HEYET, Irak’ta Yeni Bir Değişim İmkanı Sağlayacak Sağlam Kurallar Tesis Etmeye Çağırdı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Irak’ın Amerika ve İngiltere tarafından işgal edilmesinin 15. yıldönümü münasebetiyle Irak halkına seslendiği açık mektupta, Irak halkını, safları birleştirmeye, birliği sağlamaya, batılın karşısında durup onu reddetmeye çağırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şunlar denildi: “Amerika ve İngiltere’nin 2003 yılında Irak’ı işgal etmesinin 15. yıldönümünü karşıladık. Siyasi işgal projesi, amaçları ve zulümleri doğrultusunda devam etmektedir. Hiçbir acıma göstermeden bütün ülkeyi ve halklarını yok etmeye odaklanmıştır. Bunun felaket noktasındaki etkileri neredeyse Irak’ta hayatın bütün katmanlarında, çeşitli alanlarda, çeşitli seviyelerde kendini göstermektedir; devletten, devletin kurumlarından, insan hayatına, insan yaşamı için gerekli hizmetlere kadar her şeyde.”

Genel Sekreterlik açıklamasında geçen yıllar boyunca bütün şekilleri ve nitelikleriyle siyasi projenin aşamalarının sıklıkla tekrarlanmasının, başlangıcından itibaren problemin teşhis edilmesi ve probleme uygun çözüm sunulması noktasında işgale ve mevcut siyasi düzene karşı olan kuvvetlerin görüşlerinin doğruluğunu gösterdiğine dikkat çekildi. Yine açıklamada bu tekrar ve başarısız tecrübelerin tekrar tekrar denenmesinin, yıkımın ve fesadın artmasını, işgalci kuvvetlerin ektiği ve Iraklılar arasında yayılması için çalıştığı en kötü şey olan mezhepçiliğin derinleşmesini hızlandırdığına vurgu yapıldı. “Bu durum ülke üzerinde menfaat sağlayanlara, gaspçılara daha fazla vakit, işgalle birlikte gelen veya onlar tarafından sahneye çıkartılan siyasilere de temkin imkanı vermektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği açıklamasında sözlerini şöyle sürdürdü: “Yoksun bırakılan ve ötekileştirilen halkın üzerine musallat olmuş hakim alçaklıklarını sürdürme garantisi sağlamaktadır. Mevcut siyasi durum, mezhepçiliğe, ırkçılığa ve siyasi anlaşmalara odaklanmasına rağmen 15 yıl gibi bir süre zarfından tüm tecrübelerinin başarısızlığı, Irak’ta bir fayda sağlayamadığı ortaya çıkmıştır. Bu durum, bunlara ve bunların ortaya çıkarttıklarına karşı reddedici bir tavır takınmamızı açıklamakta, kapsamlı bir çözümü içeren görüşümüze niçin tutunduğumuzu göstermektedir.”

Açıklamada, her kim grubunu hakkın önüne çekerse o işgal projesinin bir parçası konumuna düşmüş, Iraklıların başına gelen fesat, zulüm, güvenliğin yok olması, fakirliğin, cehaletin, hastalığın, ölümlerin, tehcirlerin, tenkillerin, insan hakları ihlallerinin, kamu malı hırsızlıklarının yayılması, servetlerin zayi edilmesi gibi sonuçların günahından sorumlu olmuştur denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi: “İşte Irak’ın ve halkının tökezleme ve şok olma arasında bitirdiği, uzun, zor, trajik bir yıl: ülkeyi ve halkını rüzgarın estiği yöne bırakmış, Irak’ta şerri isteyenlerin istediklerini yapabilme imkanı sağlamış, Irak ve Iraklıların güçleri ile, halkın ve halkın maslahatlarının aleyhinde siyasi oyun kurallarına uyarak çirkin yeni bir oyun içerisinde yeni siyasi düzenlemelerin resmini tekrardan çizmiştir. Zulüm ve fesatla Iraklıların boynuna musallat olunmuştur. Yönetim, her afetzedenin, ihtiyaç sahibinin ve mal talibinin otağı haline gelmiştir. 15 yıldır Irak’ın ve halkının üzerinden geçen yıkım işte budur. Bu süre boyunca, en zengin ömürleri ve en güzel sevinçleri yiyen zayıflık da, Amerika ve İran işgalleri ve savaşları, tehlikeli politikaları nedeniyle Irak’ın yaşadığı acılı atmosferin gölgesinde onunla devam etmiştir.”

Genel Sekreterlik açıklamasında Irak ömrünün yeni aşamasının, siyasilere rağmen şekillendiğine vurgu yaparak başarısız ve helak edici siyasi çalışmaların odaklandığı yoldan gelecek hayırdan umudunu kesen halkın, bu yeni aşamayı çizdiğine dikkat çekti. “Yaşlılardan önce çocukların saçlarını ağartan bunca büyük acıdan sonra güvenli, istikrarlı, tek Irak’ın gölgesinde saygın bir yaşam, milli ve özgür bir nefes almak için bedenin omurgasını tamamlayacak tek emelin bu olduğunun” altını çizerek, “Farklı farklı yönelimlere, farklı farklı seviyelere, farklı farklı meşreplere sahip Iraklıların arasında, Irak’ta gerçekte nelerin yaşandığını dair oluşan bilincin yayılması, Allah’ın izniyle gelecek mübarek yeni aşamanın izlerini taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği açıklamasında sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün mevcut siyasi düzeni reddeden, bütün detaylarını telaffuz eden, modern Irak’ın tarihinde kara bir leke gibi duran aşamadan Iraklıların tamamını diriltecek halk endeksli bir fikir üretmek için çalışan kapsamlı bir değişim operasyonu için sağlam ve metin kurallar işte bununla tesis edilecektir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Hayrın tamamı, sizin perçemlerinizde, bilinçlerinizde ve mezhepçilikten, siyasilerin oyunlarından ve devam eden aldatmalarından uzak durmanızda saklıdır. Daha fazla çalışma, safları birleştirme, birlik olma, batılın karşısında durma, batılı reddetme, kaynağı ne olursa olsun dış müdahalelerden uzak durarak sadece Allah (azze ve celle)’ye güvenme vakti gelmiştir. Hiç şüphesiz Allah (azze ve celle) bizimledir, bizleri amellerimizle baş başa bırakmayacaktır.”

 

HEYET Net

360 total views, 1 views today