Irak Müslüman Alimler Heyeti Bünyesindeki Birimler Haftalık Toplantı Düzenledi

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren birimler, HEYET’in çalışma programına yönelik sunulan önerileri değerlendirmek ve her birimin çalışma alanına ilişkin faaliyet planını tartışmak için haftalık toplantı düzenledi.

Toplantının başında Kültür ve Basın Birimi, 2003 yılındaki Irak işgalinin yıldönümünün yaklaşmasıyla hazırladığı aylık çalışma programını sunduğu gibi bu bağlamda belge, istatistik, makale ve rapor gibi araçlar kullanılarak yıldönümünü nasıl karşılayacağını açıkladı. Öte yandan bu konu hakkında resim, ses dosyaları ve videolar kullanılarak bilgi verileceğini ifade etti.

Öte yandan İnsan Hakları Birimi, Irak’ta tanık olunan suç ve ihlalleri nitelendirdiği ve belgelediği insani durum ile ilgili raporları hazırlarken hangi yöntemleri kullandığını açıkladı. Uluslararası hukuki teşkilatlar dile getirse bile Irak’taki insani hale önem vermeye dikkat ettiklerini İnsan Hakları Birimi, Irak topraklarından yaşananların bu kesimlerin teşhislerinden çok daha fazla ve çok daha büyük olduğunu vurguladı.

Toplantı katılımcıları son zamanlarda HEYET birimlerinin düzenledikleri kurs, seminer, kültürel faaliyetler gibi çalışma programını daha üst seviyelere nasıl çıkarılacağını tartıştığı gibi Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren şubelerin, başta Yardım Birimi ile Sosyal Birimi olmak üzere insani alanda çalışan birimlerin saha çalışmalarını değerlendirdi.

Diğer yandan birim yetkilileri, ikinci ilmi toplantının ilmi komisyonunun, komisyon çalışmaları, araştırmaları, araştırmacılarla devam eden iletişim, kendilerine ulaşan araştırma özetleri, toplantılarda bunun tartışılması hakkında alınan kararları dinledikleri gibi 21-22 Nisan’da düzenlenecek “Modern Çalışmalarda İşletmek ve İhmal Arasında Şeriat Maksatları” adını taşıyan  toplantıya katılma kararı alındığı ifade edildi.

Bu bağlamda toplantı katılımcıları Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Siyasi, İdari, Davet ve İrşat, İlim ve Mesleki gibi diğer birimlerin faaliyet ve aktivite dosyalarını sundu ve her birimin uzmanlık alanında yeni bir aktivite programı başlatmasına zemin hazırlayacak öneri ve planlar üzerinde anlaşıldı.

 

HEYET Net

199 total views, 1 views today