Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden “Guta’ya Destek İçin Dayanışma Yapan Alimler” Oturumu

Heyet.net / İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti, İslam ümmetinin ilim adamlarına yönelik “Guta’ya Destek İçin Dayanışma Yapan Alimler” sloganı altında Türkiye-İstanbul’da bir oturum düzenleyerek bununla genel olarak Suriyeli halka, özel olarak Şam kırsalında kuşatma altında olan Guta halkına destek ve dayanışmalarını gösterdiler. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen oturumda ilim adamları, mütefekkirler, ilmi ve şer’i müesseselerin temsilcileri ağırlandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen oturum, Kuran-ı Kerim’den bazı ayetler okunarak başlandı. Daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde enformasyon çalışmaları yapan Kültür ve Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit El Ani açılış konuşması yaptı. Oturumda hazır bulunan konukları selamlayan Dr. Abdulhamit El Ani, mustazaf Müslümanlara imkan dahilinde bütün araçları kullanarak destek çıkmak ve yardım etmek için ümmetin tamamına yapılan çağrıların öneminden bahsetti.

Dr. Abdulhamit El Ani’nin açılış konuşmasının ardından Suriye İslam Meclisi Başkanı Şeyh Usame Er Rifai’ye söz hakkı verildi. Şeyh Usame Er Rifai İslam ümmetinin birliğinden, şuanda ümmetin aldığı yaralardan, özellikle Guta’da şuanda yaşananlardan konuştu. Guta mıntıkalarının şuanda ümmetin bedeninde kanayan bir yara olduğuna dikkat çeken Şeyh Usame Er Rifai, her Müslümanın bu durum karşısında üzerine düşen vacibi eda etmesi için ümmeti hareketlenmeye çağırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen “Guta’ya Destek İçin Dayanışma Yapan Alimler” oturumunda Şeyh Usame Er Rifai’nin konuşmasının ardından söz hakkı, Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye üyesi Dr. Ömer Faruk Korkmaz’a söz hakkı verildi. Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne Müslümanların beraberliğini, diktatör rejimlere karşı mücadelede ümmetin sorunları için Müslümanların birliğini hedefleyen böyle bir oturum düzenlediği için teşekkür ve takdirlerini ifade eden Dr. Ömer Faruk Korkmaz bu bağlamda şunları söyledi: “Çeşitli ülkelerden gelen alimlerin toplandığı bu oturumdan İslam ümmetinin vatandaşları için bir umudu kendisinde barındıran ilmi bir kararın çıkmasını ümit ediyorum. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin, dünyadaki işgalci güçlerin yavaş yavaş planlarını İslam ümmetinde tatbik ederlerken, İslam ümmeti vatandaşlarının kendi aralarında çarpışması için ümmetin imkanlarını zayıflatmaya çabalarlarken…”

Daha sonra söz hakkı verilen Suriye Alimler Birliği Başkanı Dr. Gazi Et Tevbe şu ifadeleri kullandı: “Guta mıntıkalarına devam eden bombardımana ve şiddetli saldırılara rağmen Guta şuana dek dimdik durmaya devam etti. Ümmet, batıl ve zalim kuvvetlerine karşı metin durduğu ve sabrettiği takdirde Allah’ın yardımıyla müjdelenmiştir.”

Öte yandan Yemen’deki İman Üniversitesinde eğitim heyetinin üyeliğini yapan Şeyh Dr. Sadık Muglis şunları söyledi: “Ümmeti hedef alan entrikalara karşı durabilmek için İslam ümmeti oluşumları arasında gerçek bir ülfetin sağlanması vaciptir.”

Daha sonra söz hakkı veriler Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Birliği Başkanı Dr. Navvaf Dakruri, İslam ümmeti alimlerinin birliğini sağlamak için çalışmanın, başta Suriye, Irak, Filistin olmak üzere şuanda tanık olunan meselelere karşı tek bir konum belirlemenin gerekliliğine dikkat çekerek Guta’da şuanda yaşanan bombardımanın ve sistematik yıkımın en büyük suç olduğunu vurguladı.

Kahire Üniversitesinde Makasidu Eş Şeria hocası ve Ehli Sünnet Alimler Birliğinin Yürütme Ofisi Üyesi Dr. Vasfi Aşur Ebu Zeyd ise konuşmasında birlik ve sebatın gelişmesinde alimlerin ümmetin öncüsü olması gerektiği çağrısında bulundu. Daha sonra Guta halkı tarafından gönderilen sesli mesaj katılımcılara dinletildi. Söz konusu mesajda Guta halkı genel olarak Irak halkına özel olarak Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne duruşlarından dolayı teşekkür ediyorlardı ve Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen bu türden oturmaların Müslümanların tek beden olduğunu gösteren gerçek bir mana taşıdığını ifade ediyorlardı.

Daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari konuşmaya başladı. İslam ümmetinin meselelerini üstlenen alimlerin, fakihlerin ve ilim talebelerinin üzerine düşen görevleri, ümmetin sorunları karşısında görevlerini yerine getirmelerinin gerekliliğini anlatan HEYET Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari, bu oturumun Guta adı altında tüm Suriye halkıyla bir dayanışma amacı taşıdığını vurguladı. Bu oturumun, Filistin, Libya, Yemen, Arakan ve diğer ülkelerdeki tüm Müslümanların bütün sorunlarına önem verecek diğer oturumların başlangıcı için bir tohum görevi gördüğüne dikkat çekti.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu oturum gerçekleştirildikten ve bir kelimede birlik sağlandıktan sonra Müslümanların meseleleri karşısında farklı fikirleri birbirine yaklaştırmak –alimlerin sorumlulukları ve görevlerinin büyüklüğü dikkate alınarak- alimlerin ihtimam göstermesi gereken önceliklerdendir. İlim adamlarının bir araya gelmesi, önemli olaylarda dayanışması, Siyonist proje ve İran projesi gibi düşman projelerine karşı koymak için ayrı bir görevdir. Bu aynı zamanda ümmet projesinin inşası, kalkınması ve korunması için bir başlangıçtır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Guta’da yaşanan elem verici olaylar, İslam ümmetinin omuz omuza vermesi, Suriye meselesi ve ümmetin genel meselelerine karşı görevleri yerine getirmek için ilmi adımların atılması için bir fırsat sayılmaktadır. Irak ve Suriye arasında dert, aynıdır. Ancak görüntüleri farklı farklıdır. Gözlemci Irak’ı Suriye kamplarında görürken aynı şekilde Suriye’yi de Irak kamplarında görmektedir. Bu ise iki halk arasında acıların bir ve müşterek olduğunu göstermektedir.”

Oturumun sonunda Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültür ve Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit El Ani tarafından yapılan kapanış konuşmasında şunlar denildi: “Alimlerin İslam ümmetine mesajı; sözlerden fillere, teoriden pratiğe intikal etmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda bir dizi fikir ve öneri sunuldu. İslam ümmetinin bireylerinin tamamı, Suriye’deki, Guta’daki ve diğer Müslüman ülkelerdeki kardeşleriyle beraber olduğunu göstermek üzerine çalışmalıdır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen oturumun sonunda katılımcılara Irak Müslüman Alimler Heyetinin yayınları dağıtıldı. Bununla Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yolunun öğrenilmesi, mesajlarının yayılması, Irak ve diğer bölgelerde yaşanan olaylara karşı görüşlerinin ve duruşlarının daha fazla bilinmesi amaçlandı.

 

343 total views, 1 views today