldiği belirtilirken ardından da birkaç sene Bağdat Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde dekanlık görevi yürüttüğü sonrasında ise tekrardan İslam Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak devam ettiği ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin taziye açıklamasında şöyle devam edildi: “Merhum Dr. Abdussettar Ed Debbağ, birçok yüksek çalışmaların talebesine danışmanlık yaptı. Birçok bitirme tezi elinden geçti. Hala merhuma sevgi ve saygı gösteren yüzlerce öğrenci merhum Dr. Abdussettar Ed Debbağ’ın elinde yetişti. Prof. Dr. Abdussettar Ed Debbağ (rahimehullah) güzel ahlakı ve ilim talebine olan sevgisiyle ve insanları ilme teşvik etmesiyle bilinirdi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Şeyh Dr. Abdussetta Ed Debbağ (rahimehullah)’ın bazı eserleri ve ilmi çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekenleri şunlardır: “Ahkamul Usra Fi Fıkhıl İslami; Ahkamu İnhai Nikah” Mebahisun Fi Ulumut Tefsir” “El İncab ve Hukukul Etfal Fi Şeriatil İslamiyye bi İştirakil Ahirin” “Nazariyetul Hak Fi Fıkhıl İslami” “Tanzimu Devril Mescid Fi Talimi Şeri (Araştırma)” “El Kıraatul Kuraniyye ve Eseruha Fi Ahkamil Şeriyye ve Tefasiril Kuraniyye (Araştırma)”

 

 

HEYET Net

418 total views, 1 views today