Genel Sekreter Dr. Ed Dari’nin İkamet Ettiği Binada Mühendislik Konulu Seminer Düzenlendi

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari, Ürdün’ün başkenti Amman’da ikamet ettiği binada Beşinci Kültürel Meclis misafirlerini kabul etti. Söz konusu buluşmada Dr. Hilal Ed Duleymi, mühendislerin medeniyetin kalkınmasında ve gelişmesindeki rolü hakkında bir seminer verdi.

Dr. Hilal Ed Duleymi, seminerinin başında mühendislik biliminin çekirdeğini oluşturması hasebiyle imarın tarihini ve tarih boyunca tanık olunan gelişim dönemlerini anlattığı gibi filozofların ve kadim bilim adamların nazarındaki konumuna da değindi. Daha sonra seminer konuşmasının bir kısmını, medeniyet sahasında İslami imarın rolüne, İslam medeniyetinin geçtiği farklı aşamalarda genel kültürel tabiata etkisine tahsis etti. Konuşmasında birçok örnekler sunan Dr. Hilal Ed Duleymi özellikle Endülüs çağındaki imar ve mühendislik sanatlarını anlattı.

Dr. Hilal Ed Duleymi, seminerinde mühendislik ilimlerine, çeşitlerine ve ihtiva ettiği alanlarına, milletlerin kalkınmasında ve medeniyetlerin yükselmesinde önemli roller oynayan konumuna, değindi. Bu alana taalluk eden genel ve özel özelliklerini hatırlattı. Konunun daha iyi anlaşılması için bazı ıstılahları genişçe açıklayan Dr. Hilal Ed Duleymi, kültürel gözlemin arttırılması için manalarını izah etti.

Söz konusu seminere katılanlar da konuyla alakalı katılımlarda bulundu. Ardından Amerika işgalinin Irak’taki ilim ve mühendislik alanlarına ne derece zararı olduğu konuşuldu. Bu bağlamda binlerce mühendisin tasfiye ve edildiği ve onlardan daha fazlasının ülkeden tehcir edildiği 2003 Irak işgalinden sonra Irak’taki alt yapı ve tesislerdeki yıkımın boyutlarını gözler önüne seren belgeler ve istatistikler paylaşıldı.

 

 

 

223 total views, 2 views today