Perşembe Kültürel Meclisi Bu Hafta Dr. Samir Halid El Alvani’yi Konuk Olarak Ağırladı

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin Ürdün’ün başkenti Amman’daki ikamet ettiği binada düzenlenen Perşembe Kültürel Meclisi, ağırladığı Dr. Samir Halid El Alvani tarafından verilen “Irak’ta Dinler Tarihi” adında bir seminere tanık oldu. Söz konusu düzenlenen seminere Ürdün’de yaşayan bir grup Iraklı vatandaş da katılım gösterdi.

Dr. Samir Halid El Alvani, seminerinin başında Irak’ta yaşamış dinlerin tarihine değinerek onların türlerini, asıllarını, yayıldıkları bölgeleri anlattı. Söz konusu dinlerin ortaya çıkmalarına ve yayılmalarına katkı sağlayan olayları ve etkenleri açıkladıktan sonra Dr. Samir Halid El Alvani söylediklerini, Irak’ın yeni ve eski tarihinden bir bölümünün hakikatleri üzerinde durmak gayesiyle eleştiri ve sınamadan geçirilmiş rivayetler ve şahitliklerle delillendirdi.

Dr. Samir Halid El Alvani tarafından verilen seminerde daha sonra özel olarak Irak Kürtleri tarafından kabul gören dinlerin en önemlileri, genel olarak komşu bölgelerde bu dinlerin yayıldığı mıntıkalara değinildi. Bunların yanı sıra usul, dil, kabul ettikleri meşhur dinler gibi bu oluşumlara taalluk eden bir dizi tanık ve ıstılahlar da açıklandı. Özellikle kadim tarihten beri İslam dininin içlerinde yayılması anlatıldı. Daha sonra Dr. Samir Halid El Alvani, gerek yakın tarih olsun gerekse uzak tarih olsun İslam ümmetinin tarihinde tesir sahibi önemli Kürt şahsiyetlerin isimlerini, çeşitli ilim dallarında bıraktıkları ürünlerini ve İslam yolunda gösterdikleri gayretleri paylaştı.

Dr. Samir Halid El Alvani bu bağlamda Yezidi dinini de ele aldı. Yezidiliğin doğusunu, usullerini, gelişimine, siyasi bir hareket iken günümüzdeki haline dönüşümüne tanık olan tarihi aşamalarını detaylıca anlattı. Bu dinin asıllarıyla bağlantılı olan inançları, fikirleri ve önemli bazı tarihi olayları açıkladı.

Daha sonra Dr. Samir Halid El Alvani, Irak’taki Kürtlerin kabul ettiği dinler hakkında bazı misaller ve hikayeler aktardı. Bütün bunların, iki nehir ülkesinin imtiyaz kazandığı çeşitlilik halinin asaletini yansıttığına dikkat çeken Dr. Samir El Alvani, Irak’taki medeniyetin bu yönüne ilişkin çalışmaların daha fazla emek ve önem gösterilmesine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin Ürdün’ün başkenti Amman’daki ikamet ettiği binada düzenlenen Perşembe Kültürel Meclisi’nde verilen seminer bittikten sonra seminerde bulunan bazı uzman isimler, konuya katkı sağlayacak bazı talikler de bulundukları gibi konuyla alakalı bazı bilgiler ve kavramlar paylaştılar. Öte yandan seminer dinleyicilerinden gelen bazı sorulara detaylı bir şekilde cevap veren Dr. Samir Halid El Alvani, seminer konusunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamış oldu.

156 total views, 1 views today