HEYET: Bağdat Kemeri Mıntıkaları, İran’ın Mezhepçi Projeleri Kapsamında Çeşitli İhlallere Maruz Kalmaktadır

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Kültür ve Basın Birimi aracılığıyla yayınlanan basın açıklamasında Irak halkına seslenerek onlara “Irak’ta akan kanı artırmaktan ve acıları çoğaltmaktan başka bir getirisi olamayan ve grup ve partilerin çıkarlarını ön plana almaktan başka bir amacı olmayan siyaset meydanındaki verilmiş boş sözlere iltifat etmemeleri” düşmektedir ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür ve Basın Birimi, yayınladığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Hükümet yetkilileri, Bağdat’ın kuzey kemerinde yer alan Tarimiye kazasındaki mıntıkalarda yaklaşık beş günden beri sokağa çıkma yasağı uygulamaktadır. Bölge geniş çaplı güvenlik önlemlerine tanık olurken hükümet kuvvetleri yoğun bir şekilde bölgeye yayılmaktadır. Söz konusu hükümet kuvvetleri araç geçişlerine ve vatandaşların hareketlerine engeller getirdiği gibi güvenlik operasyonları düzenlemek ve şüpheli ve aranan isimleri yakalamak argümanıyla bütün giriş ve çıkışları kapatmaktadır.

Kültür ve Basın Birimi tarafından yayınlanan açıklamada Başkent Bağdat kemerinin kuzey mıntıkalarına dayatılan abluka ve ona eşlik eden ve muhtevasında mezhep temelli yönelimler içeren işlemlerin, insanların hayatını, kazanç ve görev kaynaklarını derinden etkilediğine dikkat çekildi. Bu durumun hastaların tedavi görmesini ve hastaneye başvurmasını engellediğine dikkat çekilen açıklamada bütün bunların yanı sıra halkın özgürlüklerini kısıtlamakta, şer’i ve kanuni olarak hayatı ve insani haklarına el koymakta olduğuna dikkat çekildi.

HEYET bünyesindeki Kültür ve Basın Birimi tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Başkent Bağdat’ın kuzey kemerindeki mıntıkaların kasıtlı ve sistematik bu türden uygulamalara maruz kalması ilk değildir. Nitekim daha önce hükümet kuvvetleri ve mezhepçi Haşdi Şabi milisleri, vakada hiçbir gerçekliği olmayan sahte bahane ve argümanlarla çeşitli ablukalar uygulamıştı. Bu argümanların başında açık bir şekilde mezhepçilik izleri taşıyan terörle mücadele yalanı gelmekteydi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınlanan açıklamada hükümet kuvvetleri ve mezhepçi Haşdi Şabi milislerinin, Bağdat kemerinde yer alan mıntıkalarda yaşayan halka karşı, kasıtlı bir şekilde her türlü suçuna ve ihlallerine devam ettiklerini vurguladıktan sonra batı tarafından desteklenen İran’ın yayılmacı projesi kapsamında söz konusu mıntıkaların İran’ın istediği şekilde demografisinin değiştirilmesi amacıyla hiçbir kimseye gizli olmayan araçları kullandıklarına dikkatleri çekti. Yayınlanan açıklamanın devamında “Bununla birlikte asırlardır söz konusu toprakların asli sahipleri ve sakinleri, oturdukları topraklardan göçe zorlanmakta ve Irak’ın halk tarihini bulandırmayı, şimdiki halini bozmayı ve geleceğini meçhule çevirmeyi amaçlayan mezhepçi yerleşim politikaları uygulanmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür ve Basın Birimi tarafından yayınlanan basın açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verildi: “Irak’ın asil evlatlarına, kendilerine ve yiğitliklerine layık olacak konumlar ve tavırlar belirlemeleri, ümmete önderlik eden medeni varlıklarını korumaları, bu acı atmosferin ortaya çıkmasına ön ayak olan siyasi çalışmalardan uzak durmak için çalışmaları, Irak’ta akan kanı artırmaktan ve acıları çoğaltmaktan başka bir getirisi olamayan ve grup ve partilerin çıkarlarını ön plana almaktan başka bir amacı olmayan siyaset meydanındaki verilmiş boş sözlere iltifat etmemeleri düşmektedir.

 

 

HEYET Net

216 total views, 1 views today