(1315 Nolu Açıklama) Suriye Halk Devriminin 7. Yıldönümü Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Suriyeli halkın başlattığı devrimin 7. yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde;

(1315 Nolu Açıklama) Suriye Halk Devriminin 7. Yıldönümü Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Bugün Suriye halkının, milyonlarca sivilin geleceğini karartmak dahi olsa sırf yönetimde kalmak için halkını katletmekten, şehirlerini yıkmaktan, şehirlerin sosyal dokusunu parçalamaktan bir an dahi geri durmayan Esed rejimine karşı başlattığı devrimin 7. yıldönümünü karşılamaktayız.

Suriye’deki ve Suriye dışındaki kardeşlerimiz, sadık halkların yanında yer aldığı bu sabırlı halkı hedef alan birbirini takip eden entrikalar ekseninde, girift insani bir facianın altında öldürüldüğü bir sırada mübarek Suriye devriminin 7. yıldönümü geldi. Ancak ne var ki Arap ve İslami sistem onları bir av olarak terk etti. Öyle ki, onlar için razı olunan ölüm, zulüm, yıkım, çocukları, kadınları, yaşlıları ve hastaları öldüren uluslararası yasak silahların kullanılması gibi şeyler karşısında akıbetleriyle boğuşmaktadırlar. Arap ve İslam rejiminin bu tutumu, Suriye sahasında işlenen savaş suçları hakkında hiçbir değeri olmayan, açı doyurmayan, savaşın şiddetini önleyemeyen kınama açıklamalarıyla yetinen uluslararası toplum tarafından da destek görmüştür.

Suriye rejiminin, müttefikleri Rusya ve İranlıların, bunlarla ilişkili milislerin ortak işlediği bu çirkin suçlar karşısında Suriye toplumunun bireyleri, ülkenin bütün bölgelerinde ölü, yaralı ve acılı veya geri dönme umudunu yitirmiş bir şekilde göçmen olarak görünmektedir. Geçen 7 senenin bedeli, çeşitli silahlar kullanılarak yapılan bombardıman ve savaşlar karşısında yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesidir. Bu bombardımanlar sayesinde okullar çocukların başlarına yıkılmış, evlerin çatıları düşerek aileler toplu olarak hayatını kaybetmiş, hatta hastalar dahi kasıtlı olarak hedef alınan hastanelerde, sağlık merkezlerinde hayatını kaybetmiştir. Şehrin alt yapısı ve sivil tesislerinin genelinden taş yığınlarından başka bir şey kalmamıştır.

Birleşmiş Milletlerinin bizzat açıklamasına göre Suriye’deki savaş seneleri boyunca 6.1 milyon kişi ülke sınırları içerisinde göç etti. 5.6 milyon göçmen, bölgedeki komşu ülkelerde güvenli yer aramaya mecbur bırakıldı. Buna ek olarak Suriye’nin içinde kalan sivillerin boğuştuğu haller, geçen vakte nispetle daha da kötüleşti. Şöyle ki bu halkın %69 fakirlikle boğuşmaktadır. Yıllık gelirinin yarısından fazlasını gıdaya harcayan aile oranı, %90’a yükseldi. Yaklaşık 5 milyon insan, gerek güvenlik, gerek ana haklar, gerekse yaşam seviyelerinde olsun hayatını tehdit eden koşullarla mücadele etmektedir. Milyonlarca Suriyelinin yaşadığı sürgün hayatının koşulları her geçen gün daha bir umutsuz vakaya dönüşüyor. Çünkü onların geneli fakirlik içinde yaşamakta, dörtte üçü gıda, kalınacak yer, sağlık ve eğitim gibi ana ihtiyaçlarını karşılamaya güç yettirememektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, seneler boyunca Suriye sahasında yaşananların, özellikle Şam kırsalında yer alan Doğu Guta mıntıkasında son zamanlarda tanık olunan ve Suriye rejimi, Rusya ve İran tarafından ısrarla insanlığa karşı işlenen suçlar ve katliamların daha önce tarihte benzerine rastlanılmayan büyük bir katliam olduğunu vurgulamaktadır. Bu katliamı işleyenler bunun bedelini ödeyecekler ve bunun günahını yükleneceklerdir. Zaman ne kadar geçerse geçsin, olaylar ne kadar eskirse eskisin bunun karşılığından kurtulamayacaklardır. Bunun kanuni, ahlaki ve tarihi olarak büyün boyutlardaki sorumluluğu tamamıyla uluslararası toplumun üzerinedir. Bunun başında da Amerika ve Rusya, bütün mıntıkayı hedef alacak bir projeye sahip İran’dan başlayan, gözlerini kapatıp, başlarını büyük kuvvetlere eğip, İslam dünyasını yıkan siyaset ve projelerini uygulayıp sessiz kalan sonlanan bölge kuvvetleri gelmektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Suriye devriminin yıldönümü münasebetiyle görüş, fikir, devrim ve direniş liderlerini birlik amillerini, ayrışma amillerine galip etmeye, ihtilaf sebeplerinden rejime çıkan fırsatları kaçırması ve ayrılık tohumları ekmemesi için birliği yakalamak üzere çalışmaya çağırmayı uygun görmektedir. Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti, Suriyeli alim kardeşlere Suriye halkının tamamı için çalışmalarını, desteğe, yönlendirilmeye, gözetilmeye daha fazla ihtiyaç duyan devrim ve direniş kuvvetlerini imkanları nispetinde doğru yola sevk etmelerini, vakit harcamaya ve meşgul olmaya değmeyecek dönemeçlerden uzak durmayı tavsiye etmektedir.

Son olarak Irak Müslüman Alimler Heyeti, sabırlı murabıt Suriye halkını selamlamakta, ellerini sıkmakta, geç olmadan erken bir şekilde Allah’ın Suriyeli halka zafer ihsan etmesini niyaz etmektedir.

Bu münasebetle Irak Müslüman Alimler Heyeti, Suriyeli halkın yanında duran, göçmen kardeşlerini kabul eden, onlara yardım eden, bu felaketlerinde onların yanında duran devletlere, hükümetlere, halklara, insani teşkilatlara, yardım heyetlere teşekkür ve şükranlarını iletir.

 

Genel Sekreterlik

27 Cemaziyelahir 1439

15/03/2018

178 total views, 1 views today