Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden “Şeriatın Maksatları” Konulu İlmi Toplantı

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Kültür ve Basın Birimi ve İdari Birimi ile yardımlaşarak düzenlediği ve Mağrip, Mısır, Ürdün, Sudan, Türkiye ve Irak’tan birçok akademisyen ve araştırmacının katılımıyla iki gün sürdüğü “Modern ve Çağdaş Çalışmalarda İşletmek ve İhmal Etmek Arasında Şeriatın Maksatları” adını taşıyan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ikinci ilmi toplantısının etkinlikleri Cumartesi günü başladı.

Söz konusu toplantı, Kuran-ı Kerim’den bazı ayetler okunarak başladı. Kuran tilavetinin ardından Kültür ve Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit El Ani, açılış konuşması yaparak toplantı katılımcılarını selamladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesindeki İlim Birimi’nin kendisinden yola çıktığı hedefleri ve temelleri açıklayan Dr. Abdulhamit El Ani, bunların başında El Mekasid konusunun önemi, etkileri, başta anlama ve uygulama alanlarında olmak üzere konuya ilişkin gereklilikler geldiğini ifade etti.

Toplantının birinci gününün başlarında açılış konuşmasının hemen ardından Ürdün’ün dışından gelen misafirler konuştu. İlk olarak Katar Üniversitesinde Şeriat Fakültesinde Fıkıh ve Makasıt hocası Dr. Hasan Yeşvu konuştu. Şer’i ilimlerin önemli bir bölümünde araştırma alanının genişletilmesine önayak olduğu için Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dr. Hasan Yeşvu, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin önceki Genel Sekreteri Şeyh Haris Ed Dari (rahimehullah)’ın büyük bir dağ ve bariz bir nişane olduğuna dikkat çektikten sonra onun yayılan etkisinde bunun açık bir şekilde göründüğünü vurguladı. Dr. Hasan Yeşvu “Modern ve Çağdaş Çalışmalarda İşletmek ve İhmal Etmek Arasında Şeriatın Maksatları” adlı toplantının, onun gayretlerinin bir ürünü mesabesinde olduğunu ifade etti.

Öte yandan Ürdün’ün içinden toplantının misafir konuşmasını yapan Uluslararası Vasatiye Forumu’nun Genel Sekreteri Mühendis Mervan El Fauri, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bu tür toplantılar düzenlemesinin, genel olarak şer’i ilim alanında özel olarak Makasıt biliminde önemli bir sıçrama anlamı taşıdığını vurguladıktan sonra “Çünkü nasları anlamak ve onları vakaya indirgemekte bu tür çalışmalar büyük katkılar sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

İlim Birimi tarafından düzenlenen toplantının birinci oturumu başlamadan önce Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari, Ürdün’den ve dışından katılan misafirlere, çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

Kültür ve Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit El Ani tarafından yönetilen birinci oturumda ilk araştırma, Ürdün’de Uluslararası İslami İlimler Üniversitesinde Bilimler ve İslami İmar Fakültesinin Dekanı Dr. İdham Muhammed Haneş tarafından sunuldu. “Estetik Maksatlar ve İslami İlimlerdeki Suretleri – Hat Sanatı” adını taşıyan araştırmasında Dr. İdham Muhammed Haneş, Makasıt bilimi kapsamında birçok önemli bilgi paylaştı. Dr. İdham Muhammed Haneş’in hemen ardından Dr. Hasan Yeşvu “Makasıt ve Şer’i İlimler Arasındaki Önemi” adını taşıyan araştırmasını sundu. Dr. Hasan Yeşvu şunları vurguladı: “İslam Şeriatı, bizleri Allah (azze ve celle)’nin insanı kendisi için yarattığı değerli maksatlarla buluşturmaktadır. Allah’ın insanı kendisi için yarattığı şey ibadet, yani kulluktur. Şeriatın maksatları, fikrin hatalardan korunmasını amaçlayan bir bakış açısı ve düşünceden müteşekkil bir model sunmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen toplantının birinci oturumunda aynı şekilde Arap dilinin tarihi Doha sözlüğü uzmanı Dr. Ahmet Kesar El Cenabi, “Makasıt ve Dilbilimi” adını taşıyan araştırmasını, Bağdat Ünivesitesi Edebiyat Fakültesinde Arap dili uzmanı Dr. Felah El Fehdavi araştırmasını sundu. Dr. Felah El Fehdavi şunları vurguladı: “Makasıt’ın, lügat ilimleri ve faaliyetleriyle sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. Özellikle dil felsefesiyle. Makasıt uzmanları, manalardaki muradı anlamak için makasıt ile şer’i hitap arasında çok sıkı bağların olduğuna dikkat çekmişlerdir.”

