Allame Şeyh İdris bin Muhammed bin Cafer El Kettani (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Cumartesi günü vefat eden Allame Şeyh İdris bin Muhammed bin Cafer El Kettani (rahimehullah) hakkında taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından dün yayınlanan açıklamanın metni şu şekilde:

Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti, ilim, davet, milli çalışmalar dolu uzun bir hayattan sonra Fas’ın başkenti Rabat şehrinde 26 Mayıs 2018 Cumartesi gününe tekabül eden 10 Ramazan 1439’da vefat eden Allame Şeyh Dr. İdris bin Muhammed bin Cafer El Kettani hakkında taziyelerini takdim eder.

Şeyh İdris bin Muhammed bin Cafer El Kettani (rahimehullah), babası Allame Şeyh Muhammed bin Cafer’in ikamet ettiği Şam’da, Fas’ın ilmi yönleriyle bilinen bir Kattani ailesi içerisinde 1922 yılında dünyaya geldi. Seneler sonra ailesiyle beraber Fas’a tekrardan döndü ve oraya yerleşti. İlk öğrenimine Fes şehrinde özgür milli okullarda başladı. Daha sonra liseye, ardından Fes’teki Karaviyyin Üniversitesine gitti. Burada İslami ilimlerde doktoranın dengi olan lisansüstü diplomasını aldı. Daha sonra eğitimini dil ve batı medeniyeti alanlarında Fransa’da devam ettirdi. Ardından İsviçre’de Lozan Üniversitesinde siyasi ilimler ve sosyoloji alanlarında, Kanada’da Québec şehrindeki Laval üniversitesinde eğitimine devam etti. 196 yılında sosyal bilimler alanında lisansını tamamladı. Sosyal bilimlerdeki yürüyüşünü Antropoloji ve Kriminoloji alanlarda uzmanlaşarak tamamladı. Önce sosyal bilimlerinde lisansüstü eğitimini tamamladı ve daha sonra Kahire’de doktorasını tamamladı.

Şeyh İdris bin Muhammed bin Cafer El Kettani (rahimehullah), tıpkı babası gibi rivayet ilmine çok önem verirdi. Bu bağlamda babasından bazı hadisleri dinlemiştir. Daha sonra bu alanda genişlemiş ve yüksek senet sahibine dönüşmüştür. Babasından ve Abdulhay El Kettani, Abdulsettar Ed Dehlevi, Ahmed Şerif Senusi, Muhammed bin El Arabi Aşerki, Muhammed bin Muhammed bin Abdulkadir ibn Sude El Meri, Abdurrahman bin MuhammedEn Netifi el Caferi, Abdullah El Fudayli ve başkalarından rivayetlerde bulunmuştur. Birçok ilim talebesi ona hadis okur ve yüksek senet noktasından ondan icazet alırlardı.

Şeyh İdris bin Muhammed bin Cafer El Kettani (rahimehullah) ilmi hayatına Kazablanka’da El Emir Mevla El Hasen okulunda öğretmen olarak görev yaparak başladı. Daha sonra Rabat şehrinde Mevla İdris El Ezher ismini taşıyan başka bir okul tesis etti. Rabat’taki 5. Muhammed Üniversitesinde Sosyal Bilimler Bölümünde ve daha sonra yine aynı üniversitede edebiyat fakültesinde öğretmenlik yaptı.

Şeyh İdris bin Muhammed bin Cafer El Kettani (rahimehullah) davet, sosyal aktivite ve milli çalışmalar noktasında 1961 yılında Fas Alimler Birliğinin tesisine eşlik etmiştir. Faaliyetlerde, toplantılarda ve Fas’ın içerisinde ve dışında İslam-Arap meselelerine karşı duruşlarda önemli bir etkiye sahiptir. Alimler Birliğinde çalıştığı sıralarda fikir, kültür ve sosyal alanlarda büyük mücadeleler vermiştir. Genelde eğitim, Araplaşma, eğitim dilinin çifte standardı, batı politikalarına ve Fas insanının kimliğinin silinmesine, yolsuzluk ve fesatın yayılmasına muhalefet gibi konular başta gelmekteydi. Şeyh İdris bin Muhammed bin Cafer El Kettani (rahimehullah) alimleri ve bağımsız milli hareketi temsil eden ve 1969 yılında Filistin’e destek için kurulan Fas cemiyetinin kurulmasına ön ayak oldu. 1980 yılında Rabat şehrinde İslami ve kültürel aktiviteler yerine getiren ve birçok kitabın, seminerin yayınlanmasına önayak olan Nadi Fikri’l İslami’yi kurdu.

Şeyh İdris bin Muhammed bin Cafer El Kettani (rahimehullah)’ın şer’i ve şer’i olmayan birçok kitabı bulunmaktadır. Söz konusu kitaplar şunlardır: “El Haritatul Kuraniye li El Muctemeati’l Beşeriye” El Erbaune Hadisan fi İstiraticiyye fi Hıfzi Ed Din” “Erbeatu Kavanine Kuraniye Tukeriru Mesiru Muctemeatu El İnsaniye” “İstiraticiye Ed Difa’ an Emni’l İslami” “Et Tatbiku’l El Misali li Kanuni Zekati’l İslami” “Et Tefsirul İslami li Sukuti El Alemi El Arabi El Muasır” “Semanune Aman min el Harb El Frankfuniye Zıdde El islam ve Lugatil Arabiyye” Dirase ve Tahkik Kitap: Nasihatu’l İslam Li Validihi Muhammed bin Cafer El Kettani” “Devru El Lügafi Tenmiyeti Et Takat El Beşeriye” “Sumudu İslam ve Sukutu Tuğat” “Medhel ila Buhusul İslamiyye” “Mukaddemat li İlmi İctimai İslami” “El Mağrip El Müslim Zıdde La Diniyye”

Allah (azze ve celle) Şeyh İdris bin Muhammed bin Cafer El Kettani’ye rahmet etsin, ilminden, davetinden ve cihadından dolayı onu en güzel şekilde mükafatlandırsın, onu geniş cennetlerine yerleştirsin, Fas’taki ailesine, öğrencilerine, sevenlerine sabırlar ihsan etsin, bu ümmeti de kendisinden sonra onun ilim, hayır, salah ve amel ehli kimselerle mükafatlandırsın. Allah’tan geldik yine ona döndürüleceğiz.

 

Genel Sekreterlik

12 Ramazan 1439

28/05/2018

 

217 total views, 1 views today