Irak Müslüman Alimler Heyeti “El Bedru Et Tali’ Şerhu Cem’ul Cevami” Kitabını Bastı

Celal Şemsuddin El Mahalli’nin “El Bedru Et Tali’ Şerhu Cem’u Cevami’” adlı eseri, Allame Şeyh Dr. Abdulmelik Abdurrahman Es Sadi’nin tahkik, talik ve şerhiyle beraber ilk baskısı yayınlandı.

Söz konusu yayınlanan kitap, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yayın dizisinin 28’incisini oluşturduğu biliniyor.

Yayınlanan kitap 3 cilt, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, çalışma bölümü olup, şerh edilen metnin sahibi hicri 771’de vefat eden İmam Subki’nin hayatını, şerh yöntemini, Cem’ul Cevami’ kitabının özelliklerini ele aldığı gibi metni şerh eden ve 864 yılında vefat eden Celal Şemsuddin El Mahalli’nin hayatını, El Bedru Et Tali’ olarak isimlendirdiği şerhinde yönetimini ele alıyor.

Kitabın ikinci bölümünü ise tahkik oluşturuyor. Şeyh Dr. Abdulmelik Abdurrahman Es Sadi tahkik ve çalışmadaki yönetimini açıklayıp kitabın baplarını, meselelerini, konularını detaylı bir şekilde şerh etmeden ve açıklamadan önce Cem’ul Cevami’nin metnini ve ardından şarihin şerhini getiriyor.

Kitap 7 başlığı içeriyor. Söz konusu başlıklar şöyle Kuran, sünnet, icma, kıyas, istidlal, eşitlik, tercih ve içtihat.

2018 baskılı kitap, dizgi, sanat yönetmenliği ve yayımını üstlenen Darul Nevadir yayınlarında bulunmaktadır.

 

 

HEYET Net

695 total views, 2 views today