Perşembe Kültürel Mecliste, Modern Devletin Kurucu Temelleri Hakkında Seminer Verildi

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin Ürdün’ün başkenti Amman’daki ikamet ettiği binada düzenlenen Perşembe Kültürel Meclis, Ürdün’deki Ceraş Üniversitesinde İdari Bilimleri öğretim görevlisi Dr. Zube’ Abdulaziz Er Ravi’yi ağırladı. Dr. Er Ravi, modern devletin inşası için gerekli olan esaslar ve kurallar hakkında bir seminer verdi.

Dr. Zube’ Abdulaziz Er Ravi seminerinin başında devlet ve devletin delalet ettiği şeylerle ilişkili bir dizi kavramı ve tanımları ele aldı. Siyaset, planlama, kontrol, strateji gibi kavramlar ele alınan kavramlardan bazılarıydı. Bunun yanı sıra dahili ve harici türleri olmak üzere çevresel tahlil de Dr. Er Ravi tarafından ele alındı. Konunun daha iyi anlaşılması için kanuni, siyasi ve bilişsel unsurlar detaylı bir şekilde Dr. Zube’ Abdulaziz Er Ravi tarafından açıklandı.

Dr. Abdulaziz Er Ravi modern devletin kurucu temellerine değinerek konuşmasını sürdürdü.  Modern bir devletin kurulması için gerekli olan unsurlara, yani insan, toprak ve sistem üçgenine değinen Er Ravi, mezkur unsurların stratejik bir devletin kurulması için ana direkler olduğuna dikkat çekti. Yeni bir devlet kurulurken hasıl olan karışıklığın, tedaviyi tespit etme aracı olan tahlille ancak tedavisi tamamlanacağına işaret etti.

İdare çeşitlerini sınıflandıran Dr. Abdulaziz Er Ravi, bu sınıflandırmanın genel olarak bayağı ve stratejik olmak üzere iki şekilde gerçekleştiğine dikkat çekti. Stratejik olanının, yeni bir devlet inşa etmede ihtiyaç duyulan olduğuna dikkat çeken Dr. Abdulaziz Er Ravi, daha sonra devletin şekillerini, ekonomi, yönetme biçimi ve idare şekilleri noktasında sınıflarını açıklayarak başarılı bir devletin istenilenleri sağlama yolunda hareket eden devletler olduğunu ifade etti.

Seminerde bir devletin kurulması için gerekli olan ana kaidelere ilişkin konular detaylı bir şekilde açıklandı. Bunların, ilmi açıklayıcı silsile olarak kabul edilen marifet, onunla ilişkili olan ve onu doğrulayan adalet, bunların yanı sıra liyakat, kontrol, güvenlik, gerek şura ile gerek -tek–ardan kavramının ele alınmasına ihtiyaç duyulan- demokrasi ile karar üretmeye katılım olduğunu vurguladı. Demokrasinin sahip olduğu ölçülere bigane kalınarak kullanıldığında hatalı davranışlara sevk edeceğine dikkat çeken Dr. Abdulaziz Er Ravi, bazı örnekler verdikten sonra demokrasi ülkesi olarak isimlendirilen İngiltere halkının geneli 2003 yılında Irak’a savaşa hayır demesine rağmen Tony Blair, savaşa katılmakta ısrarlı davranarak demokrasi kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Dr. Abdulaziz Er Ravi tarafından verilen seminerde ele alınan bir diğer konu da üçlü kuvvet ayrılığı; yasama, yürütme ve yargı meselesi, bunların tekamülünün önemi, milli kimlik, aralarında adalet ve eşitliğin yer aldığı temeller üzerine devletin yeniden inşa edilmesiydi. Bunları bütün halk oluşumlarının üzerinde ittifak ettiği yazılı olmayan zımni anayasa olarak vasıflayan Dr. Abdulaziz Er Ravi, eğitim ve kültür genişliğiyle bunların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin ikamet ettiği binada her hafta bir araya gelinen Perşembe Kültürel Meclisin ağırladığı Dr. Abdulaziz Er Ravi tarafından verilen seminerin sonunda devletin manası, şekilleri, türleri, devamlılığını sağlayacak unsurları, gençlerin ve kadınların rolü hakkında sorulan çeşitli soruları Dr. Abdulaziz Er Ravi detaylı bir şekilde cevaplandırdı. Öte yandan seminer bittikten sonra ekleme yapmak isteyen Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, dinin devlet ile ilişkisini, dini siyaset ile şer’i siyaset arasındaki farkı açıkladıktan sonra çeşitli amaçları ve entrikaları gerçekleştirmek için söz konusu iki kavram arasını ayırmamaya çalışan basın organlarının yapmış oldukları bir dizi hata ve mugalatayı izah etti. Bu alanda İslam mirasındaki kavramları delil olarak sunan Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, başta Kadı Ebu Yala ve Maverdi olmak üzere İslam alimlerinin bu şekilde kullanmayı bir gelenek haline getirdiğine dikkat çekti.

 

 

HEYET Net

197 total views, 1 views today