Irak Müslüman Alimler Heyeti Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa’yı Ağırladı

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde ilmi ve davet çalışmaları yürüten İlim Birimi, Ürdün’deki Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Şeriat ve İslami Çalışmalar fakültesinde hocalık yapan Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa’yı ağırladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin misafiri olan Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa, kalp amelleri ve Allah’ın marifetine etkisi konulu bir seminer verdi.

Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa seminerine Ramazan ayının atmosferinden faydalanarak nefisleri terbiye etme, onları değiştirme ve yenileme noktasında dinde sebat etmenin öneminden konuşarak başladı. Aynı şekilde bu mübarek ayın, kişiye değer, ahlak ve güzel davranış gibi yeni hasletler katmak için kendi bünyesinde taşıdığı bereketlerden ve esintilerden faydalanmanın zaruretine değindi.

Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa tarafından verilen seminerde ibadetlerdeki huşu meselesi, genel olarak amellerde ve hayat içerisinde ihsan sıfatının tahakkuk etmesi için söz konusu huşunun rolü, ibadetleri yerine getirirken sıdk, ihlas ve takva ile lezzetin elde edilmesi yolları ele alındı. Bütün bunların yanı sıra insan nefsini doğru iman yoluna, muhasebeye, insan nefsini murakabe ve muhasebe dairesinde devamlı tutmaya yükseltecek faktörler seminerde açıklandı.

Allah (azze ve celle)’nin insanın kalbini dikkate aldığını açıklamak için Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa seminerinde Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in “Allah sizlerin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.” hadisini detaylı bir şekilde açıkladı. Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlayış, Allah kendilerinden razı olsun sahabeyi, iman ve amel hususunda zirveye yükseltmiştir. Bu bağlamda sadece İslam dairesinde 6 yıllık bir varlığı olan ve öldüğü zaman Rahman’ın arşını titreten Sa’d bin Muaz’ı örnek gösterebiliriz.”

Nefsin terbiye edilmesi çerçevesinde Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa “O (cehennem), insanlık için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir.” ayetinin delalet ettiklerini açıkladıktan sonra şunları ifade etti: “Söz konusu ayet, duran kimseden bahsetmemektedir. Çünkü duran zaten başlangıçta gecikmiştir. Hayat devam ettiği halde kişi bir hal üzerine duraksamışsa o ilerlemekten geri kalmıştır. Bu bağlamda bir hadiste şöyle denilmiştir: “İki günü bir olan aldanmıştır.”

Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa iç amellerde, yani kalbi amellerde derinleşmeye teşvik ettikten sonra insanların değerinin ihlas, takva, Allah sevgisi, onu tazim etme, ondan razı olma gibi kalbi amellere göre olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa “Rabbini daha iyi tanıyanlar, daha iyi bilenler, kalp amelleri daha olgun daha büyüktür. Yükselme, Allah (azze ve celle)’yi bilmekte ve Allah’tan sakındığı ilişkide saklıdır. Tıpkı onun kendisini, isimleri ve sıfatlarıyla dolu kitabında bize tanıttığı gibi… Kim Rabbini daha iyi bilirse Allah’a karşı haşyeti, takvası ve muhabbeti daha fazla olur.” ifadelerini kullandı.

İlim Birimi tarafından ağırlanan Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüz vakasını kaplayan düşüşün sebepleri, kalbi amellerin yollarından, onları ıslah etmekten soyutlanmak, kişinin Allah’ı bilmekten uzak durması, batından ziyade zahire önem vermektir. İnsan zahirlere önem verir çünkü zahir, insanların bakışlarının durağıdır. Oysa Allah (azze ve celle)’nin nazar ettiği yere önem vermek daha evladır ki o da kalptir. Huşunun tahakkuk etmesini sağlayacak imani halde onu yükselten kalptir.

İmam Ebu Hamid El Gazzali, Şeyhulislam İbn Teymiyye ve İmam İbn Mübarek gibi İslam ümmetinin alimlerinden örnekler veren Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa seminerinin sonunda şunları ifade etti: “Rekaik, kalp amelleri, nefislerin tezkiyesi ilimlerini tasnif etmede, vaaz, tezkiye ve terbiye alanlarına önem göstermede bu imamların rolleri büyüktür. Çünkü davette ve sosyal inşada bu alanların etkileri büyüktür. Burada Allah (Azze ve celle)’ye bağlanmanın, kötü sondan kurtulmak için onun menhecine yapışmanın gerekliliğine çağırıyorum.

879 total views, 4 views today