Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Orucu Bozan Asıllar Hakkında Seminer

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Mübarek Ramazan Ayı’nın yaklaşması ve insanların Ramazan Ayı’nın hükümlerinin açıklanmasına ihtiyaç duyması nedeniyle “İtilaf ve İhtilaf Arasında Orucu Bozan Asıllar” adını taşıyan bir seminer düzenledi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti ofisinde ve bünyesindeki birimlerde görev yapanların katıldığı seminer İlim Birimi Başkanı Şeyh Dr. Ömer Mekki tarafından verildi. Şeyh Dr. Ömer Mekki seminerine, orucun manasına ve oruçla bağlantısı olan kavramlara, buna ek olarak orucun İslam’daki konumuna ve faziletine ilişkin bir mukaddimeyle giriş yaptı. Öte yandan bu dinin rükünlerinden biri olan oruca açıklık getiren ve hükümlerini açıklayan bazı ayetleri ve sahih hadisleri delil olarak getirdi.

Daha sonra Şeyh Dr. Ömer Mekki, orucun, vacipleri, kuralları ve ruhsatları bakımından hükümlerini sunarak bu konuda ilim ehlinin sözlerini geniş bir şekilde açıkladı. Oruç meselelerinde fakihlerin, hüküm ve sözlerini üzerine bina ettikleri şer’i illetlerin türlerini açıklamak için sefer konusunu örnek olarak kullandı.

Daha sonra söz konusu seminerde orucu bozan etkenler, bunların kısımları, bilhassa günümüz hükümleri ve meseleleriyle ilişki olanlar ele alındı. Bu bağlamda Şeyh Dr. Ömer Mekki şunları söyledi: “Orucu bozan asıllar iki bölümden müteşekkildir. Birincisi Kuran ve Sünnetteki şer’i naslarda sabit olması nedeniyle ilim ehlinin tamamının üzerinde ittifak ettiği asıllardır. İkincisi ise alimlerin kendi içtihadına göre istinbat ettikleri ihtilaflı asıllardır.”

Daha sonra İlim Birimi Başkanı Şeyh Dr. Ömer Mekki, yaptığı araştırmasında ortaya çıkan meyveleri kısaca açıklayarak seminerini sonlandırdı. Seminerin bitimiyle Şeyh Dr. Ömer Mekki, seminer katılımcıların sorularına, Ramazan ayının hükümlerine, edeplerine, Allah (azze ve celle)’nin oruçta el edilmesini vacip kıldığı takvanın gerçekleşmesi yollarına ilişkin açıklama isteklerine detaylı cevaplar verdi.

 

162 total views, 1 views today