(1327 Nolu Açıklama) Bağdat Kemeri Mıntıkalarının Sorunları ve Felluce Seddi Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Bağdat kemeri mıntıkalarının sorunları ve Felluce seddi hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1327 Nolu Açıklama) Bağdat Kemeri Mıntıkalarının Sorunları ve Felluce Seddi Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Başkent Bağdat’ın batısındaki, güneybatısındaki ve güneyindeki mıntıkalarda yaşayan halklar, Ebu Garib, Yusufiye, Mahmudiye ve Latifiye gibi kazaları suya doyurmak amacıyla su seviyesini yükseltmek ve yeterli su kotasına sahip üçüncü nehre tek kanal vermek için tasarlanan Felluce seddinin neden olduğu sorunlardan şikâyet etmektedir.

Bu şikayetlerin ve mezkur mıntıkalardaki halkların sıkıntılarının kaynağı, Su Kaynakları Bakanlığı tarafından kasıtlı bir ihmalden, projenin asli tasarısının faydasızlığından naşidir. Bunun nedeni sonucunda mesele, geliştirilmekten, su seviyesinin daha aşağıya inmesinden korumaktan ziyade kaynakların daraltılmasına dönüştü. Bu ise büyük bir susuzluğa, mahsullerden birçoğunun yok olmasına, çiftçilerin ve köylülerin büyük zararlara uğramasıyla sonuçlandı.

Konunun uzmanları şunları ifade etmektedirler “Su kotaları büyük zararlar gördü. Özellikle söz konusu mıntıkalardaki zirai kaynaklar çok zarar gördü. Bunun bazı nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, proje tasarlamanın faydasızlığı, kanal girişlerini ve düzenlerini korumadan ihmal edilmesidir. Aynı şekilde bunların bir neticesi olan su seviyesinin başıboş bir şekilde yükselmesi ve azalması, ana tasarıma göre kota dağıtımı için elektrik yolunun kontrol edilmemesidir.

Hazırlanan tasarıma açık bir şekilde aykırı olan büyük pompaların projenin ortasında yerleştirilmesi sonucunda projede yıkılmaların meydana gelmesine ve haftalarca beklemesine neden oldu, ana tasarıdan sadece %20 gibi su kotası kullanılabildi, devam eden kanallar kazılmadı, köprüler onarılmadı. Son olarak projeyi gözetecek, karşılaştığı zorlukları asgariye indirecek, problemlerini onaracak ve devamlı koruma altına alacak idari mekanizması bulunmamakta ve görevleri eda etmede ve çalışmaların maruz kaldığı engelleri kaldırmada bir yönetmenlik bulunmamaktadır.

Söz konusu mıntıkaların hayat damarı sayılan yerlerde bu kasıtlı ihmal, vatandaşların maslahatlarına ve Irak’taki zirai sektöre karşı hükümet tarafından bu bir hafife almayı vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra Bağdat kemeri mıntıkaları, halkın evlerini ve bahçelerini terk etmeye sevk etmek için, yaşam yolları bulamayıp başka bölgelere göç etmeleri için .eşitli şekiller ve yollarla hedef alınmaktadır. Bütün bunlar bu bölgelerde demografik değişim projelerini ve amaçlarını kolaylaştırmaktadır.

 

Genel Sekreterlik

11 Ramazan 1439

27/05/2018

238 total views, 1 views today