Kültürel Perşembe Meclisi Bu Hafta Siyasi Analist Velid Ez Zübeydi’yi Ağırladı

 

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Siyasi Analist Araştırmacı Velid Ez Zübeydi ağırlandı. Kültürel Perşembe Meclisi, Velid Ez Zübeydi’nin, “15 Yılın Ardından Amerika Irak’ta Görevinde Başarılı Oldu Mu?” adını taşıyan seminerini dinledi.

Velid Ez Zübeydi konuşmasına, önceki Amerika Başkanı George W. Bush’un 2003 yılının Mayıs ayının başlarında “büyük zafer” elde edildiği iddiasında bulunarak “Irak’ta görev başarıyla tamamlandı” açıklamalarının temsil ettiği konunun ana esaslarına değinerek başladı.

Velid Ez Zübeydi şöyle devam etti: “O sıralarda George Bush’un açıklamalarına, düşünürlerden, stratejistlerden ve siyasilerden herhangi bir itiraz gelmedi. Onlar, Amerika ve İngiltere’nin yönetimi devirdiği 444 bin km gibi geniş bir alanda kontrolü sağladığı 3 hafta savaşının bitmesine ön ayak olması açısından bunda derin bir siyasi incelik görüyorlardı.”

Velid Ez Zübeydi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kimseler, önceki Amerika Başkanının söyledikleri şeyleri kabul ederek, bunun sonuçlarından ve Irak’ın karşılaşacağı iki ana faktörün yansımalarından sakınmayarak başladılar. Bunlardan birincisi, yaklaşık 14 yıl boyunca dayatılan abluka sonucu Irak’ın paramparça olmasıdır. Yaşanan büyük acılar, Iraklıların önünde yeni bir vakayı kabul etmekten başka bir tercih kalmadığı kanaatini doğurdu. İkincisi ise, Amerikan askeri kuvvetlerin, Irak’ta bu kuvvetlere karşı hareketlenmeyi düşünen her bir kimseye ümitsizliği aşılamasıdır. Bunun ardından direniş ve onun projesi fiili olarak iptal oldu.

Seminerde Velid Ez Zübeydi, Amerika Başkanının görevin tamamlandığı açıklamasının üstünden geçen 15 yıllık zaman zarfında Irak’ın yaşadığı felaketleri anlattı. Görünen resmin, George Bush’un sevindiği şeyden tamamıyla farklı olduğuna dikkat çeken Velid Ez Zübeydi, bu durumun, 2008’de Amerika Başkan seçimleri kampanyası zamanında John McCain’in de vurguladığı nokta olduğunu ifade etti. Seçim zamanında asla dile getiremeyeceği “Irak’taki görev tamamlandı.” açıklamalarında bulunduğuna dikkat çeken Velid Ez Zübeydi, “tıpkı George Bush’un yaptığı gibi… Amerika idaresi, erken aşamalarda olaylara karşı nasıl davranılacağı noktasında hatalar yapıldığını vurguluyor. Şöyle ki, işgale karşı savaşçılar ümitsiz olarak kabul edildi. Oysa durum bunun aksineydi.” ifadelerini kullandı.

Velid Ez Zübeydi seminerinde Amerikalı basın organlarından bazı şahısların şahitliklerine de yer verdi: “Amerika Birleşik Devletlerinin görevi, George Bush’un iddia ettiği gibi son bulmadı. Özellikle kitle imha silahlarının varlığı konusunda istihbarat raporlarının doğru çıkmaması ve adamlarının karşılaştığı hezimetle birlikte… Bu işgale gerekçe oluşturmaya gayret ettiği bir perde mesabesindeydi. Amerika Merkezi İstihbarat Ajansı (C.I.A) günler öncesinde geçtiğimiz Nisan ayının sonlarında yayınlanan vesikanın mucibince Amerika’nın 2003 yılında Irak’a düzenlediği operasyonun meşru ve hukuki olmadığına ve hiçbir gerekçesinin bulunmadığına karar verdi. Amerika’nın Irak’a düzenlediği operasyonun gerekçelerinin düzmece olduğunu ve değerinin sıfır olduğunu itiraf etti.”