Diğer yandan Uluslararası İslami İlimler Üniversitesinde Hadis İlimleri Uzmanı olan ve Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesindeki İlim Birimi’nin Başkanı Ömer Mekki, “Nebevi Sünnette Makasıt Boyutları” adını taşıyan araştırmasında şu ifadeleri kullandı: “Nebevi Sünnet, gerek emirlerde gerekse nehiylerde meşakkati hedeflemez. Hadislerin nasları, hoşgörülüğü vurgular, teyit eder. Makasıt boyutunda bu açık bir şekilde göze çarpmaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen toplantının birinci oturumunda aynı şekilde İslam Şeriatı Maksatları Hocası Vasfi Aşur Ebu Zeyd, “Makasıt Fikrini Islah Görevi- Makasıt Tarihi Okuması ve Islah Edici Yansımaları” adını taşıyan araştırmasında şunlara dikkat çekti: “Makasıt fikri, parçalanmaları ıslah eder ve ümmet arasındaki bölünmeleri sonlandırır. Onun görevi, ümmete saadet ve yücelik kazandırmaktır. Bununla alemlere karşı şahitlik elde edilir.” Toplantının birinci oturumu bitmeden önce toplantı misafirleri ve katılımcıları tarafından bazı eklemeler ve katkılar sunuldu.

Modern ve Çağdaş Çalışmalarda İşletmek ve İhmal Etmek Arasında Şeriatın Maksatları” adını taşıyan toplantının ikinci oturumu, Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterlik Üyesi ve Resmi Sözcüsü Dr. Yahya Et Tai tarafından yönetildi. İkinci oturumun etkinlikleri, Uluslararası Vasatiye Forumu’nun Fas Temsilcisi Dr. Ahmet Kafi’nin “Maslahat Asıldır” adını taşıyan araştırmanın sunulmasıyla başladı. Dr. Ahmet Kafi, “İslam Şeriatında maslahat, şeriatın maksatlarında asıldır. Vakayı tedavi ederken, problemin ilmi aslı, uyulması gereken bir vaciptir.” ifadelerini kullandı. Dr. Ahmet Kafi’nin araştırmasının ardından karşılaştırmalı fıkıh alanında uzman bir isim olan Dr. Basil Ekrem Şihab En Nasır, “Maslahat ve Mefsedet İkilisi ve Makasıtla İlişkileri” adlı araştırmasını sundu. Dr. Basil Ekrem Şihab En Nasır “Şeriatın Maksatları, ilimlerin en değerlisi ve en faydalısıdır. İslam’ın adaleti ve hoşgörüsü onunla ortaya çıkar. Her zaman ve mekanda insanların hallerini ıslah eder.” ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen ikinci ilmi toplantının birinci gününün ikinci oturumunda Irak’taki İmam Azam Fakültesinde Fıkıh hocası Dr. Falih İbrahim Abbud Ahmed “Maslahat ve Mefsedet İkilisi ve Makasıtla İlişkileri” adını taşıyan araştırmasını sundu. Dr. Falih İbrahim Abbud Ahmed şunlara dikkat çekti: “Şeriatın maksatları, insan ve selim fıtratın yanında dahili engelleyici duvarlarla kuşatılmış bir binadır. Maslahatlar ve mefsedeler birbirine bağlı ikilidir.

Yine ikinci ilmi toplantının birinci gününün ikinci oturumunda Bağdat Üniversitesinde fıkıh usulü alanında uzman bir isim olan Dr. Şeyma Ali Hamid, “Şeriatın Maksatlarının İyiliğe Giden Yolu ve Uygulamalarını Açmasındaki Etkileri” adlı araştırması, Dr. Muzhir El Fehdavi tarafından sunularak “Şeriatın maksatları ile iyiliğe giden yolların açılması arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Mefesedeleri def etme ve menfaatleri celb etme kapsamında maslahatı gerçekleştirmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen ikinci ilmi toplantının birinci gününün ikinci oturumu, Ürdün Üniversitesinde doktora öğrencisi Şeyh Ammar El Avde tarafından hazırlanan “El Kaffal Eş Şaşi’nin Mehasinu Eş Şeriat Adlı Kitabın Değerlendirmesi” adlı araştırmasıyla son buldu. Şeyh Ammar El Avde şu ifadeleri kullandı: “İmam Ebu Bekir El Kaffal Eş Şaşi (rahimehullah) Şeriatın Maksatları alanında açık bir şekilde yazan ilk kişilerdendir. Onun Mehasinu Eş Şeria adlı kitabı, şeriatın güzelliklerini ortaya çıkartmayı, şeriatın hükümlerinde hikmet ve maksatın olmadığını iddia edenleri reddetmeyi hedeflemektedir.” Toplantının birinci gününün ikinci oturumu bitmeden önce toplantı misafirleri ve katılımcıları tarafından bazı eklemeler ve katkılar sunuldu.

Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin düzenlediği toplantı yerine Kültür ve Basın Birimi tarafından bir kitap standı kuruldu. Stantta Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin en yeni yayınları sergilenirken Şeyh Haris Ed Dari (rahimehullah)’ın fazileti hakkında yazılan makaleleri ve konuşmaları içeren ve yeni yayınlanan “Direniş Topraklarındaki Mirasın” adlı kitap da sergilendi.

406 total views, 1 views today