(Basın Açıklaması) Hükümet Kuvvetlerinin Bağdat Kemeri Mıntıkalarındaki İhlalleri Hakkında Açıklama

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür ve Basın Birimi, hükümet kuvvetlerinin Başkent Bağdat kemerinin kuzey mıntıkalarındaki abluka ve sistematik ihlalleri hakkında bir basın açıklaması yayınladı. Kültür ve Basın Birimi tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde;

Basın Açıklaması

Hükümet yetkilileri, Bağdat’ın kuzey kemerinde yer alan Tarimiye kazasındaki mıntıkalarda yaklaşık beş günden beri sokağa çıkma yasağı uygulamaktadır. Bölge geniş çaplı güvenlik önlemlerine tanık olurken hükümet kuvvetleri yoğun bir şekilde bölgeye yayılmaktadır. Söz konusu hükümet kuvvetleri araç geçişlerine ve vatandaşların hareketlerine engeller getirdiği gibi güvenlik operasyonları düzenlemek ve şüpheli ve aranan isimleri yakalamak argümanıyla bütün giriş ve çıkışları kapatmaktadır.

Bu abluka ve ona eşlik eden ve muhtevasında mezhep temelli yönelimler içeren işlemler, insanların hayatını, kazanç ve görev kaynaklarını derinden etkilemekte, hastaların tedavi görmesini ve hastaneye başvurmasını engellemekte bunun yanı sıra özgürlüklerini kısıtlamakta, şer’i ve kanuni olarak hayatı ve insani haklarına el koymaktadır.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Başkent Bağdat’ın kuzey kemerindeki mıntıkaların kasıtlı ve sistematik bu türden uygulamalara maruz kalması ilk değildir. Nitekim daha önce hükümet kuvvetleri ve mezhepçi Haşdi Şabi milisleri, vakada hiçbir gerçekliği olmayan sahte bahane ve argümanlarla çeşitli ablukalar uygulamıştı. Bu argümanların başında açık bir şekilde mezhepçilik izleri taşıyan terörle mücadele yalanı gelmekteydi.

Hükümet kuvvetleri ve mezhepçi Haşdi Şabi milisleri, Bağdat kemerinde yer alan mıntıkalarda yaşayan halka karşı, kasıtlı bir şekilde her türlü suçuna ve ihlallerine devam etmekteler, batı tarafından desteklenen İran’ın yayılmacı projesi kapsamında söz konusu mıntıkaların İran’ın istediği şekilde demografisinin değiştirilmesi amacıyla hiçbir kimseye gizli olmayan araçları kullanmaktadırlar. Bununla birlikte asırlardır söz konusu toprakların asli sahipleri ve sakinleri, oturdukları topraklardan göçe zorlanmakta ve Irak’ın halk tarihini bulandırmayı, şimdiki halini bozmayı ve geleceğini meçhule çevirmeyi amaçlayan mezhepçi yerleşim politikaları uygulanmaktadır.

Irak’ın asil evlatlarına, kendilerine ve yiğitliklerine layık olacak konumlar ve tavırlar belirlemeleri, ümmete önderlik eden medeni varlıklarını korumaları, bu acı atmosferin ortaya çıkmasına ön ayak olan siyasi çalışmalardan uzak durmak için çalışmaları, Irak’ta akan kanı artırmaktan ve acıları çoğaltmaktan başka bir getirisi olamayan ve grup ve partilerin çıkarlarını ön plana almaktan başka bir amacı olmayan siyaset meydanındaki verilmiş boş sözlere iltifat etmemeleri düşmektedir.

 

Kültür ve Basın Birimi

24 Cemaziyelula 1439

10/02/2018

 

418 total views, 1 views today