Velid Ez Zübeydi sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerikan’ın Irak’ta başarı boyutları, ilk 3 hafta savaşlarında askeri başarıyla sınırlı değildir. Ki herkes, Amerikalı ve İngiltereli kuvvetlerin, savaş başladıktan sonra yaklaşık iki hafta içerisinde Bağdat’a hızlı bir şekilde ulaşması ve Başkent havaalanına girmesiyle gözlemcileri şaşırttığını kabul etmektedir. Ancak sorun askeri zafer elde edilen, üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken sonraki aşamalardadır. Iraklıların Amerikalılara karşı tepkisi, şimşek hızıyla geldi. İşgal tarihinin ilk saatlerinden itibaren Iraklı direnişçiler Amerikalı ve İngiltereli kuvvetlere öldürücü saldırılarını düzenlemeye başladılar.

Seminerde konuyla ilgili belgelere ve şahitliklere ihtimam gösterildi: Bunlardan birinin de şu olduğu Velid Ez Zübeydi tarafından şu şekilde açıklandı: “George Bush’un 2003 Nisan ayının 30’unda hazırlanmış konuşmasında iddia ettiği gibi görevin başarıyla tamamlanmadı. Sadece 20 gün içerisinde, ordu tarafından yapılan açıklamalara göre Amerikalı kuvvetlerden ölenlerin sayısı 22 iken yaralıların sayısı çok fazlaydı. Bu sayılar, Beyaz Saray’da oturanlara gizli sayılar değildi. Çünkü kendi kuvvetleri bunu itiraf etmiş ve yayınlamıştı. Tabi bu sayılar, sadece Amerikalı kaynaklar tarafından verilen sayılardı. Bağdat’taki yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının açıklamalarıyla uyuşmamaktadır. Bu süre zarfında düzenlenen saldırıların ve ölenlerin sayısı, Amerikalı kaynaklar tarafından doğru bir şekilde servis edilmemektedir. Aynı şekilde bunu takip eden ay ve senelerde, işgal ve direniş sürecinde yaşananları doğru bir şekilde servis etmedikleri gibi.

Aynı konu noktasında Velid Ez Zübeydi seminerde sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerika projesi için çalışan ve çalışmaya devam eden büyük basın saptırmalarının boyutuna, bunun mukabilinde Iraklı direnişçilerin ve Amerika işgaline karşı kuvvetlerin maruz kaldığı ve maruz kalmaya devam ettiği büyük bulandırma ve düşmanlıkların boyutlarına rağmen şunu iftiharla diyebiliriz. Direnişçilerin ellerinden gelen Irak zaferinin boyutları, öncelikle hedefine ulaştı. Devletleri, kesimleri, tarafları açık bir şekilde Amerika’nın hezimetini ikrar etmeye mecbur bıraktı. Irak direniş felsefesinin başarısı, büyük devletlere ders verdi ve Irak tecrübesini tekrardan yaşamalarına engel oldu.”

Seminerde, o sıralarda Amerikalı liderlerin akıllarında oluşan kanaatler, düşünceler ve tasavvurların gözden geçirilmesi noktasında bazı tahlillerde bulunuldu. Dayandıkları rotalar, işin sonunda elde ettikleri neticeler konuşuldu. 34 devletin destek ve yardımıyla Amerika ve İngiltere tarafından başlatılan Irak operasyonu projesinin, yüz binlerce Amerikalı ailenin evini yıkan bir kabusa dönüştüğüne dikkat çekilen seminerde, Irak’taki direnişçilerin saldırılarına maruz kalmaları nedeniyle şok yaşadıkları, uluslararası ekonomi, Iraklıların akan kanları, birçok ülkede yaşanan kaos, milyonlarca göçmen ve muhacir karşısında büyük bir şaşkınlığa düştükleri vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde verilen seminerin sonunda bazı ekleme ve katılımın yanı sıra sorular da soruldu. Velid Ez Zübeydi sorulan sorulara detaylı cevaplar vererek işgal gölgesindeki Irak’ta insani ve siyasi alanların daha iyi anlaşılmasına katkı sağladı.

329 total views, 2 views today