Perşembe Kültürel Meclis, Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezinin Müdürü Üstat Ömer El Ferhan’ı Ağırladı

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada Perşembe Kültürel Meclis, Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezinin Müdürü Üstat Ömer El Ferhan’ı ağırladı. Üstat Ömer El Ferhan, müdürlüğünü üstlendiği Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezini, çalışmalarını, amaçlarını, Irak’taki insan haklarını savunma noktasında gösterdikleri gayret ve çabaları konu alan bir seminer verdi.

Ömer El Ferhan seminerinin başında başta insan hakları alanında faaliyet yürütenler olmak üzere sivil toplum örgütlerinden genel olarak bahsetti. Savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini tespit ve tevsik etmede bu kuruluşların önemine değindi. Bunun yanı sıra El Ferhan, uluslararası toplumunun gerçeklerini, taraf olmamalarına rağmen kurban olarak sivillerin seçildiği çatışmalara tanık olan bölgelerde yaşanan gerçeği içeren mesajları halklara ulaştırılmasını anlattı.

Üstat Ömer El Ferhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Şuan ki çağımız, herkesin insan haklarından ve insan haklarının soruşturulması taleplerinden konuştuğuna tanık olmaktadır. Buna paralel olarak hukuk ve ilke üzerine inşa edilmiş bir örnek toplum çağrısı üretilmektedir. Ancak vakaya bakıldığı zaman durum tam bunun aksine işletilmektedir. Bunun nedeni ise siyasi tahakkümün ve devlet eksenli çıkarların hayatın tüm eklemlerini kuşatmış olmasıdır.”

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezinin Müdürü Ömer El Ferhan daha sonra müdürlüğünü üstlendiği merkezin Irak’ta insan hakları alanında yaptığı çalışmaları, ahlaki görevlerini anlatmaya başladı. Merkezin insan hakları çalışmaları yolunu tashih etme, salt nazari ve sloganik söylemlerden çıkararak uluslararası ve bölgesel sessizliğin gölgesinde Iraklı vatandaşın maruz kaldığı ihlalleri belgeleyecek, tevsik edecek meydan çalışmalarına sokma amacı taşıdığına dikkat çeken Ömer El Ferhan açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Oluşumları farklı farklı olmasına rağmen Iraklıları hedef alan büyük suçları durdurmak karşısında insan hakları teşkilatları yetersiz kalmaktadır.

Öte yandan Ömer El Ferhan merkezin insan hakları alanındaki kurs faaliyetlerinden de bahsederek merkez üyelerinin ve aktivistlerinin dünyanın çeşitli bölgelerinde etkin olduğunu vurguladı. Ömer El Ferhan şöyle devam etti: “Merkez, insan haklarına ilişkin uluslararası ve yerel örgütlerle beraber ortak eğitim kurslar oluşturmaya önem gösteriyor. Merkezin uzmanlık alanında etkin kadrolar oluşturmaya çalışıyor. Başta Irak olmak üzere doğrudan sivilleri etkileyen çatışma bölgelerinde uzmanlıklarını sürdürmeleri için bu kadroları hazırlamaya gayret gösteriyor.

Merkezi Müdürü Üstat Ömer El Ferhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi, uluslararası ve bölgesel etkinliklere katılmaktan geri durmuyor. Bu etkinliklerde savaş bölgelerinde sivillerin korunmasını hedefleyen projeler ve fikirler takdim ediyor. Bunlara örnek verecek olursak 2014 yılında Katar’da düzenlenen Arap Birliği toplantısını gösterebiliriz. İnsan Hakları misakı hakkında düzenlenen bu toplantıya birçok hükümet başkanı, dışişleri bakanları, uluslararası teşkilatların başkanları katılmıştı. Merkezin sunduğu öneri toplantının çalışma ajandasında yer almıştı.”

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezinin Müdürü Ömer El Ferhan konuşmasını, benzer örgütlerle yardımlaşma, ikili işbirliği alanlarında attığı adımları ve gerçekleştirdiği başarıları açıklayarak sonlandırdı. İnsan haklarına ve Irak’ta yaşananlara ilişkin raporların içerik ve malumatlarında fikir alışverişi yapıldığına dikkat çeken El Ferhan, Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezinin hazırladığı raporların içeriklerinin başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü olmak üzere birçok uluslararası örgüt tarafından beğenildiğini ve önem gösterildiğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin ikamet ettiği binada düzenlenen seminerin sona ermesinin ardından katılımcılar Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezinin Müdürü Ömer El Ferhan’a sorularını aktardılar. Özellikle mezhepçi milislerin ve hükümet kuvvetlerin Irak’ta göçmen ailelere ve ihtiyaç sahiplerine karşı işledikleri ihlaller ele alındı.

Seminerin bitiminde katılımcılar bazı eklemelerde bulundular. Ekleme yapanlardan biri de Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari idi. İnsan hakları alanında ihlallerin belgelenmesi hakkında uzunca konuşan Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed Dari, birçok zorluklarla, badirelerle karşılaşmasına rağmen bu çalışmaların önemli olduğuna dikkat çekti. Ardından Irak’taki insan haklarının tabiatına, HEYET bünyesindeki İnsan Hakları Birimi’nin de yer aldığı insan haklarıyla ilgilenen kesimlerin karşılaştıkları zorluk ve sıkıntılara, hükümet kuvvetlerinin baskısı nedeniyle kaynaklardan bilgi almanın nadir bir durum olduğuna değindi.

 

 

HEYET Net

269 total views, 1 views today