Irak Müslüman Alimler Heyeti Suriyeli Halkın Zaferi İçin Birliğe Davet Etti

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Suriye devriminin yıldönümü münasebetiyle görüş, fikir, devrim ve direniş liderlerini birlik amillerini, ayrışma amillerine galip etmeye, ihtilaf sebeplerinden rejime çıkan fırsatları kaçırması ve ayrılık tohumları ekmemesi için birliği yakalamak üzere çalışmaya çağrı yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Bugün Suriye halkının, milyonlarca sivilin geleceğini karartmak dahi olsa sırf yönetimde kalmak için halkını katletmekten, şehirlerini yıkmaktan, şehirlerin sosyal dokusunu parçalamaktan bir an dahi geri durmayan Esed rejimine karşı başlattığı devrimin 7. yıldönümünü karşılamaktayız. Suriye’deki ve Suriye dışındaki kardeşlerimiz, sadık halkların yanında yer aldığı bu sabırlı halkı hedef alan birbirini takip eden entrikalar ekseninde, girift insani bir facianın altında öldürüldüğü bir sırada mübarek Suriye devriminin 7. yıldönümü geldi.

Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada Arap ve İslami sistemin Suriyeli halkı bir av olarak terk ettiğine dikkat çekilerek söz konusu halkın kendileri için razı olunan ölüm, zulüm, yıkım, çocukları, kadınları, yaşlıları ve hastaları öldüren uluslararası yasak silahların kullanılması gibi şeyler karşısında akıbetleriyle boğuştuklarına dikkat çekildi. Arap ve İslam rejiminin bu tutumunun, Suriye sahasında işlenen savaş suçları hakkında hiçbir değeri olmayan, açı doyurmayan, savaşın şiddetini önleyemeyen kınama açıklamalarıyla yetinen uluslararası toplum tarafından da destek gördüğüne vurgu yapıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında şöyle devam etti: “Suriye rejiminin, müttefikleri Rusya ve İranlıların, bunlarla ilişkili milislerin ortak işlediği bu çirkin suçlar karşısında Suriye toplumunun bireyleri, ülkenin bütün bölgelerinde ölü, yaralı ve acılı veya geri dönme umudunu yitirmiş bir şekilde göçmen olarak görünmektedir.

Genel Sekreterlik açıklamasında geçen 7 senenin bedelinin, çeşitli silahlar kullanılarak yapılan bombardıman ve savaşlar karşısında yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesi olduğunun altı çizilerek şunlar denildi: “Bu bombardımanlar sayesinde okullar çocukların başlarına yıkılmış, evlerin çatıları düşerek aileler toplu olarak hayatını kaybetmiş, hatta hastalar dahi kasıtlı olarak hedef alınan hastanelerde, sağlık merkezlerinde hayatını kaybetmiştir. Şehrin alt yapısı ve sivil tesislerinin genelinden taş yığınlarından başka bir şey kalmamıştır.”

Açıklamada şöyle devam edildi: “Birleşmiş Milletlerinin bizzat açıklamasına göre Suriye’deki savaş seneleri boyunca 6.1 milyon kişi ülke sınırları içerisinde göç etti. 5.6 milyon göçmen, bölgedeki komşu ülkelerde güvenli yer aramaya mecbur bırakıldı. Buna ek olarak Suriye’nin içinde kalan sivillerin boğuştuğu haller, geçen vakte nispetle daha da kötüleşti. Şöyle ki bu halkın %69 fakirlikle boğuşmaktadır. Yıllık gelirinin yarısından fazlasını gıdaya harcayan aile oranı, %90’a yükseldi. Yaklaşık 5 milyon insan, gerek güvenlik, gerek ana haklar, gerekse yaşam seviyelerinde olsun hayatını tehdit eden koşullarla mücadele etmektedir. Milyonlarca Suriyelinin yaşadığı sürgün hayatının koşulları her geçen gün daha bir umutsuz vakaya dönüşüyor. Çünkü onların geneli fakirlik içinde yaşamakta, dörtte üçü gıda, kalınacak yer, sağlık ve eğitim gibi ana ihtiyaçlarını karşılamaya güç yettirememektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada, seneler boyunca Suriye sahasında yaşananların, özellikle Şam kırsalında yer alan Doğu Guta mıntıkasında son zamanlarda tanık olunan ve Suriye rejimi, Rusya ve İran tarafından ısrarla insanlığa karşı işlenen suçlar ve katliamların daha önce tarihte benzerine rastlanılmayan büyük bir katliam olduğunu vurguladı. Bu katliamı işleyenlerin bunun bedelini ödeyeceklerine ve bunun günahını yükleneceklerine dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti sözlerini şöyle sürdürdü: “Zaman ne kadar geçerse geçsin, olaylar ne kadar eskirse eskisin bunun karşılığından kurtulamayacaklardır. Bunun kanuni, ahlaki ve tarihi olarak büyün boyutlardaki sorumluluğu tamamıyla uluslararası toplumun üzerinedir. Bunun başında da Amerika ve Rusya, bütün mıntıkayı hedef alacak bir projeye sahip İran’dan başlayan, gözlerini kapatıp, başlarını büyük kuvvetlere eğip, İslam dünyasını yıkan siyaset ve projelerini uygulayıp sessiz kalan sonlanan bölge kuvvetleri gelmektedir.”

Bu münasebetle Irak Müslüman Alimler Heyeti, görüş, fikir, devrim ve direniş liderlerini birlik amillerini, ayrışma amillerine galip etmeye, ihtilaf sebeplerinden rejime çıkan fırsatları kaçırması ve ayrılık tohumları ekmemesi için birliği yakalamak üzere çalışmaya davet etti. Yine Suriyeli alimlere, Suriye halkının tamamı için çalışmalarını, desteğe, yönlendirilmeye, gözetilmeye daha fazla ihtiyaç duyan devrim ve direniş kuvvetlerini imkanları nispetinde doğru yola sevk etmelerini, vakit harcamaya ve meşgul olmaya değmeyecek dönemeçlerden uzak durmayı tavsiye etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Son olarak Irak Müslüman Alimler Heyeti, sabırlı murabıt Suriye halkını selamlamakta, ellerini sıkmakta, geç olmadan erken bir şekilde Allah’ın Suriyeli halka zafer ihsan etmesini niyaz etmektedir. Bu münasebetle Irak Müslüman Alimler Heyeti, Suriyeli halkın yanında duran, göçmen kardeşlerini kabul eden, onlara yardım eden, bu felaketlerinde onların yanında duran devletlere, hükümetlere, halklara, insani teşkilatlara, yardım heyetlere teşekkür ve şükranlarını iletir.”

 

 

HEYET Net

194 total views, 1 views today