Irak Müslüman Alimler Heyeti: Bağdat Hükümeti Bağdat Kemeri Mıntıkalarını Hedef Alıyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamasında “Başkent Bağdat’ın batısındaki, güneybatısındaki ve güneyindeki mıntıkalarda yaşayan halklar, Ebu Garib, Yusufiye, Mahmudiye ve Latifiye gibi kazaları suya doyurmak amacıyla su seviyesini yükseltmek ve yeterli su kotasına sahip üçüncü nehre tek kanal vermek için tasarlanan Felluce seddinin neden olduğu sorunlardan şikâyet etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şunlar denildi: “Bu şikayetlerin ve mezkur mıntıkalardaki halkların sıkıntılarının kaynağı, Su Kaynakları Bakanlığı tarafından kasıtlı bir ihmalden, projenin asli tasarısının faydasızlığından naşidir. Bunun nedeni sonucunda mesele, geliştirilmekten, su seviyesinin daha aşağıya inmesinden korumaktan ziyade kaynakların daraltılmasına dönüştü. Bu ise büyük bir susuzluğa, mahsullerden birçoğunun yok olmasına, çiftçilerin ve köylülerin büyük zararlara uğramasıyla sonuçlandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından dün yayınlanan açıklamada konunun uzmanlarının sözlerine de yer verilerek onların şu ifadeler kullandıklarına dikkat çekildi:  “Su kotaları büyük zararlar gördü. Özellikle söz konusu mıntıkalardaki zirai kaynaklar çok zarar gördü. Bunun bazı nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, proje tasarlamanın faydasızlığı, kanal girişlerini ve düzenlerini korumadan ihmal edilmesidir. Aynı şekilde bunların bir neticesi olan su seviyesinin başıboş bir şekilde yükselmesi ve azalması, ana tasarıma göre kota dağıtımı için elektrik yolunun kontrol edilmemesidir.

Açıklamada hazırlanan tasarıma açık bir şekilde aykırı olan büyük pompaların projenin ortasında yerleştirilmesi sonucunda projede yıkılmaların meydana gelmesine ve haftalarca beklemesine neden olduğu, ana tasarıdan sadece %20 gibi su kotası kullanılabildiği, devam eden kanalların kazılmadığı, köprülerin onarılmadığı ifade edildi. Açıklamada öte yandan projeyi gözetecek, karşılaştığı zorlukları asgariye indirecek, problemlerini onaracak ve devamlı koruma altına alacak idari mekanizması bulunmadığına ve görevleri eda etmede ve çalışmaların maruz kaldığı engelleri kaldırmada bir yönetmenliğin olmadığına açıklamada vurgu yapıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Söz konusu mıntıkaların hayat damarı sayılan yerlerde bu kasıtlı ihmal, vatandaşların maslahatlarına ve Irak’taki zirai sektöre karşı hükümet tarafından bu bir hafife almayı vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra Bağdat kemeri mıntıkaları, halkın evlerini ve bahçelerini terk etmeye sevk etmek için, yaşam yolları bulamayıp başka bölgelere göç etmeleri için .eşitli şekiller ve yollarla hedef alınmaktadır. Bütün bunlar bu bölgelerde demografik değişim projelerini ve amaçlarını kolaylaştırmaktadır.”

 

 

HEYET Net

494 total views, 1 views today