Prof. Dr. Abdussettar Ed Debbağ’ın Vefatı Münasebetiyle Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 02 Şubat 2018 tarihinde eceliyle vefat eden Irak Üniversitelerinde Fıkıh ve Tefsir alanında hocalık yapan Prof. Dr. Abdussettar Ed Debbağ hakkında taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti, 02 Şubat 2018 tarihinde eceliyle vefat eden Irak Üniversitelerinde Fıkıh ve Tefsir alanında hocalık yapan Prof. Dr. Abdussettar Ed Debbağ hakkında taziyelerini bildirir.

Dr. Abdussettar Ed Debbağ (rahimehullah) 1930’larda Musul şehrinde mütedeyyin ve salahla bilinen bir ailede dünyaya geldi. Bab Tuba camisinde Kuran ve tilavet ilmini ders olarak aldıktan sonra caminin mahfelinde yıllarca Kuranı Kerim okudu. Ardından okul hayatına başladı ve eğitimi üniversiteye kadar devam etti. Bağdat’taki Şeriat Fakültesinde üniversite eğitimini tamamladıktan bir süre sonra Mısır’da eğitimine devam etti ve Fıkıh alanında doktorasını bitirdi. Doktora tezi “Hasan bin Ziyad ve Muasırları Arasındaki Fıkhı” adını taşıyordu.

Dr. Abdussettar Ed Debbağ, Bağdat’taki İslami İlimler Şeriat Fakültesinde ders vermeye başladı. Öğretim görevlisiyken 1995-2001 yılları arasında Bağdat’taki İslam Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde dekanlık görevine yükseldi. Ardından birkaç sene Bağdat Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde dekanlık görevi yürüttü. Sonra tekrardan İslam Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak devam etti.

Merhum Dr. Abdussettar Ed Debbağ, birçok yüksek çalışmaların talebesine danışmanlık yaptı. Birçok bitirme tezi elinden geçti. Hala merhuma sevgi ve saygı gösteren yüzlerce öğrenci merhum Dr. Abdussettar Ed Debbağ’ın elinde yetişti. Prof. Dr. Abdussettar Ed Debbağ (rahimehullah) güzel ahlakı ve ilim talebine olan sevgisiyle ve insanları ilme teşvik etmesiyle bilinirdi.

Şeyh Dr. Abdussetta Ed Debbağ (rahimehullah)’ın bazı eserleri ve ilmi çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekenleri şunlardır: “Ahkamul Usra Fi Fıkhıl İslami; Ahkamu İnhai Nikah” Mebahisun Fi Ulumut Tefsir” “El İncab ve Hukukul Etfal Fi Şeriatil İslamiyye bi İştirakil Ahirin” “Nazariyetul Hak Fi Fıkhıl İslami” “Tanzimu Devril Mescid Fi Talimi Şeri (Araştırma)” “El Kıraatul Kuraniyye ve Eseruha Fi Ahkamil Şeriyye ve Tefasiril Kuraniyye (Araştırma)”

 

Genel Sekreterlik

16 Cemaziyelula 1439

02/02/2018

282 total views, 1 views today