Irak Müslüman Alimler Heyeti Şeyh Dr. Muhammed Beşşar El Feyzi’yi Ağırladı

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Şeyh Dr. Muhammed Beşşar El Feyzi’yi ağırladı. Şeyh Dr. Muhammed Beşşar El Feyzi, Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada Üçüncü Ramazan Sezonu Dersleri ve Konferansları etkinliği kapsamında “Çağımızın İslam’ın Hoşgörüsüne İhtiyaç Duyması” adını taşıyan bir seminer verdi.

Şeyh Dr. Muhammed Beşşar El Feyzi seminerinin başında İslam’ın evrenselliğine değinerek “İslam’ın her çağa ve zamana uyumludur” asli ilkesinden konuştu. Şeyh Dr. Muhammed Beşşar El Feyzi “Hanif İslam dini, barış haline de, savaş haline de uyumludur. Güvenlik ve istikrar haline de, savaş ve kargaşa haline de uygundur. İslam’ın galip olduğu hale de, İslam’dan başka bir şeyin galip olduğu hale de uygundur. Bunun nedeni, kendisinde barındırdığı hayatı düzenleyen, şartlar her ne şekilde olursa olsun doğru yola ileten esasların ve kuralların olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Dr. Muhammed Beşşar El Feyzi sabitelerle ve değişimler arasını ayırmanın zaruretine ilişkin bazı konulara değindikten sonra şunları dile getirdi: “Sabiteler, değişimin, düzenlemenin, artırma ve eksilmenin müdahale edemediği, ebedi ilkeler ortaya koyan ilahi kanunlardır. Bu kanunlar ebedidir ve semavidir. Bu kanunlara bağlı kalmak, bütün meseleleri onlara ve onların ışığına arz etmek gereklidir. Değişimler ise insanların hayatına ve muameleleriyle ilişkili olan fıkıhtır. İslam şeriatının hükümlerini ve bu bağlamda varit olan ahkamı anlamak için beşeri bir gayret ve içtihat olarak bunları vasıflandırmamız mümkündür.

Şeyh Dr. Muhammed Beşşar El Feyzi İslam’ın hoşgörülü yönlerini ve çağımızda bunlara ne derece ihtiyaç duyduğunu detaylı bir şekilde anlattı. Bu bağlamda şunları dile getirdi: “İslam şeriatı, insan tabiatına karşı gafil değildir. İnsanların içgüdülerini ve temayüllerini bastırmaz. İsraf edilmeksizin güzellikleri mübah kılmış, insanlarda bir çok zinciri kırmıştır. Taassup ve donukluk olmaksızın çirkinlikleri haram kılmıştır. Kendi sahasında bazı dereceler koyarak gayret gösterenler zirve ile en düşük arasında değişiklik arz etmektedir.

Şeyh Dr. Muhammed Beşşar El Feyzi seminerinde konuya delalet eden bir dizi ayet ve hadisi delil olarak paylaştı. Bunun pratiğe dökülmesinin ilmi yanlarını açıklayarak ümmetin dirilmesine engel olan, hayatımızdan İslam şeriatını uzaklaştıran engellerin en tehlikesi olan taassuptan sakındırdı.

Şeyh Dr. Muhammed Beşşar El Feyzi seminerini şu sözlerle sonlandırdı: “İslam tabiatı gereği çekicidir. Hiçbir ekleme yapılmadan sunulduğu takdirde insanlar gölgesinde güvenli ve mutmain bir şekilde yaşamayı isteyerek İslam’a yöneleceklerdir. Islah ve gelişim noktasında bu dinin amacına ulaşabilmesi için insanların bu değerleri ve manaları dikkate alması gerekmektedir.

 

145 total views, 1 views today