Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Dr. Hatice Abdurrezzek El Hadisi Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 9 Mart 2018 tarihinde hayatını kaybeden üniversitede öğretim görevlisi, araştırmacı, Arap dili ilimlerinde ve Iraklı saygın ilmi şahsiyetlerde muhakkik Üstat Dr. Hatice Abdurrezzek El Hadisi’nin vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasında şunlar ifade edildi: “Merhume Dr. Hatice Abdurrezzek El Hadisi 1935 yılında Basra muhafazasında dünyaya geldi. İlk eğitimini yine burada tamamladı. Sonra 1956 yılında Bağdat Üniversitesinin Edebiyat ve İlimleri fakültesinin Arap Dili bölümüne girdi. Bu bölümden başarılı bir şekilde mezun oldu. Mezun olduktan sonra Eğitim Bakanlığında yaklaşık 5 yıl öğretmen olarak görev yaptı. Daha sonra Mısır’daki Kahire Üniversitesinde Edebiyat fakültesinde lisansüstü eğitime başladı. Burada 1961 yılında iyi derecede yüksek lisansını tamamladı. Hazırladığı tez, sarf ilmi hakkındaydı. Daha sonra doktorasını, 1964 yılında nahiv ilminde tamamladı.”

Yayınlanan açıklamada merhume Dr. Hatice Abdurrezzek El Hadisi’nin, üniversite eğitimindeki ilmi yolculuğunun başlarında, 1961 yılında Bağdat Üniversitesinin Eğitim fakültesinde asistan olarak çalışmaya başladığı ifade edildikten sonra, daha sonra 1963 yılında ders vermeye başladığı vurgulandı. “O sıralarda Bağdat Üniversitesinin Şeriat fakültesinde dekan yardımcılığı göreviyle meşgul oldu.” denilerek daha sonra Kızların Dahili Birimlerinin dekanı, 1967 yılında yardımcı öğretim görevlisi, 1972 yılında katılımcı öğretim görevlisi ve son olarak 1972 yılında Kuveyt üniversitesinde görev yaptığı sıralarda öğretim görevlisi olduğu ifade edildi. Ardından 1974 yılında Irak’a geri dönen Dr. Hatice Abdurrezzek El Hadisi’nin Bağdat Üniversitesinde çalışmasını tamamladığına ve 1980’li yılların başında Cezayir’deki Vahran Üniversitesinde ziyaretçi öğretim görevlisi olarak çalıştığına vurgu yapıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Dr. Hatice Abdurrezzek El Hadisi (rahimehullah) Irak’ın içerisinde veya dışında ilmi ve edebi bir çok toplantıya araştırmaları ve seminerleriyle katılım gösterdi. Bunlardan bazıları şunlardır: 1965 yılında Endonezya’nın Başkenti Cakarta’da düzenlenen Asya İslam toplantısı, 1965 yılında Bağdat’ta düzenlenen Arap Edebiyatçılar toplantısı. Seminerlerinden bazıları ise şunlardır: 1985 yılında Kuveyt Üniversitesinde verdiği Basralılar ile Kufeliler Arasında Kıyas adlı seminer, 1989 yılında Musul Üniversitesinde Eğitim fakültesinde verdiği Et Temam Adlı Kitabında İbn Cinni adlı seminer, 1989 yılında Kufe Üniversitesinde verdiği Arapçılık ve İslam adlı seminer, 1991 yılında Musul Üniversitesinin Edebiyat fakültesinde verdiği Irak Gazetelerinde Lügavi Tashih adlı seminer, 1993 yılında Ürdün’deki Mute Üniversitesinde verdiği Hem’ El Hemavi’ Kitabında Sarf Çalışmaları adlı seminer, 1994 yılında Ürdün’deki Yermuk Üniversitesinde verdiği Seibeveyh’in Kitab’ında Sarf Istılahı adlı seminer…

Açıklamada lisansüstü eğitim alanında Dr. Hatice Abdurrezzek El Hadisi (rahimehullah)’ın Bağdat ve Kuveyt Üniversitelerinde birçok Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini yönettiğine dikkat çekilerek bunun yanında Bağdat Üniversitesinde, Vakıflar Bakanlığında ve Kültür ve Basın Bakanlığında uzmanlık alanı nahiv ve sarf alanlarında birçok araştırma ve çalışmayı düzenlediği ve düzelttiği belirttildi. Dr. Hatice Abdurrezzek El Hadisi (rahimehullah)’ın 1989 yılında Irak Alimlere Saygı Heyeti tarafından cesaret ödülü aldığına yer verildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Dr. Hatice Abdurrezzek El Hadisi (rahimehullah)’ın yaklaşık 20 eseri bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni şunlardır: Ebniyetu’s Sarf Fi Kitabi Sibeveyh – Bağdat 1965, Ebu Hayyan En Nahvi – Bağdat 1966, El Buhela Li Hatib El Bağdadi – Bağdat 1962 (Eşi Ahmet Matlub ve Ahmet Naci El Kaysi ile beraber tahkik etmiştir), El Burhanu’l Kaşif An İcazil Kuran Li Zemlekani – Bağdat 1967 (Eşi Ahmet Matlub ile beraber tahkik etmiştir), Et Tibyan Fi Ulumi’l Beyan Li Zemlekani – Bağdat 1964 (Eşi Ahmet Matlub ile beraber tahkik etmiştir), Tuhfetul Erib Bima Fi’l Kuran Min Garib – Bağdat 1977 (Tahkik), Et Temam Fi Tefsiri Eşar Hezil Mimma Eğfelehu Ebu Said Es Sukri Li İbn Cinni – Bağdat 1962 (Eşi Ahmet Matlub ve Ahmet Naci El Kaysi ile beraber tahkik etmiştir), El Ceman Fi Teşbihati’l Kuran Li İbn Nakiya El Bağdadi – Bağdat 1968 (Eşi Ahmet Matlub ile beraber tahkik etmiştir), Dirasat Fi Kitabi Sibeveyh – Bağdat 1980…

Açıklamada Dr. Hatice Abdurrezzek El Hadisi’nin dikkat çeken araştırmalarına da yer verildi. Söz konusu araştırmalar şunlar: Bağdat ve Ed Dersu’n Nahvi – 1985, Et Tasgir Fi Kitabi Sibeveyh ve Lisanu’l Arap – 1990, El İlletu’n Nahviye ve Meda Zuhuriha Fi Kitabi Sibeveyh, El Luga ve Nahv, Menhecu Ebu Hayyan El Endülüsi Fi Tefsiri Kuran, Mevkifu Sibeveyh Min Ed Darura, Mevkifu Sibeveyh Min El Kiraat ve el Hadis…

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda Dr. Hatice Abdurrezzek El Hadisi’ye şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Dr. Hatice Abdurrezzek El Hadisi’ye rahmet etsin ve ilim ve din alanında yaptığı çalışmalardan ve sunduklarından dolayı onu en güzel şeylerle mükafatlandırsın. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin.”

 

 

HEYET Net

166 total views, 1 views today