Irak Müslüman Alimler Heyeti Bünyesindeki Birimler Haftalık Toplantı Düzenledi

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren birimler, HEYET’in çalışma programına yönelik sunulan önerileri değerlendirmek ve her birimin çalışma alanına ilişkin faaliyet planını tartışmak için haftalık toplantı düzenledi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde enformasyon görevi yürüten Kültür ve Basın Birimi 2003 Irak işgalinin başlamasının 15. Yıldönümü münasebetiyle yapacağı çalışmaları toplantı katılımcılarıyla paylaştı. Yerel ve bölgesel sahalarda önemli olayları belgeleyen ve yorumlayan bir dizi aktivitesini sundu.

Öte yandan İnsan Hakları Birimi, birimdeki belirlenen yıllık protokol ile birlikte Irak’taki insan haklarına yönelik yıllık rapor yayınlamaya hazırlandıklarını belirtti. Bunun yanı sıra insan hakları ve işlenen ihlallerin belgelenmesi noktasında bir seminer düzenlemeye hazırlandıklarını ifade etti.

Toplantı katılımcıları son zamanlarda HEYET birimlerinin düzenledikleri kurs, seminer, kültürel faaliyetler gibi çalışma programını daha üst seviyelere nasıl çıkarılacağını tartıştığı gibi Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren şubelerin, başta Yardım Birimi ile Sosyal Birimi olmak üzere insani alanda çalışan birimlerin saha çalışmalarını değerlendirdi.

Diğer yandan İlim Birimi 21-22 Nisan’da düzenlenecek “Modern Çalışmalarda İşletmek ve İhmal Arasında Şeriat Maksatları” adını taşıyan ikinci ilmi toplantının ilmi komite çalışmalarını aktardı.

Bu bağlamda toplantı katılımcıları Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Siyasi, İdari, Davet ve İrşat, İlim ve Mesleki gibi diğer birimlerin faaliyet ve aktivite dosyalarını sundu ve her birimin uzmanlık alanında yeni bir aktivite programı başlatmasına zemin hazırlayacak öneri ve planlar üzerinde anlaşıldı.

 

 

HEYET Net

345 total views, 1 views today