Irak Müslüman Alimler Heyeti, Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti’nin Düzenlediği Alimler Forumuna Katıldı

 

Heyet.net / İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari beraberindeki bir heyetle beraber, 17 Mart Cumartesi günü İslam dünyasının asli sorunlarını ele almak için İstanbul’da Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti tarafından düzenlenen Alimler Formuna katıldı.

Söz konusu foruma Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Kültür ve Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit El Ani ve Şura Meclisi üyesi Dr. Mahmut El Hayali’nin yanı sıra, bir grup alim, akademisyenler, Türk halkından bazı simalar ve Türkiye’de yaşayan bazı Arap vatandaşları da katıldı.

Düzenlenen forum, Suriye ve Filistin meselelerini, alimlerin bu ülkelerdeki meselelere karşı sorumluluklarını ele almayı hedefliyordu. Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari giriş babında şunları söyledi: “Düşmanların eliyle gerçekleşen ve imkan dahilinde bütün şekilleri uygulanan ölümlerin, tehcirlerin ve insan hakları ihlallerinin acıları, özel olarak Guta’da, genel olarak Suriye’de, Filistin’de ve Irak’ta tekrarlanmaktadır.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Acı ile trajedi birbirine benzemektedir. Düşman tek, savaş birdir. Irak Müslüman Alimler Heyeti Irak’ın işgalinin ilk gününden beri Kudüs ve Bağdat savaşı bir olduğunu ancak iki cephe olduğunu söylemekte ve söylemeye de devam etmektedir. İslam ümmeti şuanda, Irak, Filistin, Suriye, Yemen ve diğer Müslüman ülkelerin her mekanında çeşitli cephelerde çatışmalara tanık olmaktadır.”

Genel Sekreter Dr. Ed Dari, bu savaşlara söz konusu bakış açısıyla bakılmasının gerekliliğine işaret ettikten sonra imkan dahilinde genel anlayışın, İslam ümmeti arasında yaygın olan anlayış olmasının zorunluluğuna vurgu yaptı. Ortada bulunan sorunları çözme şeklinin, sadece bir şekil olması gerektiğini ifade eden Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, söz konusu çözme şeklinin burada veya herhangi bir yerde parçacı ve cüzî çözüm çalışmalarından etkilenmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, konuşmasına mezkur savaşlardaki aslî, ana düşmanlar ile aslî olmayıp dolaylı düşmanları iyi bir şekilde tanımanın gerekli olduğu uyarısında bulundu. Bu iki tür düşmanın yanı sıra düşman olarak sınıflandırılmayacak ancak anlayışı hatalı, yaklaşım ve araçları hatalı kesimlerin de aynı şekilde tanınmasına vurgu yaptı. Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşanılan savaş şuanda ilk olarak bu bilinci etraflı bir şekilde anlamaya ihtiyaç duymaktadır. Bu, gereksiz, hiçbir fayda sağlamayacak meselelerle iştigal etmemesi için önceliklerini, ilklerini tertip edebilmesi amacını taşımaktadır. Bu, aslen Suriye tecrübelerinin neredeyse bir kopyası olan Irak’taki tecrübelerimizden sadır olan bilincin bir parçasıdır. Tabi bu iki tecrübe arasında bazı ufak farklılıklar bulunmaktadır; Irak’ta açık bir işgal bulunmaktayken Suriye’de işgale benzer bir şeyi getirmiş olan mezhepçi zalim bir rejim bulunmaktadır.”

Daha sonra söz hakkı verilen Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Kültür ve Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit El Ani, konuşmasının başında İslam ümmeti alimlerini siyasi partilere boyun eğmekten geri durmaya çağırdı. İlim ehlinin bağımsızlıkla kuşanmasının önemine vurgu yapan Dr. Abdulhamit El Ani, ilim adamları böyle davrandığı takdirde yapacakları açıklamaların ve hitaplarının insanlar nezdinde etkili olacağını ve meyve vereceğini ifade etti.

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti tarafından İstanbul’da düzenlenen ve alimlerin, düşünürlerin ve aralarında İslam Direniş Hareketi HAMAS’ın Siyasi Ofis Üyesi Dr. Musa Ebu Merzuk ve Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevaf Ed Dakruri’nin bulunduğu şahsiyetlerin katıldığı forumda asrın anlaşması ve Filistin ve İslam ümmetine karşı tehlikeleri, Doğu Guta’ya karşı yürütülen soykırım savaşı, İslam alimlerinin bu sorunları karşı görevleri gibi bazı noktalar masaya yatırıldı.

 

 

HEYET Net

353 total views, 1 views today