Irak Müslüman Alimler Heyeti: “Necef Mercii Kararlarında Siyasi Basirete Muhtaç

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamasında “Necef mercii tarafından geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan ve bir çok basın organı tarafından da yayınlanan açıklama, daha dini mercii tarafından desteklenen ve desteklenmesine teşvik edilen tecrübelerin başarısızlığına dikkat çekilen bir dizi itirafı içermektedir.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şunlar denildi: “Yayınlanan açıklamada, başlangıçtan itibaren seçimlere güvenilmesinin ve desteklenmesinin, işgalin ardından siyasi basiret ve siyasi kuralların bilgisine mebni edilen bir görüşle uyum sağlayamaması noktasındaki itiraflarının açıklayıcı olmaması… Şu ifade ile ne kastedilmektedir: “Bazı şartlar tamamlanmadan seçim yolu sağlıklı ve razı olunan bir neticelere sevk etmeyecektir.” Bu ifadeler işgale karşı olan kuvvetlerin duruşu, şartları ve zamanında dikkat çektiği uyarıları değil mi? Ki Necef mercii buna iltifat etmemiş, aksine işgalin siyasi projesini desteklemişti?

Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada Necef merciinin önceki tecrübelerin başarısızlığı ve bunun yolsuzluğun yayılmasına, yönetimin kötü bir şekilde sömürülmesine sebebiyet verdiği açık bir şekilde itiraf ettiğine dikkat çekildi. Yine Necef merciinin çağırdığı, ilk seçimlerde olduğu gibi, seçime katılmayan kimselere yönelik şer’i hükümler ve bu şer’i hükümlere tabi olan tafsili hükümler bina ettiği seçimlerin bağlayıcılığı ve gerekliliği ilkesinden geri adım atıldığına vurgu yapıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Bir müddet önce Necef merciinin başlattığı ve insanlara açıklamayı vadettiği “tecrübe edilmemiş tecrübeyi” açıklamayı savsaklamaktadır. Bununla seçmenler sıfır noktasına dönüş yapmakta ve adayları tanımakta şahsi gayretlerini sevk etmekteler. Necef merciinin tecrübeli ile tecrübeli olmayanı, yolsuzluk yapan ile yolsuzluk yapmayanı belirlemeden bizzat kaçınmakta ve konuyu seçmene ihale etmektedir…garip karşılanacak bir yolla bu sorumluluktan kaçınmakta ve birçok insanın duygularını hafife almaktadır. İşin garip tarafı yolsuz ve tecrübeli şuanda yönetimde mevcuttur. Bu makama ancak mercii tarafından doğrudan destek ile veya sessiz kalınarak ulaşmışlardır.”

Genel Sekreterlik açıklamasında şöyle devam etti: “Söz konusu açıklamadan aktardıklarımız, mahiyetine bakmaksızın bir şeylerine itimat ettikleri emellerden hayal kırıklığına uğradıklarının açıklanması, Iraklıların işgalin başlamasından itibaren şuana dek içinde yaşadığı mihnetten tamamıyla çıkması için doğru çözümler sunmayı erteleme, bundan uzak durma, Iraklılara umut kapısını aralama veya işgalden, siyasi projesinden ve onun kontrolündeki hükümetlerden neşet eden tehlikelerden Iraklıları kurtarma ve acılarına son vermek için gayret göstermekten uzak durarak parçacı çözümlerle meşgul olma kapsamında Necef merciinin klasik duruşlarından ve açıklamalarındandır.”

Bu münasebetle Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, 10 Ocak 2004 tarihinde yayınlanan ve Necef merciinin açıklamasında da işaret edilen seçimlerle ilişkili olan 14 sayılı açıklaması, yayınlanan açıklamada hatırlatıldı. Necef mercii tarafından bu günlerde yayınlanan açıklamasından 15 yıl önce Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandığına vurgu yapıldı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, yönetimin seçimle mi yoksa tayinle mi nakledileceği noktasında bazı Iraklı kesimler ile işgalci kuvvetler arasında dönen tartışmaları takip etmektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti, başarı ve dürüstlük garantisi vermesi ve halkın bütün gruplarına ve oluşumlarına karşı adil bir temsiliyet sağlaması için şartları tamamlandığı zaman seçimin yanında duracağını vurgular. Ancak ne var ki gerekli şartların sağlanması noktasında şüphe duymaktadır.” Adı geçen açıklamamızın hatırlatılmasının önemi, Necef merciinin bugünkü açıklamasındaki “Iraklıların geleceklerini bizzat kendileri belirleme noktasında önlerine fırsat sunmak için genel seçimlerin icra edilmesinde işgalci yönetime ve Birleşmiş Milletler örgütüne, dini mercii ısrar etmektedir.” sözlerinin mukabilinde ortaya çıkmaktadır.”

Aynı şekilde açıklamada Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin 15 Mart 2004 tarihinde yayınlanan 25 sayılı açıklamasına dikkat çekildi. Bu açıklamanın Irak Müslüman Alimler Heyeti ile yardımlaşan bir grup uzmanın gayretlerinin özeti ve zamanında devlet idaresi hukuku olarak isimlendirilen şeyle ilişkili olduğuna vurgu yapıldıktan sonra açıklamada siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel, güvenlik ve askeri alanlarda toprak olarak, halk olarak, devlet olarak, Irak’ın umumi maslahatını tehdit eden tehlikelerin gözlemlendiğine ve teşhis edildiğine dikkat çekildi. Açıklama şöyle devam ediyor: “Anayasal ve siyasi alanlara ilişkin şunlar denilmiştir: “Seçilmeyen kesimler tarafından sadır olan geçici hukuk, devamlı bir anayasa olarak kabul edenleri –onlar seçilenler olduğu halde- birçok meseleye bağlı kılacaktır. Bu ise dünya anayasalarının bilmediği bir tehlikedir.” Bu tehlikeli konuları Necef mercii açıklaması ancak 15 sene sonra mı keşfedebildi?!”

Son olarak Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Bu bağlamda, her alanda, bilhassa yönetim ve idare ile ilişkili alanlarda, Irak’ın başına gelen siyasi, idari ve mali yolsuzluk gibi felaketlerin çözümü, Irak’ın istikrar ve güvenliğinin tekrardan sağlanması, bölgesel konumuna geri getirilmesi, Iraklıların saygınlığının, güvenli yaşamlarının ve istikrarlı hayatlarının tekrardan elde edilmesi, ancak kapsamlı ve köklü çözümlerle mümkün olur. Ülkede yıkımın ve yolsuzluğun artmasından başka hiçbir faydası olmayan parçacı çözümlerden uzak durularak sağlanır. Irak Müslüman Alimler Heyeti ve işgale ve mevcut siyasete karşı olan kuvvetler bu bağlamda sürekli detaylı çözümler önermektedir. 2004 yılının Şubat ayında Birleşmiş Milletler temsilcisi El Ahdar İbrahimi’ye sunulan detaylı projede ve 2004 yılının sonlarında Arap Birliğine sunulan detaylı projede olduğu gibi.”

 

 

HEYET Net

358 total views, 1 views today