Şeyh Muhammed Nuri Zeki El Meşhedani (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, tamamını Allah’ın kitabı ve peygamberin sünnetine hizmet yolunda harcadığı ömrünün 68. yılında hayatını kaybeden ve  Musul şehrinin büyük karilerinden biri olan Şeyh Muhammed Nuri Zeki el Meşhedani (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti iman ve ihtisab ile tamamını Allah’ın kitabı ve peygamberin sünnetine hizmet yolunda harcadığı ömrünün 68. yılında hayatını kaybeden ve  Musul şehrinin büyük karilerinden biri olan Şeyh Muhammed Nuri Zeki el Meşhedani (rahimehullah)’ın vefat haberini aldı. olan Şeyh Muhammed Nuri Zeki el Meşhedani (rahimehullah)’ın vefatı, 24 Mayıs 2018’e denk gelen mübarek Ramazan ayının beşinci gününde oldu.

Şeyh Muhammed Nuri bin Muhammed Zeki bin Taha bin Hüseyin El Meşhedani 1950 yılında Musul şehrinde dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarından itibaren şer’i ilimleri talep ediyordu. Musul şehrindeki büyük alimlerden ve şeyhlerden bazılarından Kuran ilimleri, usulü din, fıkıh ve hadis gibi ilim dallarından dersler aldı. Şeyh Muhammed Yasin Es Sincari (rahimehullah), Şeyh Abdulvahhab El Fahr (rahimehullah), Şeyh Muhammed Osman Siracuddin En Nakşibendi (rahimehullah) söz konusu ders aldığı alimlerden bazılarıydı. Bunun yanı sıra kendi akranı alimlerden de dersler aldı.

Merhum Şeyh Muhammed Nuri Zeki el Meşhedani kıraat ilimlerine daha fazla önem gösterdi ve bu ilimlere yönelerek bu ilimlerde zirve isimlerden biri oldu. Musul şehrindeki ilim adamlarından önce yedi kıraati, ardından on kıraati aldı. Daha sonra bu ilmi camilerde ve okullarda ders vermeye başladı. Musul şehrinde ve Irak’ın diğer şehirlerinde birçok kurra onun rahlesinden geçti.

Şeyh Muhammed Nuri Zeki el Meşhedani (rahimehullah) kıraat alanında bazı eserler kaleme aldı. “Et Tecvid El Muyesser bi Rivayeti Hafs” “Ed Durer fi Vasl Es Sur ala El Kıraat Es Seb” “Et Tavdih El Basim bi Rivayeti Şube bin Asim” adli kitapları bunlar arasındadır. Bunun dışında Başkent Bağdat’ta yayınlanan İslam Terbiyesi adlı meşhur dergi için kaleme aldığı makaleleri bulunmaktadır.

Şeyh Muhammed Nuri bin Muhammed Zeki el Meşhedani (rahimehullah) Irak’ta öğrencilerin sevgisini kazanmasına olanak sağlayan, davet görevini yerine getirme ve ilmin yayılmasını sağlamada ona yardımcı olan, tevazu, olgunluk, ilmin talep edene ulaştırmak yolunda gayret etmek gibi bazı vasıflara sahipti. Ayrıca El Muşahade aşiretinin uyluklarından birinin başkanı olması da insanlar arasında kabulünün artmasına neden olmuştur. Sonuç olarak bu durum toplumda kendisine sosyal bir saygınlık kazandırmış ve ıslah edici bir etkiye sahip güç sağlamıştır.

Allah (azze ve celle) Şeyh Muhammed Nuri Zeki el Meşhedani’ye rahmet etsin, ilmin insanların arasında yayılması hususunda sunduğu ihlaslı gayretlerinden dolayı onu mükafatlandırsın. Ailesine, sevenlerine, öğrencilerine, sabırlar ihsan etsin. Ondan sonra ümmet içerisinde onun yerini hayırla doldursun. Hiç şüphesiz bizler Allah’tan geldik, yine O’nun huzuruna döneceğiz.

 

Genel Sekreterlik

08 Ramazan 1439

24/05/2018

 

185 total views, 2 views today