Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Muhammed Nuri Zeki el Meşhedani Hakkında Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamasında, tamamını Allah’ın kitabı ve peygamberin sünnetine hizmet yolunda harcadığı ömrünün 68. yılında hayatını kaybeden ve  Musul şehrinin büyük karilerinden biri olan Şeyh Muhammed Nuri Zeki el Meşhedani (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziyede bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şunlar denildi: “Şeyh Muhammed Nuri bin Muhammed Zeki bin Taha bin Hüseyin El Meşhedani 1950 yılında Musul şehrinde dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarından itibaren şer’i ilimleri talep ediyordu. Musul şehrindeki büyük alimlerden ve şeyhlerden bazılarından Kuran ilimleri, usulü din, fıkıh ve hadis gibi ilim dallarından dersler aldı. Şeyh Muhammed Yasin Es Sincari (rahimehullah), Şeyh Abdulvahhab El Fahr (rahimehullah), Şeyh Muhammed Osman Siracuddin En Nakşibendi (rahimehullah) söz konusu ders aldığı alimlerden bazılarıydı. Bunun yanı sıra kendi akranı alimlerden de dersler aldı.”

Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada merhum Şeyh Muhammed Nuri Zeki el Meşhedani’nin kıraat ilimlerine daha fazla önem gösterdiği ve bu ilimlere yönelerek bu ilimlerde zirve isimlerden biri olduğu açıklandı. Şeyh Muhammed Nuri Zeki el Meşhedani’nin Musul şehrindeki ilim adamlarından önce yedi kıraati, ardından on kıraati aldığı ifade edilen açıklamada daha sonra bu ilmi camilerde ve okullarda ders vermeye başladığı, Musul şehrinde ve Irak’ın diğer şehirlerinde birçok ilim talebesinin onun rahlesinden geçtiği belirtildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada merhumun kitaplarına değinilerek şöyle devam edildi: “Şeyh Muhammed Nuri Zeki el Meşhedani (rahimehullah) kıraat alanında bazı eserler kaleme aldı. “Et Tecvid El Muyesser bi Rivayeti Hafs” “Ed Durer fi Vasl Es Sur ala El Kıraat Es Seb” “Et Tavdih El Basim bi Rivayeti Şube bin Asim” adli kitapları bunlar arasındadır. Bunun dışında Başkent Bağdat’ta yayınlanan İslam Terbiyesi adlı meşhur dergi için kaleme aldığı makaleleri bulunmaktadır.

Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Muhammed Nuri bin Muhammed Zeki el Meşhedani (rahimehullah)’ın Irak’ta öğrencilerin sevgisini kazanmasına olanak sağlayan, davet görevini yerine getirme ve ilmin yayılmasını sağlamada ona yardımcı olan, tevazu, olgunluk, ilmin talep edene ulaştırmak yolunda gayret etmek gibi bazı vasıflara sahip olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca El Muşahade aşiretinin uyluklarından birinin başkanı olması da insanlar arasında kabulünün artmasına neden olduğuna dikkat çekileren açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sonuç olarak bu durum toplumda kendisine sosyal bir saygınlık kazandırmış ve ıslah edici bir etkiye sahip güç sağlamıştır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Allah (azze ve celle) Şeyh Muhammed Nuri Zeki el Meşhedani’ye rahmet etsin, ilmin insanların arasında yayılması hususunda sunduğu ihlaslı gayretlerinden dolayı onu mükafatlandırsın. Ailesine, sevenlerine, öğrencilerine, sabırlar ihsan etsin. Ondan sonra ümmet içerisinde onun yerini hayırla doldursun. Hiç şüphesiz bizler Allah’tan geldik, yine O’nun huzuruna döneceğiz.”

 

 

HEYET Net

266 total views, 1 views today